Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö

Uusia ilmoitusvelvoitteita rautateiden VAK-kuljetuksiin

Muutoksella laajennettiin tilapäisen varastoinnin ilmoitusvelvollisuutta. Jatkossa rataverkon haltijan ja kuljetuksen suorittajan on lisäksi sovittava sopivasta tilapäiseen säilytykseen tarkoitetusta paikasta.

Lue lisää →

Päästökauppalaki muuttuu – taustalla päästökauppadirektiivin muutos

Muutokset koskevat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista.

Lue lisää →

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen Nykyisen oikeustilan mukaan yhteisön kaikkeen tuloon sovelletaan tavallisesti suhteellista 20 prosentin suuruista yhteisöverokantaa, syntyi se missä tahansa …

Lue lisää →

Uusi veronkantolaki voimaan loppuvuodesta

Uusi veronkantolaki sisältää säännökset auto-, ja valmisteveroja sekä arvonlisäveron erityisjärjestelmiä lukuun ottamatta kaikkien Verohallinnon kantamien verojen kantomenettelystä ja suorittamatta jääneiden verojen perinnästä.

Lue lisää →

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Myös samansuuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan kuluvan vuoden heinäkuuhun mennessä.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely laajentui – uusi 10 a luku astui voimaan helmikuun alussa

Ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja se koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Nyt ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä on laajennettu.

Lue lisää →

Vaatimusten täyttymisen arviointi – ISO-yhteensopiva palvelupaketti Lexiltä

Arvioinnin voit tilata valmiina pakettina Lexin asiantuntijoilta.

Lue lisää →

Suomalaisten toimijoiden ISO 14001 -sertifiointi EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla – Ruotsi kirkas ykkönen

Yksi syy suomalaiseen sertifiointihaluttomuuteen voi olla ympäristöä turvaava politiikka ja yleinen suomalainen toimintaympäristö

Lue lisää →

Älä tule paha serti, tule hyvä serti… Miksi auditointi epäonnistuu?

Ulkoista auditointia edeltää mittava työrupeama, ja valmistautumiseen ja henkilöstön kouluttamiseen käytetään huomattavasti resursseja. Joskus auditointi ei kuitenkaan suju odotusten mukaisesti.

Lue lisää →

Ovela virus leviää sähköposteissa – älä avaa outoja linkkejä tai tiedostoja

Mikäli saat tuttavaltasi, asiakkaaltasi tai työkaveriltasi viestin esimerkiksi otsikolla ”Statement”, ”Contract” tai ”Laskutustiedot”, varo avaamasta linkkejä tai tiedostoja. Älä koskaan syötä omia tunnistetietojasi tai salasanoja tämän tyyppisiin viesteihin.

Lue lisää →

Kemikaalitiedot yhteen palveluun – KemiDigi käyttöön vuoden 2019 alussa

KemiDigi-palvelussa yritykset voivat hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet sekä laatia kemikaaliluetteloita kemikaalirekisterin ja aineluettelon avulla.

Lue lisää →

Uusi raideliikennelaki voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen

Uusi raideliikennelaki on astunut voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen. Lainsäädäntöuudistus tuo kevennyksiä yksityisraiteiden haltijoihin kohdistuviin velvoitteisiin.

Lue lisää →

Hae meille lakiasiantuntijan tehtäviin!

Etsimme reipasta, itseohjautuvaa, asiakashankinnasta ja asiakaspalvelusta kiinnostunutta asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex toivottaa rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta 2018. Jouluisin terveisin Tiina, Jonna, Elina, Valtteri & Elli

Lue lisää →

Uusi säteilylaki löytyy Lexistä – laki voimaan 15.12.2018

Uudessa säteilylaissa korostuu toiminnanharjoittajan vastuu ja riskiperusteinen valvonta. Jatkossa toiminnanharjoittajan on muun muassa tehtävä turvallisuusarvio ja nimitettävä säteilyturvallisuusvastaava valvomaan työpaikan säteilyturvallisuutta.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex on Kuukauden Yritys

Mitä kaikkea valtavan lainsäädäntömassan seuranta edellyttää? Entä miten varmistetaan sisällön korkea laatu?

Lue lisää →

Tule meille avustaviin kansainvälisiin tehtäviin!

Tarjolla osa-aikainen työpaikka kielitaitoiselle juristiopiskelijalle.

Lue lisää →

Tapaa lakiasiantuntijamme loppuvuoden tapahtumissa

Tiedätkö sinä mitä ajankohtaista EHS (Environment, Health and Safety) -lainsäädännössä tapahtuu ja löytyykö sinulta tarvittavat työkalut sekä toimintatavat muutosten hallintaan?

Tule jututtamaan lakiasiantuntijoitamme ja buukkaa tapaaminen kanssamme loppuvuoden tapahtumiin

Lue lisää →

Esitys vuosilomalain muuttamiseksi: työntekijälle oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin

Vuosilomalain muutoksella säädettäisiin työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, jos hän ei ole sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää lomanmääräytymiskautena. Ehdotuksen taustalla on EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Lue lisää →

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa – kansallinen muovitiekartta on julkaistu

EU:n muovistrategiaan pohjautuva klansallinen muovitiekartta on julkaistu. Muovitiekarttaan on koottu keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!