Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

UFI-tunniste tuottaa tietoa myrkytystietokeskuksille

Uusi yhteiseurooppalainen myrkytystietokeskusilmoitus (Poison Centre Notification) tulee käyttöön asteittain vuoden 2021 alusta alkaen. PCN-ilmoituksen tietovaatimuksiin onkin syytä varautua yrityksissä viimeistään nyt.

Lue lisää →

Työoikeuden perusteet HR:lle ja esimiehille 12.11.2020

Tule kertaamaan ja syventämään tietojasi työelämän voimassa olevasta lainsäädännöstä, työnantajaa ja esimiehiä koskevista vastuista sekä työsuhteiden muutostilanteista!

Lue lisää →

SCIP-tietokanta käyttöön alkuvuodesta 2021

SCIP-tietokanta julkaistaan lokakuussa 2020, ja toiminnanharjoittajia koskeva ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 5. tammikuuta 2021. Viimeistään nyt kannattaa siis selvittää, onko yrityksenne SCIP-velvoitteiden piirissä, ja mitä käytännön toimenpiteitä velvoitteiden täyttäminen edellyttää.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Elina Voutilainen TTT-lehdessä: Menestyksekäs turvallisuusjohtaminen alkaa lainsäädännön tunnistamisesta

Toimiva turvallisuuskulttuuri tukee
yritystoiminnan menestystä ja jatkuvuutta. Kaikki alkaa lainsäädännön tunnistamisesta. Siihen on tarjolla vaivaton ratkaisu.

Lue lisää →

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen mahdolliseksi 1.9.2020 alkaen

Uuden lain tavoitteena on jouduttaa hankkeiden lupa-asiointia mahdollistamalla ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen niin kutsutun yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Lue lisää →

Uusi ASA-laki voimaan 1.9.2020 – ASA-ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluvat syöpävaaraa aiheuttavat tekijät muuttuvat

Uusi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annettu laki (452/2020) tulee voimaan 1.9.2020.

Lue lisää →

Elintarvikelain kokonaisuudistus uudelleen käsittelyyn – Tavoitteena saattaa uusi laki voimaan 2021

Uudistushankkeen myötä kumotaan nyt voimassa oleva, useaan kertaan muutettu elintarvikelaki ja korvataan se uudella samannimisellä lailla.

Lue lisää →

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset kohdistuvat myös yrityksiin

Suomessa vuonna 2019 voimaan tullut digipalvelulaki velvoittaa taustalla olevasta EU-sääntelystä poiketen julkisten toimijoiden ohella myös useita yrityksiä. Vaatimukset ovat tulossa voimaan asteittain syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana. Mistä on kysymys ja mitä yrityksiä laki velvoittaa?

Lue lisää →

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta SVHC-ainetta

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämälle kandidaattilistalle on lisätty neljä uutta SVHC-ainetta. SVHC-aineella tarkoitetaan ainetta, joka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi aineen ominaisuuksien perusteella.

Lue lisää →
lainsäädäntö muutos kirjat

Yritysvastuulain taustatyö käynnissä – uusi huolellisuusvelvoite lakiin?

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa, millainen yrityksille laissa asetettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla. Kysymys on velvoitteesta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä. Tuore selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa ja sanktioita.

Lue lisää →

Onko yrityksesi kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi vähäistä vai laajamittaista? Suhdelukulaskuri löytyy nyt KemiDigistä

Aiemmin käytössä ollut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämä suhdelukulaskuri on poistettu käytöstä ja jatkossa laitoksen kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden voi selvittää KemiDigi-palvelun suhdelukulaskurilla.

Lue lisää →

Lomauttamista ja yt-menettelyä koskeville lakimuutoksille jatkoa vuoden 2020 loppuun

Poikkeusolot päättyivät Suomessa ja koronarajoituksia on höllennetty monin paikoin. Koronapandemian synnyttämä talouden ja työmarkkinoiden epävakaus kuitenkin jatkuu.

Lue lisää →

Maksuton webinaari 22.9.2020: Turvallisuusjohtaminen ja työnantajan vastuut

Webinaarissa tarkastellaan turvallisuusjohtamista lainsäädännön ja työnantajan vastuun näkökulmasta. Sisältö on suunnattu kaikille esimiestyötä tekeville, turvallisuuspäälliköille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille sekä turvallisuusjohtamisesta vastaavalle yritysjohdolle.

Lue lisää →

Konkarille tuttu työympäristö on kausityöntekijälle uusi – Mitä työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta?

Kesäkausi tuo työpaikoille mukanaan lomasesongin ja uudet kausityöntekijät. Tilastot kertovat, että lomakauden alussa työtapaturmariskit ovat korkeimmillaan. Tapaturmia ei aina voi estää, mutta niitä voidaan välttää ja ehkäistä huolellisella varautumisella ja vaarojen ennakoinnilla.

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: 106-vuotias Kuusakoski mittaa menestystä sukupolvissa

Kuusakoski on kasvanut sadassa vuodessa perheyrityksestä kansainväliseksi kierrätysliiketoiminnan edelläkävijäksi. Yritysvastuu on liiketoiminnan ytimessä ja näyttäytyy vahvasti paikallisesti merkittävän työllistäjän HR-toiminnassa. Henkilöstöpäällikkö Nina Perttula kertoo, miten yritys toteuttaa vastuullisuuttaan.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Houkuttelevampi henkilöstöanti

Tulevaisuudessa henkilöstöanti voi nousta aiempaa käytetymmäksi palkitsemiskeinoksi listaamattomissa osakeyhtiöissä. Sen verokohtelua helpottavien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa. Mistä on kysymys?

Lue lisää →

Somelinjaukset osana työsuojelua, yhteistoimintaa ja uskollisuutta

Työntekijöiden sosiaalisen median käyttö työaikana ja sen ulkopuolella aiheuttaa toisinaan päänvaivaa yrityksissä. Kun henkilöstöä ohjeistetaan somen käytössä, on kysymys yhtäältä työntekijän sananvapaudesta ja työsuojelusta, toisaalta työnantajan maineesta ja yrityssalaisuuksista. Mitä laki sanoo somerajoituksista?

Lue lisää →

Uusi JANO-asetus voimaan 18.5.2020 – asetuksen piiriin uusia toimintoja ja toiminnanharjoittajalle asetettuja velvoitteita

Uudistuksen yhteydessä JANO-asetuksen soveltamisalaa laajennettiin ja samalla toiminnanharjoittajalle asetettiin velvoite muun muassa toimintasuunnitelman laatimiseen. Asetus kumoaa aiemman 10 vuotta vanhan JANO-asetuksen.

Lue lisää →

Säteilylain mukainen turvallisuusarvio on toimitettava Säteilyturvakeskukselle 15.6.2020 mennessä

Toiminnanharjoittajan on laadittava ja toimitettava säteilytoimintaa koskeva turvallisuusarvio Säteilyturvakeskukselle (STUK) viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä.

Lue lisää →

Harkkatarina: Harjoittelu Lexin työoikeustiimissä oli kiva ja opettavainen kokemus

Susanna Hietala vietti kevään 2020 Linnunmaa Lexin työoikeustiimin harjoittelijana. Harkan aikana tutuksi tulivat muun muassa työehtosopimukset, koronakriisin vuoksi nopealla tahdilla muuttunut työlainsäädäntö sekä lomautus- ja irtisanomisasiat.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös