Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Luotettava tieto on pomon paras kaveri

Lakiasiantuntijan tulee osata puhua insinööriä, hooärrää, laatua, tuotantoa, kirjanpitäjää ja toimaria. Kaikissa näissä vuorovaikutustilanteissa korostuu yhteisen kielen merkitys.

Lue lisää →

Yrittäjä, yritysjohtaja, työnantaja – mitä tiedät velvoitteistasi? Osallistu koulutukseen.

Linnunmaa Lex järjestää helmikuussa (11. & 18.2.2021) yritys- ja työoikeuden verkkokoulutuksen. Nyt koulutuksen vetäjä, lakiasiantuntijamme Tarja Anunti, kertoo, mitä koulutus sisältää ja miksi siihen kannattaa osallistua.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Kauppalehdessä: Laki raamittaa sinunkin bisnestäsi, mutta juristijargon on kaukana tositoimista

Tee-se-itse on harvoin ratkaisu vahvaa asiantuntemusta vaativissa – ja kaikelle bisnekselle pakollisissa – asioissa, kuten lainsäädännön tunnistamisessa, työterveyshuollon järjestämisessä tai kirjanpidossa. Niissä omat virheliikkeet tulevat helposti ostettua asiantuntijapalvelua kalliimmiksi.

Lue lisää →

Avoin työpaikka: Lakiasiantuntija EHS-tiimiin

Etsimme iloista, huolellista, oma-aloitteista ja kirjoitustaitoista asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon!

Lue lisää →

Avoin työpaikka: Lakiasiantuntija HR & Talous -tiimiin

Etsimme iloista, huolellista, oma-aloitteista ja kirjoitustaitoista asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon!

Lue lisää →

Uusi kemikaalitietoasetus kokoaa yhteen kemikaalitietoja ja määrätietoja koskevat ilmoitukset

Uudella asetuksella yhdistetään kemikaali-ilmoituksen ja kemikaaleja koskevan määrätietoilmoituksen toimittamista koskevat velvoitteet saman asetuksen alle. Samalla kumottiin kemikaalitietojen toimittamista koskeva asetus (553/2008) sekä kemikaalien määrätietojen toimittamista koskeva asetus (1155/2011).

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Henkilötiedot rekryssä – mitä tietoja työnantaja saa kerätä työnhakijasta?

Työnantajalla on lähtökohtainen vastuu työntekijöiden tietosuojan toteutumisesta ja yksityisyyden säilymisestä. Vastuu ulottuu myös rekrytointiin. Tässä artikkelissa luodaan katsaus siihen, mitä tietoja työnantaja saa työnhakijoista kerätä ja millä ehdoin.

Lue lisää →

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2021!

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2021! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua sekä onnea ja menestystä …

Lue lisää →

Biopolttoaineista ja bionesteistä annettuun lakiin muutoksia – lain soveltamisalaan kuuluvien toiminnanharjoittajien määrä kasvaa merkittävästi

Esitettyjen muutosten myötä sääntelyn piiriin kuuluvien kohteiden määrä nousee ja samalla lainsäädännön soveltamisala laajenee. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kestävyyslaki koskettaa 15 toiminnanharjoittajan sijaan noin 150 toiminnanharjoittajaa.

Lue lisää →

Aerosolisääntely muuttui – uusi aerosolilaki ja aerosoliasetus tulivat voimaan

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta tulivat voimaan 1.12.2020. Aerosolilaki on täysin uusi tuotelaki, jolla kumottiin vanha aerosoliasetus. Samalla tehtiin muutoksia kemikaaliturvallisuuslain aerosoleja koskeviin säännöksiin.

Lue lisää →

Koulutuskysely – vaikuta tuleviin verkkokoulutuksiimme

Meille asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden huomiominen on aidosti tärkeää – sen vuoksi olemme
kiitollisia, että vastaat tähän kyselyyn ja autat meitä suunnittelemaan
kiinnostavia ja antoisia koulutuksia sinun avuksesi!

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Whistleblower-direktiivi suojelee työntekijöitä ja asettaa vaatimuksia suurelle osalle yrityksistä

Whistleblower-direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka havaitsee tai epäilee työnsä yhteydessä yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Lue lisää →

Varmista, että REACH-rekisteröintitiedot ovat ajan tasalla – uusi asetus tarkentaa rekisteröintitietojen päivittämisen määräaikoja

Rekisteröinnin tarkoituksena on kerätä tietoja aineiden ominaisuuksista ja varmistaa niiden turvallinen käyttö ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta. Rekisteröijä on vastuussa ainetta koskevien tietojen hankkimisesta sekä siitä, että rekisteröintitiedot saatetaan viipymättä ajan tasalle.

Lue lisää →

Biologisia tekijöitä koskeva lainsäädäntö muuttui – muutoksilla tehostetaan työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamilta terveyshaitoilta

Työntekijöiden suojelua työhön liittyvien biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostettiin lainsäädäntömuutoksin. Biologisista tekijöistä annettiin lokakuussa kaksi uutta asetusta, jotka astuivat voimaan 15. marraskuuta 2020.

Lue lisää →

Laki sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista tuli voimaan

Uusien tai laajamittaisesti korjattavien rakennusten pysäköintipaikkojen yhteyteen on jatkossa asennettava latauspistevalmiudet laissa määritellyin ehdoin. Tavoitteena on edistää liikenteen sähköistämistä, millä osaltaan pyritään saavuttamaan tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

Lue lisää →

Rakennusten energiatehokkuutta pyritään tehostamaan uudella asetuksella

Ympäristöministeriö on antanut uuden asetuksen koskien rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuusvaatimuksia. Tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tekniset järjestelmät toimivat energiatehokkaasti, ja että rakennusten sisäilmaston laatu säilyy hyvänä.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Kirjanpitäjän rooli muuttuu – Muuttuvatko vastuun rajat?

Kirjanpitäjällä on rikosoikeudellinen ja taloudellinen vastuu tekemästään kirjanpidosta. Riskien minimoimiseksi kirjanpitäjän on tärkeää pitää oma lakiosaamisensa ajantasaisena.

Lue lisää →

Yhteistyössä Citrus Solutions Oy: Ajankohtaisia kuulumisia tietosuojasta

EU:n tuomioistuin kumosi heinäkuussa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn, jota monet organisaatiot olivat käyttäneet perusteena henkilötietojensa käsittelylle USA:ssa. Kaikki henkilötietojen siirtämiset USA:han, jotka perustuivat ainoastaan Privacy Shield -järjestelyyn, ovat olleet mitättömiä 16. heinäkuuta lähtien.

Lue lisää →

Työneuvosto: ruokalähetit ovat työsuhteessa

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Työneuvosto on antanut kaksi lausuntoa koskien alustatalouden freelancer-työntekijöiden asemaa. Sen mukaan ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin.

Lue lisää →

Kohti turvallisempaa työympäristöä – HTP-asetus kertoo haitalliseksi tunnetut pitoisuudet

Terveydelle haitallisia tekijöitä esiintyy monenlaisissa työympäristöissä ja työtehtävissä. Työantajalla on kokonaisvaltainen velvollisuus suojella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, ja työnantajan on otettava HTP-arvot huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös