Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö
Muutoksia työnantajan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista

Muutoksia työnantajan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista

Muutoksia työnantajan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista Vaikka työsopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, on työsuhteen keskeiset ehdot selvitettävä kirjallisesti. Työehtodirektiivin (EU 2019/1152) …

Lue lisää →
Legal trainee Linnunmaa Lex

Avoin työpaikka: Legal trainee

Etsimme reipasta, huolellista ja kirjoitustaitoista harjoittelijaa Linnunmaa Lexin tiimiin. Pääset työssäsi tutustumaan muuttuvaan lainsäädäntöön sekä legal compliance -toimintaan yritysmaailman eri osa-alueilla.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelun edistäminen keskeisessä roolissa lainsäätäjän pöydällä – mikä muuttuu EHS-toimintaa koskevassa sääntelyssä vuonna 2022 ja sen jälkeen?

Kokosimme vuoden 2022 lainsäädäntösuunnitelman merkittävimmät ympäristöasioihin liittyvät hankkeet tähän artikkeliin.

Lue lisää →

Huomio epätyypillisiin työsuhteisiin – mikä muuttuu työelämän sääntelyssä vuonna 2022 ja sen jälkeen?

Työelämä muuttuu ja niin muuttuu myös sen sääntely. Tässä avuksesi tärpit valmisteilla olevista työelämän säädöshankkeista.

Lue lisää →

Vaatimusten täyttymisen arviointi on vastuullisuustyön kantava rakenne

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset ovat erottamaton osa yrityksen vastuullisuustyön ytimessä. Välttämätön osa tätä kokonaisuutta on yrityksen toimintaa koskevien vaatimusten tunnistaminen eli käytännössä yrityksen lakirekisterin tai vaatimuslistan laatiminen. Miten se tapahtuu?

Lue lisää →

Webinaarisarja: Vaatimusten tunnistaminen ja niiden täyttymisen arviointi osana hyvää HR-toimintaa ja EHS-johtamista

Maksuttomissa webinaareissa käsitellään organisaatiotasi koskevien sääntelyn vaatimusten tunnistamista ja niiden täyttymisen arviointia. Saat konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka luotsaat organisaatiotasi kohti riskittömämpää, vastuullisempaa ja menestyksekkäämpää toimintaa.

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: Betolar rakentaa uutta kestävien elinympäristöjen aikakautta

Suomalainen rakennusmateriaaliteknologian edelläkävijäyritys, Betolar, auttaa asiakkaitaan muuttamaan teollisuuden sivuvirrat kestäväksi liiketoiminnaksi. Kun koko liiketoiminnan perusta on vastuullisuudessa, ulottuu vastuullisuustyö läpileikkaavasti kaikkeen toimintaan tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.

Lue lisää →

Väestönsuojan omistaja vastaa suojan ylläpidosta ja kunnostuksesta

Suurimmasta osasta maamme väestönsuojia vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi monet yritystoimijat ovat viime aikoina tarkistelleet suojiin liittyviä vaatimuksia. Mitä kaikkea väestönsuojan omistajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu?

Lue lisää →

Työnantajan on pidettävä luetteloa Covid19-virukselle työssä altistuneista työntekijöistään

Työnantajan on pidettävä luetteloa Covid19-virukselle työssä altistuneista työntekijöistään Työturvallisuuslain 40 a §:n mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat …

Lue lisää →

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan – Miten työnantajavelvoitteet muuttuivat?

Vuoden 2022 alussa voimaantullut uusi yhteistoimintalaki toi mukanaan uusia ja muuttuneita työnantajavelvoitteita. Lain tavoitteena on aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus työnantajan ja henkilöstön välillä, joten velvoitteet painottavat riittävää tiedonkulkua puolin ja toisin. Tarkista tästä, millaisia toimenpiteitä työnantajilta nyt vaaditaan.

Lue lisää →

Rekry: Myyjä Linnunmaa Lexin tiimiin

Etsimme iloista, oma-aloitteista myyjää töihin mukavaan työyhteisöömme!

Lue lisää →

Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset hyväksyttiin – nyt on aika tarkistaa kilpailukiellon edellytykset sopimuskohtaisesti

Jos kilpailukielto työsopimuksissa on ennemmin rutiininomainen lisä kuin tapauskohtainen poikkeus, nyt on aika tarkistaa käytäntöjä. Jatkossa työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta myös lyhyistä kilpailukielloista työsuhteen päättyessä.

Lue lisää →

EHS-lainsäädäntö on jatkuvassa muutoksessa – tiedätkö nämä 4 tulevaa muutosta?

Omaa toimintaa koskevan lainsäädännön tunnistaminen ja ymmärtäminen on olennainen osa vastuullisuustyötä. Lainsäädännössä vain muutos on pysyvää, ja lakimuutosten perässä pysyminen voi olla haastavaa.

Lue lisää →

Valmisteilla on 4 tärkeää yritystoimintaan ja työnantajan vastuisiin vaikuttavaa lakimuutosta – tiedätkö mitä ne ovat?

Lakeja kannatta lukea kuten liikennettä – ennakoiden. Mitä parempi havainnointikyky, sitä paremmat mahdollisuudet sopeuttaa liiketoiminta olosuhteisiin sopivaksi ja toimia vastuullisesti. Meillä Lexissä lakiseuranta on tehty vaivattomaksi.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Jonna Rytkönen Kauppalehdessä: Vain muovi elää ikuisesti

Katsoin viikonloppuna dokumentin, jossa tutkimusryhmä puhdisti letkulla vesilintujen vatsoista roskia. Emolinnut olivat erehdyksissään syöttäneet niitä poikasilleen ravinnoksi. Ne olivat merissä ajelehtivista muovijätteistä kuten pusseista, pilleistä ja pulloista irronneita kappaleita. Herkullista, eikö?

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Emmi Muhonen ja Tarja Anunti Tilisanomissa: Mitä nuoren tulee tietää työlainsäädännöstä?

Työlainsäädäntö asettaa kaikelle työnteolle raamit, joiden puitteissa työsuhteissa on toimittava. Nuoria työntekijöitä koskettava sääntely on muuhun työlainsäädäntöön nähden ensisijaista ja pakottavaa. Jokaisen nuoren ja nuorta palkkaavan on syytä tuntea sen perusteet.

Lue lisää →

Kun tekoäly kohtasi lakipykälän, syntyi Rousku

Vahva tahtomme oli tehdä asiat pikkuisen entistäkin laadukkaammin, tehokkaammin ja ihmisystävällisemmin. Siitä tahtotilasta syntyi uusi tekoälyn poikanen, sittemmin hyvin itsenäiseksi ja päättelykykyiseksi kasvanut AI, joka on saanut nimekseen Rouskuttaja. Mutta kuka – tai mikä – hän oikeastaan on, ja mitä hän tekee?

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Tarja Anunti Tilisanomissa: Työajan ulkopuolella tapahtuvan matkustamisen kuormitus kuriin lakimuutoksella

Työturvallisuuslain täsmennyksen myötä työnantajan on jatkossa huomioitava työajan ulkopuolinen matkustaminen osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Lakimuutoksella pyritään vähentämään työhön liittyvän matkustamisen terveydellisiä haittoja.

Lue lisää →

Sairausajan palkka eri tilanteissa

Työntekijän sairastumisesta voi koitua monenlaista päänvaivaa, eivätkä työnantajan velvollisuudet häviä, vaikka työntekijä olisi estynyt tekemästä työtään. Kokosimme tähän artikkeliin, kuinka sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta tulisi arvioida eri tilanteissa.

Lue lisää →

Luonnonsuojelulain uudistus etenee

Nykyinen luonnonsuojelulaki on ollut voimassa vuodesta 1997 asti. Ympäristöministeriö on lähettänyt esityksen uudesta luonnonsuojelulaista lausuntokierrokselle ja esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi luonnonsuojelulaki.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös