Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta SVHC-ainetta

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämälle kandidaattilistalle on lisätty neljä uutta SVHC-ainetta. SVHC-aineella tarkoitetaan ainetta, joka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi aineen ominaisuuksien perusteella.

Lue lisää →
lainsäädäntö muutos kirjat

Yritysvastuulain taustatyö käynnissä – uusi huolellisuusvelvoite lakiin?

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa, millainen yrityksille laissa asetettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla. Kysymys on velvoitteesta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä. Tuore selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa ja sanktioita.

Lue lisää →

Onko yrityksesi kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi vähäistä vai laajamittaista? Suhdelukulaskuri löytyy nyt KemiDigistä

Aiemmin käytössä ollut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämä suhdelukulaskuri on poistettu käytöstä ja jatkossa laitoksen kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden voi selvittää KemiDigi-palvelun suhdelukulaskurilla.

Lue lisää →

Lomauttamista ja yt-menettelyä koskeville lakimuutoksille jatkoa vuoden 2020 loppuun

Poikkeusolot päättyivät Suomessa ja koronarajoituksia on höllennetty monin paikoin. Koronapandemian synnyttämä talouden ja työmarkkinoiden epävakaus kuitenkin jatkuu.

Lue lisää →

Konkarille tuttu työympäristö on kausityöntekijälle uusi – Mitä työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta?

Kesäkausi tuo työpaikoille mukanaan lomasesongin ja uudet kausityöntekijät. Tilastot kertovat, että lomakauden alussa työtapaturmariskit ovat korkeimmillaan. Tapaturmia ei aina voi estää, mutta niitä voidaan välttää ja ehkäistä huolellisella varautumisella ja vaarojen ennakoinnilla.

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: 106-vuotias Kuusakoski mittaa menestystä sukupolvissa

Kuusakoski on kasvanut sadassa vuodessa perheyrityksestä kansainväliseksi kierrätysliiketoiminnan edelläkävijäksi. Yritysvastuu on liiketoiminnan ytimessä ja näyttäytyy vahvasti paikallisesti merkittävän työllistäjän HR-toiminnassa. Henkilöstöpäällikkö Nina Perttula kertoo, miten yritys toteuttaa vastuullisuuttaan.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Houkuttelevampi henkilöstöanti

Tulevaisuudessa henkilöstöanti voi nousta aiempaa käytetymmäksi palkitsemiskeinoksi listaamattomissa osakeyhtiöissä. Sen verokohtelua helpottavien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa. Mistä on kysymys?

Lue lisää →

Somelinjaukset osana työsuojelua, yhteistoimintaa ja uskollisuutta

Työntekijöiden sosiaalisen median käyttö työaikana ja sen ulkopuolella aiheuttaa toisinaan päänvaivaa yrityksissä. Kun henkilöstöä ohjeistetaan somen käytössä, on kysymys yhtäältä työntekijän sananvapaudesta ja työsuojelusta, toisaalta työnantajan maineesta ja yrityssalaisuuksista. Mitä laki sanoo somerajoituksista?

Lue lisää →

Uusi JANO-asetus voimaan 18.5.2020 – asetuksen piiriin uusia toimintoja ja toiminnanharjoittajalle asetettuja velvoitteita

Uudistuksen yhteydessä JANO-asetuksen soveltamisalaa laajennettiin ja samalla toiminnanharjoittajalle asetettiin velvoite muun muassa toimintasuunnitelman laatimiseen. Asetus kumoaa aiemman 10 vuotta vanhan JANO-asetuksen.

Lue lisää →

Säteilylain mukainen turvallisuusarvio on toimitettava Säteilyturvakeskukselle 15.6.2020 mennessä

Toiminnanharjoittajan on laadittava ja toimitettava säteilytoimintaa koskeva turvallisuusarvio Säteilyturvakeskukselle (STUK) viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä.

Lue lisää →

Harkkatarina: Harjoittelu Lexin työoikeustiimissä oli kiva ja opettavainen kokemus

Susanna Hietala vietti kevään 2020 Linnunmaa Lexin työoikeustiimin harjoittelijana. Harkan aikana tutuksi tulivat muun muassa työehtosopimukset, koronakriisin vuoksi nopealla tahdilla muuttunut työlainsäädäntö sekä lomautus- ja irtisanomisasiat.

Lue lisää →

Sopimusmääräys vai lakipykälä – Työehtosopimukset nyt osa Lexin palvelua

Tule torstaina 28.05.2020 linjoille kuulemaan, miten voit parantaa ja helpottaa HR- ja esimiestyötäsi Linnunmaa Lexin avulla.

Lue lisää →

Varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiselle lisäaikaa syyskuun loppuun

Kevät on perinteisesti varsinaisten yhtiökokousten sesonkiaikaa. Koronaepidemia on kuitenkin vaikeuttanut kokousjärjestelyjä erityisesti niissä yhtiöissä, joissa osakkeenomistajia on yli 10. Nyt väliaikainen laki antaa lisäaikaa varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiselle. Samalla se pyrkii helpottamaan etäosallistumista erityisesti pörssiyhtiöissä.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Jonna Rytkönen Kemia-lehdessä: Vastuullisuus vaatii aitoja toimenpiteitä

Linnunmaa Lexissä lakiasiantuntijana toimiva erikoisjuristi Jonna
Rytkönen ymmärtää yritysten kemikaalilainsäädännön seurantaan
liittyvän työn määrän. Perinteisen Excel-lakilistan laatiminen ei
enää riitä takeeksi sääntelyn vaatimusten tunnistamisesta.

Lue lisää →

Avoin tehtävä: Osa-aikainen toimistosihteeri

Etsimme reipasta, palveluhenkistä toimistosihteeriä iloisen asiantuntijatiimimme tueksi ja johdon avustajaksi. Tehtävä sopii sinulle, jos etsit esimerkiksi töitä opintojen ohelle!

Lue lisää →

Jätelainsäädännön uudistus on edennyt lausuntovaiheeseen – Muutoksia luvassa jätteiden kierrätystavoitteisiin ja jätekirjanpitoa koskeviin velvollisuuksiin

Jätelainsäädännön muutosten taustalla on EU:n niin kutsuttu jätesäädöspaketti, johon on sisällytty määräykset jätteiden määrän vähentämisestä ja kierrätyksen lisäämisestä.

Lue lisää →

Kohti liikenteen sähköistymistä – Uusi laki edistämään sähköajoneuvojen suosiota

Lakiehdotus toisi tullessaan velvoitteen suunnitella ja rakentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latauspistevalmiuksia uusiin sekä laajamittaisesti korjattaviin rakennuksiin.

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: Henkilöstö tekee myynnin palvelutalo Bookersista erityisen

Bookers on tunnettu ja tuloksellinen myynnin palvelutalo, jonka liiketoiminta perustuu poikkeuksellisen myyntiorientoituneeseen henkilöstöön. Henkilöstöpäällikkö Marko Luttinen kertoo, miten yrityksen omat arvot ja työlainsäädännön vaatimukset huomioidaan vauhdikkaassa arjessa.

Lue lisää →

Vanhat pykälät palautettiin voimaan – Työnantajalla jälleen ilmoitusvelvollisuus, kun irtisanottavia on vähintään 10

Lakimuutoksen myötä työnantajan tulee antaa ilmoitus TE-toimistolle, jos taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen.

Lue lisää →

MD-asetuksen soveltaminen lykkääntyy – Lääkinnällisten laitteiden valmistus jatkuu nykyisin menettelyin ensi vuoden kevääseen saakka

Koronaviruspandemian puhkeamisen ja siitä valtioille ja niiden terveydenhuollolle aiheutuneen yllättävän taakan vuoksi Euroopan parlamentti on päättänyt lykätä uusien lääkinnällisten laitteiden hyväksyntäsääntöjä yhdellä vuodella.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös