Turvalliset työskentelylämpötilat

Helteiden helliessä Suomea on hyvä pitää huolta työhyvinvoinnista. Työnantaja onkin velvollinen huolehtimaan siitä, että työpaikan lämpötila ei nouse liian korkeaksi. Työntekijöiden kannattaa muistaa nauttia helteellä reilusti nestettä.

Lainsäädännössä ei ole säädetty raja-arvoja lämpöoloille. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on selvitettävä, onko työntekijöiden työssä sellaisia tilanteita, joissa lämpöoloista voisi olla haittaa. Työnantajan on tarvittaessa arvioinnin perusteella päätettävä haittojen vähentämisestä. Työsuojelu suosittelee, että jos työympäristön lämpötila ylittää 28 °C, rajoitetaan yhden työskentelyjakson pituudeksi 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää 33 °C, työskentelyjakso saa olla enintään 45 minuuttia tunnissa.

Lue lisää

Työturvallisuuskeskus: Työpaikan lämpöolot ja sisäilma

Työsuojelu: Lämpöolot

 

Vieritä ylös