Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö

Maksuton webinaari jätelainsäädännön velvoitteista

Webinaari järjestetään tiistaina 8.10. klo 13 alkaen ja aiheina ovat jätelainsäädännön keskeiset velvoitteet sekä EU:n uudet jätedirektiivit.

Lue lisää →

Komissio on arvioinut pesuaineasetuksen toimivuuden – puutteita muun muassa kuluttajien informoinnin osalta

Pesuaineita koskevan asetuksen tavoitteena on varmistaa pesuaineiden vapaa liikkuvuus EU:ssa ja samalla suojata kuluttajien terveyttä ja ympäristöä korkealla tasolla. Komissio on nyt arvioinut ensimmäistä kertaa pesuaineasetuksen (EY) 648/2005 sitten sen voimaantulon lokakuussa 2005.

Lue lisää →

Uusi työaikalaki muuttaa työajan enimmäismäärän laskutapaa

Eräs uuden lain tuomista muutoksista on, että laissa ei enää säädetä ylityötuntien vuosittaisesta enimmäismäärästä.

Lue lisää →

Ympäristöministeriö julkaisi muistion jätteeksi luokittelun päättymistä koskevasta tapauskohtaisesta päätöksenteosta

Muistio on tarkoitettu toiminnanharjoittajille jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden laatimista varten. Sen tarkoituksena on ”selventää tulkintaa tapauskohtaista jätteeksi luokituksen päättymistä koskevasta arvioinnista ja päätöksentekomenettelystä”.

Lue lisää →

Hajumerkki tavaramerkkinä ja muut tavaramerkkisääntelyn uudistukset

Keväällä 2019 voimaan tulleen uuden tavaramerkkilain muutokset ovat yritysten kannalta pieniä, mutta merkittäviä. Uudistuksen taustalla vaikuttaa EU:n tavaramerkkidirektiivi ja pyrkimys yhdistää eurooppalaisia käytäntöjä. Kokosimme tähän keskeiset muutokset.

Lue lisää →

Tehokkuutta kiertotaloudesta ja innovaatioita puusta – tunnetko sääntelyn?

Suomen vihreästä kullasta – puusta – kehitetään vauhdilla uusia tuotteita kierrätettävyys ja kestävyys huomioiden. Markkinavoimat ohjaavat kiertotalouden kehitystä voimakkaasti ja uudistuva lainsäädäntö asettaa ilmiölle toimintakehyksen. Tiedätkö, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita sääntely tuo biotaloudelle?

Lue lisää →

Ylipanostajan oikeus toimia räjäytystyön johtajana päättymässä

Räjäytystyön johtajalla on oltava räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja.

Lue lisää →

Ilmoitus kemikaalien määrätiedoista on tehtävä syyskuun aikana

Ilmoitus on tehtävä KemiDIgi-palvelussa. KemiDigi on palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

Lue lisää →

Koululaisten vanhemmat työelämässä – lakipykäliä työnantajille

Syksyn tullen monessa lapsiperheessä tasapainotellaan työn asettamien aikataulujen ja lasten lukujärjestyksen kanssa. Koulujen loma-ajat ja koululaisten sairastumiset aiheuttavat niin ikään päänvaivaa ja järjestelyjä. Tiedätkö, millaiset puitteet työlainsäädäntö asettaa työn ja perheen yhteensovittamiselle?

Lue lisää →

Poison centres notifications -portaalin käyttöönoton siirtymäaika pitenee

Siirtymäajan pidennys koskee kuluttakäyttöön tarkoitettuja seoksia.

Lue lisää →

EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain toimivuudesta kerätään kokemuksia

GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ovat viimeisen vuoden aikana muuttaneet useiden yritysten ja muiden yhteisöjen henkilötietojen käsittelyä. Nyt oikeusministeriö selvittää uuden tietosuojasääntelyn hyötyjä ja haasteita Suomessa.

Lue lisää →

Kandidaattilista päivittyy – neljä uutta ainetta lisätty listalle

Euroopan kemikaalivirasto on 16. kesäkuuta lisännyt neljä uutta ainetta ehdokasluetteloon niiden perimää vaurioittavia, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja muiden huolestuttavien ominaisuuksien vuoksi.

Lue lisää →

Työelämä ilman häirintää ja väkivaltaa – ILOn uusi ihmisoikeussopimus ja suositus hyväksytty

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työkonferenssi hyväksyi uuden oikeudellisesti sitovan ihmisoikeussopimuksen kesäkuun lopussa. Sopimus sekä sitä täydentävä suositus ovat ensimmäiset työelämässä esiintyvän väkivallan ja häirinnän torjumista koskevat kansainväliset instrumentit.

Lue lisää →

Tekstiileissä käytettävien ihoa herkistävien kemikaalien käyttöä rajoitetaan – ehdotus auki kommenteille

Rajoituksen kohteena ovat kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa allergisen kosketusihottuman yksilöille, jotka altistuvat aineille ihon kautta.

Lue lisää →

Oikeudenkäynti hallintoasioissa uudistuu – uusi laki voimaan vuoden 2020 alussa

Uudella oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetulla lailla pyritään täsmentämään sääntelyä, yhtenäistämään käytäntöjä ja saattamaan oikeudenkäynnin osapuolet paremmin tietoisiksi oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan.

Lue lisää →

Turvalliset työskentelylämpötilat

Työsuojelu suosittelee ylimääräisten taukojen pitämistä silloin, kun lämpötilat nousevat korkeiksi.

Lue lisää →

Uudelleenlaadittu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019

Myös uusia kemikaaleja on lisätty rajoitus- tai kieltolistalle.

Lue lisää →

Henkilöperusteinen irtisanominen pienyrityksissä – mikä työsopimuslaissa muuttui?

Voimakasta yhteiskunnallista keskustelua aiheuttanut työsopimuslain irtisanomisperusteiden muutos tuli voimaan heinäkuun alussa. Toteutunut muutos on alkuperäistä ehdotusta lievempi. Irtisanomiselta edellytetään vastedeskin painavaa ja asiallista perustetta kaiken kokoisissa yrityksissä. Yrityksen henkilömäärä on jatkossa osa kokonaisarviointia.

Lue lisää →

Kilpailulain muutokset voimaan – viranomaisella entistä tehokkaampia keinoja yrityskauppojen valvontaan

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on nyt entistä laajemmat oikeudet tehdä tarkastuksia, saada tietoja ja vaihtaa niitä eri viranomaisten välillä. Tarkastusoikeus kattaa myös mobiililaitteet.

Lue lisää →

Työryhmän väliraportti julkaistu – yhteistoimintalain muutoksien suuntaviivat on asetettu

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä ehdottaa lainsäädäntömuutoksiksi.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!