Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö

Tukes on julkaissut uusia ohjeita painelaitehankinnoista ja koneiden sähkölaitteistoja koskevista turvallisuusvaatimuksista

Tukes on koonnut nettisivuilleen muistilistan, jota kannattaa hyödyntää painelaitteiden hankinnassa. Lisäksi ohjeistusta on annettu koneiden sähkölaitteistoja koskevista turvallisuusvaatimuksista ja sähkötöistä.

Lue lisää →

DMS-direktiivi tuo tekijänoikeussääntelyn digiaikakaudelle

Kasvavat digitaaliset alustapalvelut, kuten Youtube, Facebook ja Twitter, perustuvat luovien sisältöjen vapaaseen esittämiseen. EU:n uusi DMS-direktiivi pyrkii turvaamaan tekijänoikeudet myös digitaalisissa ympäristöissä.

Lue lisää →

Webinaari: Työnantajan vastuu häirinnän torjunnassa

Maksuttomassa webinaarissa asiantuntijamme Jonna Rytkönen ja Tarja Anunti kertovat, millaisia velvollisuuksia työnantajalla on häirinnän torjunnassa, ja mitä sanktioita velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata.

Lue lisää →

Elintarvikelain kokonaisuudistus ei toteutunut – nyt ehdotetaan muutoksia vanhaan lakiin

Aiemmin keväällä valmisteltiin elintarvikelain kokonaisuudistusta. Uudistus ei toteutunut, mutta nyt ehdotetaan tehtäväksi joitakin tuolloin valmisteltuja säädösmuutoksia voimassa olevaan elintarvikelakiin

Lue lisää →

Kemikaalivirasto ehdottaa 18 ainetta luvanvaraiseksi

Useat ehdotetut aineet ovat muun muassa hormonitoimintaa häiritseviä ja lisääntymiselle myrkyllisiä.

Lue lisää →

Rekrytoi syrjimättä

Suomen lainsäädäntö kieltää työsyrjinnän. Myös työnhakijan syrjintä on rikos, jonka seurauksena työnantaja voidaan tuomita vahingonkorvauksiin ja yleisen syytteen alaisena jopa vankeuteen. Kokosimme pykäläpaketin, joka on hyvä huomioida kaikissa rekrytointiprosessin vaiheissa.

Lue lisää →

Avoin tehtävä: Osa-aikainen toimistosihteeri

Etsimme reipasta, palveluhenkistä toimistosihteeriä iloisen asiantuntijatiimimme tueksi ja johdon avustajaksi.

Lue lisää →

Avoin tehtävä: Lakiasiantuntija (ympäristöoikeus)

Etsimme reipasta, itseohjautuvaa, kehittämismyönteistä ja asiakaspalvelusta kiinnostunutta asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon.

Lue lisää →

Henkilötietojen siirrot ETA:n ulkopuolelle Brexitissä

Henkilötietoja voi siirtää kolmansiin maihin vain tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Suomen tietosuojavaltuutettu ovat laatineet ohjeistusta Brexitin varalle.

Lue lisää →

13 suuntaviivaa uuteen yt-sääntelyyn

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä julkaisi väliraportissaan 13 suuntaviivaa uudelle yhteistoimintalaille. Kokosimme ne tähän.

Lue lisää →

5 tavoitetta tulevaisuuden yhteistoimintaan

Yt-laki ei ole pelkkä irtisanomislaki. Se säätelee muitakin yritysten kehittämis- ja muutostoimia sekä niitä koskevia menettelyjä. Valmisteilla olevan lakimuutoksen suuntaviivoissa korostuu vuoropuhelun kehittäminen sekä paikallisen sopimusvapauden kasvattaminen.

Lue lisää →

Uusi lainsäädäntösuunnitelma julkaistu – muutoksia muun muassa elintarvikelakiin

Lainsäädäntösuunnitelmassa kerrotaan hallituksen esityksistä, jotka aiotaan antaa eduskunnan käsiteltäviksi istuntokauden aikana. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu kunkin valmisteltavana olevan hallituksen esityksen kohdalle arvio viikosta, jolloin esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle.

Lue lisää →

Työryhmän mietintö EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanosta valmistunut

Jätelainsäädännön uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Lue lisää →

Kuka on tilitoimiston asiakas – rahanpesulain mukainen asiakkaan tunnistamisvelvoite

Tilitoimistojen katsotaan, muiden rahanpesulain mukaisten ilmoitusvelvollisten ohella, olevan avaintoimijoita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Laki asettaa ilmoitusvelvollisille erityisiä velvoitteita. Yksi tärkeimmistä on velvoite tuntea asiakkaansa. Ketä he ovat ja mitä tietoja tarvitaan?

Lue lisää →

Maksuton webinaari jätelainsäädännön velvoitteista

Webinaari järjestetään tiistaina 8.10. klo 13 alkaen ja aiheina ovat jätelainsäädännön keskeiset velvoitteet sekä EU:n uudet jätedirektiivit.

Lue lisää →

Komissio on arvioinut pesuaineasetuksen toimivuuden – puutteita muun muassa kuluttajien informoinnin osalta

Pesuaineita koskevan asetuksen tavoitteena on varmistaa pesuaineiden vapaa liikkuvuus EU:ssa ja samalla suojata kuluttajien terveyttä ja ympäristöä korkealla tasolla. Komissio on nyt arvioinut ensimmäistä kertaa pesuaineasetuksen (EY) 648/2005 sitten sen voimaantulon lokakuussa 2005.

Lue lisää →

Uusi työaikalaki muuttaa työajan enimmäismäärän laskutapaa

Eräs uuden lain tuomista muutoksista on, että laissa ei enää säädetä ylityötuntien vuosittaisesta enimmäismäärästä.

Lue lisää →

Ympäristöministeriö julkaisi muistion jätteeksi luokittelun päättymistä koskevasta tapauskohtaisesta päätöksenteosta

Muistio on tarkoitettu toiminnanharjoittajille jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden laatimista varten. Sen tarkoituksena on ”selventää tulkintaa tapauskohtaista jätteeksi luokituksen päättymistä koskevasta arvioinnista ja päätöksentekomenettelystä”.

Lue lisää →

Hajumerkki tavaramerkkinä ja muut tavaramerkkisääntelyn uudistukset

Keväällä 2019 voimaan tulleen uuden tavaramerkkilain muutokset ovat yritysten kannalta pieniä, mutta merkittäviä. Uudistuksen taustalla vaikuttaa EU:n tavaramerkkidirektiivi ja pyrkimys yhdistää eurooppalaisia käytäntöjä. Kokosimme tähän keskeiset muutokset.

Lue lisää →

Tehokkuutta kiertotaloudesta ja innovaatioita puusta – tunnetko sääntelyn?

Suomen vihreästä kullasta – puusta – kehitetään vauhdilla uusia tuotteita kierrätettävyys ja kestävyys huomioiden. Markkinavoimat ohjaavat kiertotalouden kehitystä voimakkaasti ja uudistuva lainsäädäntö asettaa ilmiölle toimintakehyksen. Tiedätkö, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita sääntely tuo biotaloudelle?

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös