Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia koskevan JANO-asetuksen velvoittama ensimmäinen määräaika lähenee — toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten toimitettava 18.5.2021 mennessä

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristövaatimuksista eli nk. JANO-asetus tuli voimaan 18.5.2020. JANO-asetuksen 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten. Tässä artikkelissa on nostettu esille kolme tärkeää kysymystä, mitä toimintasuunnitelmasta tulee tietää.

Lue lisää →

Kausityölain muutokset joustavoittavat kausityön käyttöä ja keventävät työnantajan ilmoitusvelvoitteita

Työntekijätietojen ilmoittaminen ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden osalta kevenee. Tutun kausityöntekijän palkkaaminen uudelleen helpottuu, kun selvitystä työnteon edellytyksistä ja työehdoista ei tarvitse esittää uudelleen. Samalla uudistus kiristää seuraamuksia kausityölain laiminlyönneistä.

Lue lisää →

Nostolaitteiden lakisääteiset määräaikaistarkastukset – oletko muistanut huolehtia näistä?

Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan – työnantajalla on tähän työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuva velvollisuus. Mitä lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista tulisi tietää?

Lue lisää →

Uusi elintarvikelaki voimaan – luvassa selkeämpää sääntelyä, tehostettua valvontaa ja uusia maksuja

Uudella elintarvikelailla sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa ja otetaan käyttöön uusia maksuja, joilla tehostetaan valvontatyötä ja ennaltaehkäistään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa.

Lue lisää →

Työehtojen paikallinen sopiminen nostaa päätään: Miten työmarkkinoiden murros näkyy yritystasolla?

Työehtosopiminen elää vahvassa murrosvaiheessa, sopimisen painottuessa yhä enemmän yritystasolle. Myös hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään paikallista sopimista. Tavoitteet yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ovat selkeät ja yhtenäiset, mutta millaisilla keinoilla ne ovat saavutettavissa?

Lue lisää →

Muistithan huolehtia yrityksen edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin?

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteen mukaan edunsaajailmoitus puuttuu kuitenkin yli 100 000 yritykseltä. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, huolehdi siitä viipymättä.

Lue lisää →

ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta SVHC-aineiksi

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineet ovat aineita, joilla on havaittu olevan ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia.

Lue lisää →

Uudistetun jätelain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 – Mitä muutoksia tämä tuo tulessaan?

Hallitus antoi 25.3.2021 eduskunnalle esityksen jätelain muuttamiseksi. Uudistus laajentaa jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä toimijoiden tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuuksia. Tässä artikkelissa on nostettu esille viisi poimintaa keskeisistä esitetyistä muutoksista.

Lue lisää →

Kuu kiurusta kesään, kesätyörekrystä vähäsen – Työnantajan muistilista nuorta työntekijää palkattaessa

Kesätyöntekijöiden rekrytointi käy kuumana ja kesälomien alkaessa monilla työpaikoilla otetaan pian vastaan uudet nuoret työntekijät. Nyt onkin erinomainen hetki tarkistaa ja päivittää tiedot siitä, mitä työnantajan on hyvä muistaa palkatessaan nuoren, alle 18-vuotiaan työntekijän.

Lue lisää →

Työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin piiriin – Työturvallisuuslakia täsmennetään

Työturvallisuuslakia täsmennetään siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Muutoksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta työntekijöille aiheutuvaa kuormitusta ja terveydellisiä haittoja.

Lue lisää →

Pienten lasten vanhemmat työelämässä – Katso perhevapaauudistuksen 11 keskeistä kohtaa

Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettava kunnianhimoinen perhevapaauudistus. Nyt hanke on edennyt luonnokseksi hallituksen esityksestä, joka on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syksyllä. Mutta mitä muutoksia lakiehdotus pitää sisällään ja miten ne vaikuttavat työelämään?

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Työaikakirjanpito – mistä on kyse ja ketä se velvoittaa?

Vaikka ehdoton velvoite työaikakirjanpidolle ja raamit sen sisällölle tulevat laista, on hyvin hoidettu työajan seuranta myös osa kannattavaa liiketoimintaa ja hyvää työnantajuutta. Miten työaikaa sitten pitää kirjata?

Lue lisää →

Kestävyys, kierrätettävyys ja myrkyttömyys – Lakimuutoksilla vauhtia kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteisiin

EU:n parlamentti on ehdottanut komissiolle kiertotalouden edistämistoimia ja niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia jo vuoden 2021 aikana. Kiertotalouden edistämistoimet näkyvät tänä vuonna voimakkaasti myös kansallisessa päätöksenteossa.

Lue lisää →
lainsäädäntö muutos kirjat

LAKI-SUOMI-LAKI – Lainsäädäntösanaston ABC

Lakiasioihin keskittyvissä kirjoituksissa ja puheissa vilahtelevat tiheästi tietyt käsitteet ja termit, joiden merkitykset saattavat joskus mennä sekaisin tai jäädä hämäriksi. Tässä kirjoituksessa käydään läpi joitakin keskeisiä lainsäädäntöön liittyviä peruskäsitteitä ja valotetaan hieman niiden asemaa oikeudellisessa järjestelmässämme.

Lue lisää →

Luontoisetujen veronkevennykset helpottavat pendelöintiä – joko teidän firmassa kuljetaan työsuhdepolkupyörällä tai sähköautoilla?

Kevätaurinko houkuttelee kaivamaan fillarit esiin, mutta tiesitkö, että työnantaja voi nyt tarjota luontoisetuna myös työsuhdepolkupyörän?

Lue lisää →

Uusi laki sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyjä

30.6.2021 tulee voimaan laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä, jolla pyritään tekemään uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvistä lupamenettelyistä sekä nopeampia että toiminnanharjoittajien kannalta sujuvampia.

Lue lisää →

Työnantaja, muista tehdä ASA-ilmoitus 31.3.2021 mennessä

Työnantajalla on vastuu selvittää ja arvioida työn tekemisestä aiheutuvat vaarat. Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi kattaa myös työpaikalla käytettävät ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät sekä perimää vaurioittavat aineet. Miten työnantajan tulee siis toimia? Tässä ohjelista asioista, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon velvoitteensa täyttämiseksi.

Lue lisää →

Vuoden 2021 lainsäädäntösuunnitelma on julkaistu – Muutoksia muun muassa jätteitä ja kertakäyttömuoveja koskevaan lainsäädäntöön sekä työsuojelusääntelyyn

Lainsäädäntösuunnitelmassa on kaiken kaikkiaan 172 hallituksen esitystä. Tässä uutisessa esitellään joitain keskeisiä lainsäädäntösuunnitelman hankkeita.

Lue lisää →

Älä anna talven yllättää – tunne kiinteistön talvikunnossapitoon liittyvät keskeiset velvoitteet

Maalaisjärki ja ennalta varautuminen on talvella tarpeen, mutta Suomessa rakennetun ympäristön hoitoon ja rakennusten turvallisuuteen liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita, joiden avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä onnettomuuksien syntymistä. Velvoitteet lankeavat pääsääntöisesti kiinteistön omistajan vastuulle.

Lue lisää →

Ympäristöpäällikkö – mitä tiedät velvoitteistasi? Osallistu koulutukseen

Linnunmaa Lex järjestää maaliskuussa kolmiosaisen EHS-lainsäädännön perusteiden verkkokoulutuksen. Koulutuksen ensimmäisessä, 16.3. pidettävässä, osassa pureudutaan ympäristölainsäädäntöön. Nyt koulutuksen vetäjä, lakiasiantuntijamme Elina Voutilainen, kertoo, mitä koulutus sisältää ja miksi siihen kannattaa osallistua.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös