Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Energia
 • HR
 • ICT
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Muuttuva lainsäädäntö
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Tuoteturvallisuus
 • Työ
 • Työterveys
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Työturvallisuus
 • Viranomaiset
 • Yleinen
 • Ympäristö

Yrityksen tosiasialliset edunsaajat ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuusta alkaen

Rahanpesun torjunta koskettaa kaikkia yhteisöjä. Rahanpesulaki velvoittaa yritykset – pörssiyhtiöitä ja toiminimiyrittäjiä lukuun ottamatta – ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020.

Lue lisää →

KUTSU maksuttomaan webinaariin ti 4.6.2019: Tarkastelussa elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Järjestämme yhteistyössä Linnunmaan kanssa maksuttoman webinaarin aiheesta elintarvikkeiden kontaktimateriaalit.

Lue lisää →

Toiminimen rekisteröinti on nyt mahdollista kumota osittain – viranomaiskäsittely helpottaa uusien toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröimistä

Kansallisten lakien yhdenmukaistamiseksi annettu EU:n tavaramerkkidirektiivi (EU) 2015/2436 tuo muutoksia myös toiminimien ja aputoiminimien rekisteröintiin – ja erityisesti niiden rekisteröinnin kumoamiseen.

Lue lisää →

Kevyen polttoöljyn jakelijoille uusi velvoite – tavoitteena biopolttoöljyn käytön edistäminen

Lain tavoitteena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi.

Lue lisää →

Dronet sääntelyn kohteena – uutta lainsäädäntöä huomioimaan lennokkien käyttöön liittyvät turvallisuus-, yksityisyys- ja ympäristökysymykset

Viime vuosina yksityissektorin ilmailu on kehittynyt miehittämättömien, automaattisten lennokkien suuntaan.

Lue lisää →

Pörssisijoittajalle uusia vaikutusmahdollisuuksia – Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivimuutosten täytäntöönpano vahvistaa omistajien ja yhtiöiden suhdetta

Lyhytjänteinen voitontavoittelu ja sijoittajien etäisyys pörssiyhtiöiden päätöksentekoon on nähty yhtenä syynä vuosituhannen alun finanssikriisiin.

Lue lisää →

Monitieteisyys ympäristöjuristin työkalupakissa

Linnunmaa Lexin takana on tiimi ympäristöoikeuteen erikoistuneita juristeja.

Lue lisää →

Jätteiden markkinapaikka avattu – Materiaalitorilla voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja

Materiaalitori on jätealan toimijoiden kohtaamispaikka, jolla edistetään jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kiertotaloutta.

Lue lisää →

Ympäristöministeriö on antanut uudet asetukset vesi- ja viemärilaitteistoja koskevista tuotevaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriö antoi 9. ja 11. huhtikuuta 2019 22 uutta asetusta vesi- ja viemärilaitteistojen tuotevaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä.

Lue lisää →

Uusi työaikalaki voimaan 1. tammikuuta 2020

Uusi työaikalaki korvaa vuonna 1996 annetun työaikalain. Merkittävimpänä uudistuksena laissa säädetään joustotyöaikamallista ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Lailla säädetään lisäksi enimmäistyöajoista ja vähimmäislepoajoista.

Lue lisää →

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus vaarallisten aineiden kuljetuksissa

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus nimetä turvallisuusneuvonantaja VAK-kuljetukseen liittyvää toimintaa varten. Nimeämisvelvollisuuden tulkintaa vaikeuttavat kuitenkin lukuisat poikkeamismahdollisuudet.

Lue lisää →

Päivitetty opas jätteen vaaralliseksi luokittelusta julkaistu

Ympäristöministeriö julkaisi 30. tammikuuta 2019 päivitetyn oppaan jätteen vaaralliseksi luokittelusta. Luokittelulla on vaikutuksia esimerkiksi jätteen käsittelytapaan, laitoksen ympäristölupaan tai jätteiden pakkaamiseen ja kirjanpitoon.

Lue lisää →

KUTSU maksuttomaan webinaariin: Katsaus kemikaalilainsäädäntöön

Huhtikuun webinaarissa otetaan katsaus kemikaalilainsäädäntöön. Ilmoittaudu mukaan 9.4. mennessä!

Lue lisää →

Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkaisi manuaalisen vienti-ilmoituslomakkeen PIC-tuotteille Brexitin varalle

ECHA on valmistellut väliaikaisen järjestelyn sopimuksettoman Brexitin varalle, jotta yritykset pystyvät noudattamaan velvollisuutta ilmoittaa PIC-asetuksen alaisten kemikaalien viennistä 35 päivää ennen odotettua vientipäivää.

Lue lisää →

Uusia ilmoitusvelvoitteita rautateiden VAK-kuljetuksiin

Muutoksella laajennettiin tilapäisen varastoinnin ilmoitusvelvollisuutta. Jatkossa rataverkon haltijan ja kuljetuksen suorittajan on lisäksi sovittava sopivasta tilapäiseen säilytykseen tarkoitetusta paikasta.

Lue lisää →

Päästökauppalaki muuttuu – taustalla päästökauppadirektiivin muutos

Muutokset koskevat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista.

Lue lisää →

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen Nykyisen oikeustilan mukaan yhteisön kaikkeen tuloon sovelletaan tavallisesti suhteellista 20 prosentin suuruista yhteisöverokantaa, syntyi se missä tahansa …

Lue lisää →

Uusi veronkantolaki voimaan loppuvuodesta

Uusi veronkantolaki sisältää säännökset auto-, ja valmisteveroja sekä arvonlisäveron erityisjärjestelmiä lukuun ottamatta kaikkien Verohallinnon kantamien verojen kantomenettelystä ja suorittamatta jääneiden verojen perinnästä.

Lue lisää →

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Myös samansuuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan kuluvan vuoden heinäkuuhun mennessä.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely laajentui – uusi 10 a luku astui voimaan helmikuun alussa

Ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja se koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Nyt ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä on laajennettu.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!