Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Määräaikaisen työsuhteen erityispiirteet

Töitä riittäisi vaikka muille jakaa, mutta tilanteen jatkuvuudesta ei ole varmuutta. Entä jos palkattaisiin vain määräajaksi?

Lue lisää →

Uusi asetus toi muutoksia kierrätysmuovin käyttämiseen elintarvikepakkauksissa

Elintarvikkeet joutuvat kosketuksiin monien eri materiaalien kanssa ennen kuin ne päätyvät kuluttajien pöytään. Erityisesti muovia pyritään uusiokäyttämään, mutta se voi vaarantaa elintarviketurvallisuuden, mikäli kierrätykseen ei ole sovellettu laadukasta menetelmää.

Lue lisää →
Legal trainee Linnunmaa Lex

Avoin työpaikka: Legal Trainee

Etsimme reipasta, huolellista ja kirjoitustaitoista osa-aikaista harjoittelijaa Linnunmaa Lexin tiimiin. Pääset työssäsi tutustumaan muuttuvaan lainsäädäntöön sekä legal compliance -toimintaan yritysmaailman eri osa-alueilla.

Lue lisää →

Ilmoittajansuojelulaki tuo väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa

Hallitus antoi 19.9.2022 eduskunnalle esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön niin sanottu whistleblower -direktiivi.

Lue lisää →

Maksuton webinaari: Vaatimusten täyttyminen sekä sen arviointi henkilöstöhallinnossa ja esihenkilötyössä 15.11. kello 10-11

Webinaarin ohjelma: Legal compliance työnantajatoiminnassa, henkilöstöhallinnossa ja esihenkilötyössä, vaatimusten täyttymisen arviointi työsuhteita koskevissa vaatimuksissa sekä Linnunmaa Lexin legal…

Lue lisää →

Oletko työlainsäädännön pahis vai suojeluspyhimys?

Kuka on ollut paras pomosi, kysyi nykyinen työnantajani työhaastattelussa. Johtajuutta on monenlaista, mutta itse toivon esihenkilöiltä samaa kuin muiltakin ihmissuhteilta: luottamusta, rehellisyyttä, avointa kommunikaatiota ja välittämistä.

Lue lisää →

Uusi rakentamislaki tuo rakentamishankkeeseen ryhtyvälle uusia selvitysvelvollisuuksia

Valtioneuvosto hyväksyi 15.9.2022 esityksen uudeksi rakentamislaiksi (HE 139/2022. Rakentamislain on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2024. Lain keskeisiä tavoitteita on hillitä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja…

Lue lisää →

Keskeiset ehdot työ­suhteessa – mitä niistä on selvitettävä?

Työsopimusta ei lain mukaan tarvitse tehdä kirjallisesti, mutta työsuhteen keskeiset ehdot on kuitenkin aina selvitettävä työntekijälle nimenomaan kirjallisessa muodossa. Selvitysvelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia työsuhteita.

Lue lisää →

Koulutus: Rekrytoinnin lainsäädäntö – minimoi riskit 3.11.2022

Rekrytoinnin lainsäädäntö – minimoi riskit -koulutus tarjoaa selkeän katsauksen rekrytointia ohjaavan ajantasaisen lainsäädännön moninaiseen kenttään, josta jokaisen rekrytointiin osallistuvan täytyy olla tietoinen.

Lue lisää →

Työelämän yhdenvertaisuutta edistetään lakimuutoksilla

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työelämässä. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla sekä työpaikan toimintatapoja.

Lue lisää →

SIIRTO-rekisteri käyttöön 1.9.2022

Tiettyjen jätteiden kuljetuksessa vaadittavien siirtoasiakirjojen tiedot tulee viedä SIIRTO-rekisteriin 1.9.2022 alkaen. Rekisterin tavoitteena on parantaa ja tehostaa jätevirtojen valvontaa sekä varmistaa, että jätteet luovutetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Lue lisää →

Vaihtelevan työajan sopimukset: muutoksia lainsäädäntöön

Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevaan lainsäädäntöön tuli muutoksia 1.8.2022. Muutokset koskevat uusien sopimusten lisäksi myös olemassa olevia työsopimuksia. Mitä kaikkea työnantajan tulee huomioida?

Lue lisää →

Legal compliance ja standardit – vaatimustenmukaisuudella kohti vastuullista toimintaa

Vaatimuksia ja vapaaehtoisia toimenpiteitä. Yritysvastuullisuus koostuu molemmista. Mutta miten omaa toimintaa koskevat lakisääteiset vaatimukset voi tunnistaa, ja miten standardit edellyttävät vaatimusten hallinnalta?

Lue lisää →
Muutoksia työnantajan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista

Muutoksia työnantajan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista

Muutoksia työnantajan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista Vaikka työsopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, on työsuhteen keskeiset ehdot selvitettävä kirjallisesti. Työehtodirektiivin (EU 2019/1152) …

Lue lisää →
Legal trainee Linnunmaa Lex

Avoin työpaikka: Legal trainee

Etsimme reipasta, huolellista ja kirjoitustaitoista harjoittelijaa Linnunmaa Lexin tiimiin. Pääset työssäsi tutustumaan muuttuvaan lainsäädäntöön sekä legal compliance -toimintaan yritysmaailman eri osa-alueilla.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelun edistäminen keskeisessä roolissa lainsäätäjän pöydällä – mikä muuttuu EHS-toimintaa koskevassa sääntelyssä vuonna 2022 ja sen jälkeen?

Kokosimme vuoden 2022 lainsäädäntösuunnitelman merkittävimmät ympäristöasioihin liittyvät hankkeet tähän artikkeliin.

Lue lisää →

Huomio epätyypillisiin työsuhteisiin – mikä muuttuu työelämän sääntelyssä vuonna 2022 ja sen jälkeen?

Työelämä muuttuu ja niin muuttuu myös sen sääntely. Tässä avuksesi tärpit valmisteilla olevista työelämän säädöshankkeista.

Lue lisää →

Vaatimusten täyttymisen arviointi on vastuullisuustyön kantava rakenne

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset ovat erottamaton osa yrityksen vastuullisuustyön ytimessä. Välttämätön osa tätä kokonaisuutta on yrityksen toimintaa koskevien vaatimusten tunnistaminen eli käytännössä yrityksen lakirekisterin tai vaatimuslistan laatiminen. Miten se tapahtuu?

Lue lisää →

Webinaarisarja: Vaatimusten tunnistaminen ja niiden täyttymisen arviointi osana hyvää HR-toimintaa ja EHS-johtamista

Maksuttomissa webinaareissa käsitellään organisaatiotasi koskevien sääntelyn vaatimusten tunnistamista ja niiden täyttymisen arviointia. Saat konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka luotsaat organisaatiotasi kohti riskittömämpää, vastuullisempaa ja menestyksekkäämpää toimintaa.

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: Betolar rakentaa uutta kestävien elinympäristöjen aikakautta

Suomalainen rakennusmateriaaliteknologian edelläkävijäyritys, Betolar, auttaa asiakkaitaan muuttamaan teollisuuden sivuvirrat kestäväksi liiketoiminnaksi. Kun koko liiketoiminnan perusta on vastuullisuudessa, ulottuu vastuullisuustyö läpileikkaavasti kaikkeen toimintaan tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

Lue lisää →
Vieritä ylös