Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

EHSQ ja muuttuva toimintaympäristö – mitä sinun on tiedettävä digin tulevaisuudesta?

Digin, tekoälyn ja IoTin kehitys rullaa nopeammin kuin koskaan. Lue, mitä yritysten yritysten on tiedettävä digiajan tulevaisuudesta.

Lue lisää →

Eduskunnalle syysistuntokaudella 2017 annettavat hallituksen esitykset ja selonteot julki

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut eduskunnalle syysistuntokaudella 2017 annettavat hallituksen esitykset ja selonteot. Hallitus ehdottaa muutoksia muun muassa työsopimuslakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin.

Lue lisää →

Tietosuojatyöpaja – Tietosuoja-asetuksen tuomat velvoitteet haltuun

Linnunmaa Lex järjestää Tietosuojatyöpajaa, jonka tavoitteena on selkeyttää EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia uusia velvoitteita ja varmistaa, että kaikki olennainen on tiedossa ennen siirtymäajan päättymistä 25.5.2018. Ensimmäiset työpajat on mahdollista varata marraskuulle.

Lue lisää →

Mitä sinun kuuluu tietää kemikaalilainsäädännöstä?

EcoOnline järjestää taas syys- ja marraskuussa suositun Kemikaalien käyttäjän teemapäivän yhteistyössä Linnunmaan ja Insteam Consultingin kanssa.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulakiin kaavaillaan uutta ilmoitusmenettelyä

Ympäristönsuojelulakiin esitetään nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle lisättäväksi uusi yleinen ilmoitusmenettely. Uuden ilmoitusmenettelyn taustalla vaikuttaa hallituksen kärkihanke, jonka keskeisenä tavoitteena on sujuvoittaa ympäristösääntelyä.

Lue lisää →

Henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu keväällä 2018

Valmisteilla on uusi kansallinen henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jonka on tarkoitus astua voimaan 25.5.2018 – samaan aikaan kuin EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee Suomessa sovellettavaksi. Uudella tietosuojalailla on tarkoitus täsmentää ja täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain muutos voimaan: ympäristölupavelvollisuus poistuu useilta laitoksilta

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluneen lakimuutoksen myötä noin 300 ympäristöluvanvaraisen laitoksen ympäristölupavelvollisuus poistuu joko kokonaan tai muuttuu rekisteröintivelvollisuudeksi.

Lue lisää →

Tervetuloa tapaamaan meitä 6.9.2017 kongressikeskus Paasitorniin

Inspectan järjestämä sertifioinnin ykköstapahtuma pidetään keskiviikkona 6.9.2017, klo 8:30-16:00 kongressikeskus Paasitornissa, Helsingissä. Tapahtumaan voit tulla kuulemaan huippuasiantuntijoita, pohtimaan tulevaisuuden liiketoiminnan mahdollisuuksia ja verkostoitumaan muiden laadun ja johtamisen ammattilaisten kanssa.

Lue lisää →

Elina Mikkonen aloittaa Linnunmaa Lexissä lakiasiantuntijana

Lakiasiantuntijana aloittava Elina on valmistuva ympäristöoikeuden erikoisjuristi, ja hän tulee työskentelemään lakiseurantapalvelun parissa elokuun lopusta alkaen.

Lue lisää →

Lomalle lähdössä?

Lomalle lähdössä? Katso tästä 10 kohtaa, jotka kannattaa hoitaa ennen laiturin nokkaan kirmaamista.

Lue lisää →

Töihin meille? Etsimme juristiopiskelijaa alkavan lukukauden ajaksi!

Haku tähän paikkaan on päättynyt. Kiitos mielenkiinnostasi!   Töihin meille? Etsimme juristiopiskelijaa alkavan lukukauden ajaksi!   Etsimme reipasta, huolellista, kirjoitus- …

Lue lisää →

Uusi YVA-laki astuu tänään voimaan – tavoitteena YVA-menettelyn sujuvoittaminen

Uusina elementteinä lakiin on lisätty muun muassa määräykset yhteysviranomaisen järjestämästä ennakkoneuvottelusta, YVA-menettelyyn osallistuvien pätevyyden varmistamisesta sekä perustellusta päätelmästä. Lisäksi lailla pyritään edistämään YVA-menettelyn ja muiden lakien nojalla laadittavien vaikutusten arviointien yhteensovittamista.

Lue lisää →

Vaatimusten täyttämisen 1-2-3 – Miksi ISO, EMAS tai OHSAS?

Yleisimmin käytetyt toimintajärjestelmät ovat ISO 9001 -laatujärjestelmä, ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä, OHSAS-työturvallisuusjärjestelmä ja ISO 50 001 -energianhallintajärjestelmä…

Lue lisää →

Hallitus esittää valituslupajärjestelmän käyttöönottoa rakentamis- ja ympäristöasioissa

Hallitus on tänään esittänyt eduskunnalle valituslupajärjestelmän käyttöönottoa ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineslain mukaisissa asioissa.

Lue lisää →

Yhteydenottolomakkeissa teknistä vikaa – tarjouspyyntöjen käsittelyssä havaittu katko

Yhteydenottolomakkeissa teknistä vikaa – tarjouspyyntöjen käsittelyssä havaittu katko Havaitsimme, että yhteydenottolomakkeet sivulla https://www.linnunmaalex.fi/tarjouspyynto eivät ole toimineet normaalisti maalis-huhtikuun aikana. Kyseessä …

Lue lisää →

Esittelyssä: Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

Esittelyssä-sarjassa julkaisemme mielenkiintoisia ja ajankohtaisia katsauksia lainsäädännön eri aihealueista.

Lue lisää →

Uusi versio Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset -oppaasta julkaistu

Oppaassa käsitellään kemikaaliputkistojen suunnittelulle, valmistukselle, käytölle ja kunnossapidolle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia.

Lue lisää →

Esittelyssä: Kemikaalilainsäädäntö

Esittelyssä-sarjassa julkaisemme mielenkiintoisia ja ajankohtaisia katsauksia lainsäädännön eri aihealueista.

Lue lisää →

Hallitus esittää muutoksia kaivoslain mukaisiin menettelyihin

Muutosehdotuksen tavoitteena on keventää ja sujuvoittaa kaivoslain mukaisia hallintomenettelyjä.

Lue lisää →

Palveluchatissa vastataan kysymyksiin ja ratkotaan ongelmia

Askarruttaako Linnunmaa Lexin uudistus? Tarvitsetko apua palvelun käytössä? Onko mielessäsi lakiasioihin liittyvä kysymys?

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös