Ajankohtaista

Lue lakiasiantuntijoidemme tuottamat mielenkiintoiset artikkelit ja muut ajankohtaiset jutut. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita täsmennettiin työturvallisuuslakiin tehdyillä muutoksilla — tavoitteena on pidentää työuria

Työturvallisuuslain tuoreiden muutosten tavoitteena on edistää 55 täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Miten työnantajaa koskevat velvoitteet muuttuvat?

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Elli-Inkeri Mononen Kauppalehdessä: Viherpesua, hyvesignalointia ja sen tuhannen valkoista valhetta

Vastuullisuus on pesiytynyt jokaisen tätä päivää elävän yrityksen, konsultin ja mainostajan puheeseen. Ainoa ongelma on tietenkin se, miten erottaa aidosti vastuullisen toimijan, tuotteen tai palvelun?

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Tarja Anunti Tilisanomissa: Työn­antajalla on velvoite toimia häirinnän ennalta­ehkäi­semiseksi ja poista­miseksi

Häirinnän tunnistaminen ja kitkeminen työpaikoilla on erottamaton osa hyvää työnantajatoimintaa. Hyväntahtoisuudella pääsee pitkälle, mutta myös lain velvoitteet täytyy tuntea. Miten, milloin ja kenen toimesta häirintään pitää lain näkökulmasta puuttua?

Lue lisää →

Lain vaatima organisaation sisäinen ilmoituskanava – miten se pitäisi toteuttaa?

Uusi laki ilmoittajansuojelusta tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Monessa yrityksessä pohdintaankin nyt, miten toteuttaa ilmoituskanavan käyttöönotto omassa organisaatiossa. Riittääkö esimerkiksi erillinen sähköpostilaatikko täyttämään lain vaatimukset? Entä voiko turvallisuushavaintoja varten luotuja kanavia ja periaatteita hyödyntää myös ilmoittajansuojelussa? Tai mitä tulisi huomioida hankittaessa ilmoituskanava ulkoiselta palveluntarjoajalta?

Lue lisää →

Mittavia muutoksia jäte- ja tuottajavastuusääntelyyn

Jätelainsäädäntö on ollut laajojen muutosten kohteena viime aikoina. Muutokset koskevat lukuisia yritystoimijoita, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa. Mikä nyt on muuttunut?

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: Fazerin ikonisten tuotteiden ja brändien taustalla yli satavuotinen vastuullisuustyö

Fazer-konsernin vastuullisuustiimin Teijo Ylitalo kertoo, mitä kaikkea erityisesti ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vastuullisuusasiat tarkoittavat jokaiselle suomalaiselle tutussa yrityksessä.

Lue lisää →

Avoin työpaikka: Lakiasiantuntija

Etsimme kokoaikaista lakiasiantuntijaa Linnunmaa Lexin iloiseen tiimiin. Tarjoamme sinulle innostavan työympäristön ja mielenkiintoiset työtehtävät kasvavassa yrityksessä.

Lue lisää →

Pakollinen ja puutteellisesti tunnettu tasa-arvosuunnitelma – 8 muistettavaa asiaa

Yli 30 henkilöä työllistävällä on velvoite laatia suunnitelma työpaikan tasa-arvotilanteesta. Tasa-arvovaltuutetun mukaan useilla työpaikoilla on kuitenkin edelleen haasteita suunnitelmien laatimisessa. Mitä työnantajan täytyy tietää tasa-arvosuunnitelmasta?

Lue lisää →

4 + 1 turvallisuusasiaa, joiden pitäisi olla kunnossa työpaikallasi

Lauantaina 11.2. vietetään 112-päivää. Tänä vuonna päivän teemana on ”varautuminen on arjen pieniä tekoja”.  Teemapäivän hengessä listasimme muutaman työturvallisuuslain (738/2002) kohdan. Lue Tsekkaa lista ja pohdi, miten vaatimukset täyttyvät työn arjessa sinun työpaikallasi?

Lue lisää →

Ekologinen kompensaatio – uusi keino luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja yritysten vastuullisuustyöhön

Kesäkuussa 2023 voimaantuleva uusi luonnonsuojelulaki sisältää täysin uudenlaisen sääntelykeinon: ekologisen kompensaation. Siitä odotetaan olevan hyötyä sekä luonnon monimuotoisuudelle että yrityksille.

Lue lisää →

ECHA on lisännyt yhdeksän erityistä huolta aiheuttavaa (SVHC) ainetta kandidaattilistalle

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on lisännyt yhdeksän erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (SVHC-ainetta) kandidaattilistalle. SVHC-aineet ovat aineita, joilla on havaittu olevan ympäristön tai ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia.

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Emmi Muhonen Tilisanomissa: Osa-aikaisten työsuhteiden erityispiirteet

Osa-aikatyö on yhä yleisempää. Syitä on monia. Työtä voi olla tarjota vain osaksi päivää tai viikkoa. Työajan lyhentämisen taustalla voivat vaikuttaa myös sosiaaliset ja terveydelliset syyt.

Lue lisää →

Joulupuu on rakennettu – mutta mitä laki siitä sanoo?

Yksi suomalaisen joulun tärkeimmistä perinteistä on joulukuusi. Nykyään on saatavissa muovista valmistettuja tekokuusia, ja tuodaanpa pohjoisella havumetsävyöhykkeellä sijaitsevaan maahamme kuusia myös ulkomailta, kuten Tanskasta.

Lue lisää →

TOVA-uudistus muuttaa ympäristövahinkojen korvaamisjärjestelmää

Eduskunta hyväksyi 8.12.2022 uuden ympäristövahinkorahastosta annetun lain. Kun laki tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kumotaan samalla laki ympäristövahinkovakuutuksesta sekä laki öljysuojarahastosta.

Lue lisää →

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden uudet vaatimukset pakollisiksi vuoden 2023 alusta — mitä tulee huomioida?

Käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen tuli jo vuoden 2021 alussa uusia vaatimuksia. Nyt, vuoden 2023 alusta alkaen käyttöturvallisuustiedotteiden toimittaminen uusien vaatimusten mukaisina tulee pakolliseksi.

Lue lisää →

Työnantajan on hallittava psykososiaalista kuormitusta työssä

Työn kuormitustekijöistä säädellään työntekijän terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Fyysisten tekijöiden ohella psykososiaaliset kuormitustekijät ovat työturvallisuusasioita, jotka koskettavat kaikkia työnantajia toimialasta ja työpaikan koosta riippumatta.

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Emmi Muhonen Tilisanomissa: Määräaikaisen työsuhteen erityispiirteet

Töitä riittäisi vaikka muille jakaa, mutta tilanteen jatkuvuudesta ei ole varmuutta. Entä jos palkattaisiin vain määräajaksi?

Lue lisää →

Uusi asetus toi muutoksia kierrätysmuovin käyttämiseen elintarvikepakkauksissa

Elintarvikkeet joutuvat kosketuksiin monien eri materiaalien kanssa ennen kuin ne päätyvät kuluttajien pöytään. Erityisesti muovia pyritään uusiokäyttämään, mutta se voi vaarantaa elintarviketurvallisuuden, mikäli kierrätykseen ei ole sovellettu laadukasta menetelmää.

Lue lisää →
Legal trainee Linnunmaa Lex

Avoin työpaikka: Legal Trainee

Etsimme reipasta, huolellista ja kirjoitustaitoista osa-aikaista harjoittelijaa Linnunmaa Lexin tiimiin. Pääset työssäsi tutustumaan muuttuvaan lainsäädäntöön sekä legal compliance -toimintaan yritysmaailman eri osa-alueilla.

Lue lisää →

Ilmoittajansuojelulaki tuo väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa

Hallitus antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön niin sanottu whistleblower -direktiivi.

Lue lisää →
Scroll to Top