Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö

Uudelleenlaadittu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019

Myös uusia kemikaaleja on lisätty rajoitus- tai kieltolistalle.

Lue lisää →

Henkilöperusteinen irtisanominen pienyrityksissä – mikä työsopimuslaissa muuttui?

Voimakasta yhteiskunnallista keskustelua aiheuttanut työsopimuslain irtisanomisperusteiden muutos tuli voimaan heinäkuun alussa. Toteutunut muutos on alkuperäistä ehdotusta lievempi. Irtisanomiselta edellytetään vastedeskin painavaa ja asiallista perustetta kaiken kokoisissa yrityksissä. Yrityksen henkilömäärä on jatkossa osa kokonaisarviointia.

Lue lisää →

Kilpailulain muutokset voimaan – viranomaisella entistä tehokkaampia keinoja yrityskauppojen valvontaan

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on nyt entistä laajemmat oikeudet tehdä tarkastuksia, saada tietoja ja vaihtaa niitä eri viranomaisten välillä. Tarkastusoikeus kattaa myös mobiililaitteet.

Lue lisää →

Työryhmän väliraportti julkaistu – yhteistoimintalain muutoksien suuntaviivat on asetettu

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä ehdottaa lainsäädäntömuutoksiksi.

Lue lisää →

RoHS-lain siirtymäaika päättyy – uusia aineita rajoitettujen listalle

Neljä ftalaattia lisättiin rajoitettujen listalle. Lisäksi markkinoille saattajien on huomioitava sähkölaitteen määritelmän muutos.

Lue lisää →

Maastapoistumisverotuksen määräyksiä selkeytetään – taustalla EU:n direktiivi

Direktiivillä halutaan varmistaa se, että yritysten voittoja verotetaan siellä, missä voitot ovat kertyneet.

Lue lisää →

Kilpailukielto työsuhteessa – mikä on kilpailukiellon juridinen asema?

Kilpailukieltosopimukselle täytyy olla erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimusta ei tulisi tehdä varmuuden vuoksi tai liittää automaattisesti osaksi kaikkia työsopimuksia.

Lue lisää →

Kertakäyttömuovien käyttöä rajoitetaan vuoteen 2021 mennessä

Kertakäyttömuovien rajoittaminen on osa komission kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Lue lisää →

Kuinka teet lakisääteisten velvoitteiden arvioinnin ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti?

ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään sisältyvät vaatimukset lainsäädännön tunnistamisesta, muutosten seurannasta ja vaatimusten täyttymisen arvioinnista. Kuinka teet lakisääteisten velvoitteiden arvioinnin ISO 14 001 -standardin vaatimusten mukaisesti?

Lue lisää →

Talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilainen – älä eksy lakiviidakkoon!

Tiesitkö, että Linnunmaa Lex palvelee nyt myös taloushallinnon ja HR-alan ammattilaisia? Lexin erikoisjuristeista koostuva asiantuntijatiimi tuottaa sinulle ymmärrettävää ja helposti haettavaa tietoa talous- ja henkilöstöhallinnon sääntelystä.

Lue lisää →

Dimetoaatin ja desmidifaamin käyttö kiellettiin kasvinsuojeluaineiden tehoaineina – lisäksi neljä ainetta hyväksyttiin

EU arvioi kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyyttä tietyn väliajoin.

Lue lisää →

Tulorekisteri tuottaa nyt lisätyötä ja tulevaisuudessa kustannussäästöjä

Tulorekisteri eli tulotietojen sähköinen tietokanta on ollut palkanmaksajien ja tiettyjen viranomaisten käytössä vuoden 2019 alusta alkaen. Rekisterin käyttöönotto kaikkien etuuksien osalta viivästynee parhaillaan valmisteilla olevien lakimuutosten myötä vuoteen 2021.

Lue lisää →

Di-isosyanaattien käyttöä rajoitetaan – jatkokäyttäjille tulossa koulutusvelvollisuuksia

REACH-asetuksella rajoitetaan kemikaalin käyttöä ja asetetaan valmistajille ja maahantuojille velvollisuus laatia ohjeistus kemikaalin turvallisesta käytöstä.

Lue lisää →

Yrityksen tosiasialliset edunsaajat ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuusta alkaen

Rahanpesun torjunta koskettaa kaikkia yhteisöjä. Rahanpesulaki velvoittaa yritykset – pörssiyhtiöitä ja toiminimiyrittäjiä lukuun ottamatta – ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020.

Lue lisää →

KUTSU maksuttomaan webinaariin ti 4.6.2019: Tarkastelussa elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Järjestämme yhteistyössä Linnunmaan kanssa maksuttoman webinaarin aiheesta elintarvikkeiden kontaktimateriaalit.

Lue lisää →

Toiminimen rekisteröinti on nyt mahdollista kumota osittain – viranomaiskäsittely helpottaa uusien toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröimistä

Kansallisten lakien yhdenmukaistamiseksi annettu EU:n tavaramerkkidirektiivi (EU) 2015/2436 tuo muutoksia myös toiminimien ja aputoiminimien rekisteröintiin – ja erityisesti niiden rekisteröinnin kumoamiseen.

Lue lisää →

Kevyen polttoöljyn jakelijoille uusi velvoite – tavoitteena biopolttoöljyn käytön edistäminen

Lain tavoitteena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi.

Lue lisää →

Dronet sääntelyn kohteena – uutta lainsäädäntöä huomioimaan lennokkien käyttöön liittyvät turvallisuus-, yksityisyys- ja ympäristökysymykset

Viime vuosina yksityissektorin ilmailu on kehittynyt miehittämättömien, automaattisten lennokkien suuntaan.

Lue lisää →

Pörssisijoittajalle uusia vaikutusmahdollisuuksia – Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivimuutosten täytäntöönpano vahvistaa omistajien ja yhtiöiden suhdetta

Lyhytjänteinen voitontavoittelu ja sijoittajien etäisyys pörssiyhtiöiden päätöksentekoon on nähty yhtenä syynä vuosituhannen alun finanssikriisiin.

Lue lisää →

Monitieteisyys ympäristöjuristin työkalupakissa

Linnunmaa Lexin takana on tiimi ympäristöoikeuteen erikoistuneita juristeja.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!