Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö
Laskin ja verotus

Verotuksen vuosi 2020

Kokosimme yhteen kahdeksan työelämää ja yrityksiä koskevaa verotuksen muutosta, jotka tulivat voimaan vuodenvaihteessa.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti tänään Kauppalehdessä

Kauppalehti julkaisi tänään Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijan Tarja Anuntin kirjoittaman blogin siitä, mikä on taloushallinnon asiantuntijan rooli tulevaisuudessa, kun rutiininomaiset tehtävät automatisoituvat kovalla vauhdilla.

Lue lisää →

Avoin työpaikka: harjoittelu työoikeustiimissä

Etsimme reipasta, huolellista ja kirjoitustaitoista harjoittelijaa Joensuun toimistollemme.

Lue lisää →

Talous- ja henkilöstöhallinnon standardit edellyttävät ajantasaista lakituntemusta

Teollisuuden ympäristöjärjestelmistä ja laadunhallinnasta käynnistynyt standardointi- ja sertifiointikäytäntö näkyy entistä vahvemmin myös talous- ja henkilöstöjohtamisessa. Kansainvälisiä ISO-standardeja käytetään muun muassa HR-toiminnan, omaisuudenhallinnan sekä työterveyden ja -turvallisuuden johtamisen apuna.

Lue lisää →

Rauhallista joulun aikaa!

Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin,
kaikk’ on niin hellää ja hyvää.
Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin
ja tuoksuvat rauhaa syvää.

– Eino Leino –

Lue lisää →

Työnantajalla on toimintavelvoite häirintätilanteessa

Jokaisella työnantajalla on vastuu torjua häirintää työpaikoilla. Millaisia velvoitteita laki asettaa työnantajalle häirintätilanteiden käsittelyyn?

Lue lisää →

TALO-hankkeen loppuraportti kannustaa taloudellisten keinojen käyttämiseen vähähiilisen rakentamisen tukemisessa

Suomen ympäristökeskuksen laatimassa selvityksessä etsittiin keinoja, joilla voitaisiin tukea vähähiilistä rakentamista. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ohjataan lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää →

Webinaari 28.1.2020: Uusi työaikalaki ja keskeiset muutokset

Uusi työaikalaki (872/2019) tuo 1.1.2020 alkaen tullessaan joukon työaikasääntelyn muutoksia, jotka vaikuttavat työaikaa, työpaikkaa ja palkanlaskua koskeviin käytäntöihin. Tule tiistaina 28. tammikuuta Linnunmaa Lexin maksuttomaan webinaariin kuulemaan, mitkä ovat työaikasääntelyn keskeisimmät uudistukset.

Lue lisää →

Rakennusalan kiertotaloutta koskevat päätökset hyväksyttiin – Suomi teki aloitteen

Suomen aloitteesta laaditut päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta hyväksyttiin yksimielisesti neuvoston kokouksessa marraskuun lopussa. Päätelmät ohjaavat muun muassa komission työtä rakennustuoteasetuksen uudistuksessa.

Lue lisää →

Ehdotus PCN-portaalin käyttöönoton siirtämisestä hyväksyttiin

Poison centres notifications (PCN)-portaalin avulla yritykset voivat yhdellä ilmoituksella ilmoittaa usealle jäsenvaltiolle, joissa ne aikovat saattaa tuotteensa markkinoille. Siirtymäaikaa pidennetään kuluttajakäyttöön tarkoitettujen seosten osalta.

Lue lisää →

Uudet palkitsemissäännökset pörssiyhtiöiden hallinnointikoodiin

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden hallinnointikoodin, joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Keskeisellä sijalla ovat pörssiyhtiöiden johdon palkitsemista koskevat uudistukset, jotka kuuluvat koodin pakolliseen raportointiosioon. Velvoitteet palkitsemispolitiikasta ja -raportista perustuvat kansallisen ja EU-sääntelyn muutoksiin.

Lue lisää →

Tukes on julkaissut uusia ohjeita painelaitehankinnoista ja koneiden sähkölaitteistoja koskevista turvallisuusvaatimuksista

Tukes on koonnut nettisivuilleen muistilistan, jota kannattaa hyödyntää painelaitteiden hankinnassa. Lisäksi ohjeistusta on annettu koneiden sähkölaitteistoja koskevista turvallisuusvaatimuksista ja sähkötöistä.

Lue lisää →

DMS-direktiivi tuo tekijänoikeussääntelyn digiaikakaudelle

Kasvavat digitaaliset alustapalvelut, kuten Youtube, Facebook ja Twitter, perustuvat luovien sisältöjen vapaaseen esittämiseen. EU:n uusi DMS-direktiivi pyrkii turvaamaan tekijänoikeudet myös digitaalisissa ympäristöissä.

Lue lisää →

Webinaari: Työnantajan vastuu häirinnän torjunnassa

Maksuttomassa webinaarissa asiantuntijamme Jonna Rytkönen ja Tarja Anunti kertovat, millaisia velvollisuuksia työnantajalla on häirinnän torjunnassa, ja mitä sanktioita velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata.

Lue lisää →

Elintarvikelain kokonaisuudistus ei toteutunut – nyt ehdotetaan muutoksia vanhaan lakiin

Aiemmin keväällä valmisteltiin elintarvikelain kokonaisuudistusta. Uudistus ei toteutunut, mutta nyt ehdotetaan tehtäväksi joitakin tuolloin valmisteltuja säädösmuutoksia voimassa olevaan elintarvikelakiin

Lue lisää →

Kemikaalivirasto ehdottaa 18 ainetta luvanvaraiseksi

Useat ehdotetut aineet ovat muun muassa hormonitoimintaa häiritseviä ja lisääntymiselle myrkyllisiä.

Lue lisää →

Rekrytoi syrjimättä

Suomen lainsäädäntö kieltää työsyrjinnän. Myös työnhakijan syrjintä on rikos, jonka seurauksena työnantaja voidaan tuomita vahingonkorvauksiin ja yleisen syytteen alaisena jopa vankeuteen. Kokosimme pykäläpaketin, joka on hyvä huomioida kaikissa rekrytointiprosessin vaiheissa.

Lue lisää →

Avoin tehtävä: Osa-aikainen toimistosihteeri

Etsimme reipasta, palveluhenkistä toimistosihteeriä iloisen asiantuntijatiimimme tueksi ja johdon avustajaksi.

Lue lisää →

Avoin tehtävä: Lakiasiantuntija (ympäristöoikeus)

Etsimme reipasta, itseohjautuvaa, kehittämismyönteistä ja asiakaspalvelusta kiinnostunutta asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon.

Lue lisää →

Henkilötietojen siirrot ETA:n ulkopuolelle Brexitissä

Henkilötietoja voi siirtää kolmansiin maihin vain tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein. Euroopan tietosuojaneuvosto ja Suomen tietosuojavaltuutettu ovat laatineet ohjeistusta Brexitin varalle.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös