Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Väestönsuojan omistaja vastaa suojan ylläpidosta ja kunnostuksesta

Suurimmasta osasta maamme väestönsuojia vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi monet yritystoimijat ovat viime aikoina tarkistelleet suojiin liittyviä vaatimuksia. Mitä kaikkea väestönsuojan omistajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu?

Lue lisää →

Työnantajan on pidettävä luetteloa Covid19-virukselle työssä altistuneista työntekijöistään

Työnantajan on pidettävä luetteloa Covid19-virukselle työssä altistuneista työntekijöistään Työturvallisuuslain 40 a §:n mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat …

Lue lisää →

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan – Miten työnantajavelvoitteet muuttuivat?

Vuoden 2022 alussa voimaantullut uusi yhteistoimintalaki toi mukanaan uusia ja muuttuneita työnantajavelvoitteita. Lain tavoitteena on aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus työnantajan ja henkilöstön välillä, joten velvoitteet painottavat riittävää tiedonkulkua puolin ja toisin. Tarkista tästä, millaisia toimenpiteitä työnantajilta nyt vaaditaan.

Lue lisää →

Rekry: Myyjä Linnunmaa Lexin tiimiin

Etsimme iloista, oma-aloitteista myyjää töihin mukavaan työyhteisöömme!

Lue lisää →

Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset hyväksyttiin – nyt on aika tarkistaa kilpailukiellon edellytykset sopimuskohtaisesti

Jos kilpailukielto työsopimuksissa on ennemmin rutiininomainen lisä kuin tapauskohtainen poikkeus, nyt on aika tarkistaa käytäntöjä. Jatkossa työnantajan tulee maksaa työntekijälle korvausta myös lyhyistä kilpailukielloista työsuhteen päättyessä.

Lue lisää →

EHS-lainsäädäntö on jatkuvassa muutoksessa – tiedätkö nämä 4 tulevaa muutosta?

Omaa toimintaa koskevan lainsäädännön tunnistaminen ja ymmärtäminen on olennainen osa vastuullisuustyötä. Lainsäädännössä vain muutos on pysyvää, ja lakimuutosten perässä pysyminen voi olla haastavaa.

Lue lisää →

Valmisteilla on 4 tärkeää yritystoimintaan ja työnantajan vastuisiin vaikuttavaa lakimuutosta – tiedätkö mitä ne ovat?

Lakeja kannatta lukea kuten liikennettä – ennakoiden. Mitä parempi havainnointikyky, sitä paremmat mahdollisuudet sopeuttaa liiketoiminta olosuhteisiin sopivaksi ja toimia vastuullisesti. Meillä Lexissä lakiseuranta on tehty vaivattomaksi.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Jonna Rytkönen Kauppalehdessä: Vain muovi elää ikuisesti

Katsoin viikonloppuna dokumentin, jossa tutkimusryhmä puhdisti letkulla vesilintujen vatsoista roskia. Emolinnut olivat erehdyksissään syöttäneet niitä poikasilleen ravinnoksi. Ne olivat merissä ajelehtivista muovijätteistä kuten pusseista, pilleistä ja pulloista irronneita kappaleita. Herkullista, eikö?

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Emmi Muhonen ja Tarja Anunti Tilisanomissa: Mitä nuoren tulee tietää työlainsäädännöstä?

Työlainsäädäntö asettaa kaikelle työnteolle raamit, joiden puitteissa työsuhteissa on toimittava. Nuoria työntekijöitä koskettava sääntely on muuhun työlainsäädäntöön nähden ensisijaista ja pakottavaa. Jokaisen nuoren ja nuorta palkkaavan on syytä tuntea sen perusteet.

Lue lisää →

Kun tekoäly kohtasi lakipykälän, syntyi Rousku

Vahva tahtomme oli tehdä asiat pikkuisen entistäkin laadukkaammin, tehokkaammin ja ihmisystävällisemmin. Siitä tahtotilasta syntyi uusi tekoälyn poikanen, sittemmin hyvin itsenäiseksi ja päättelykykyiseksi kasvanut AI, joka on saanut nimekseen Rouskuttaja. Mutta kuka – tai mikä – hän oikeastaan on, ja mitä hän tekee?

Lue lisää →

Linnunmaa Lexin Tarja Anunti Tilisanomissa: Työajan ulkopuolella tapahtuvan matkustamisen kuormitus kuriin lakimuutoksella

Työturvallisuuslain täsmennyksen myötä työnantajan on jatkossa huomioitava työajan ulkopuolinen matkustaminen osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Lakimuutoksella pyritään vähentämään työhön liittyvän matkustamisen terveydellisiä haittoja.

Lue lisää →

Sairausajan palkka eri tilanteissa

Työntekijän sairastumisesta voi koitua monenlaista päänvaivaa, eivätkä työnantajan velvollisuudet häviä, vaikka työntekijä olisi estynyt tekemästä työtään. Kokosimme tähän artikkeliin, kuinka sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta tulisi arvioida eri tilanteissa.

Lue lisää →

Luonnonsuojelulain uudistus etenee

Nykyinen luonnonsuojelulaki on ollut voimassa vuodesta 1997 asti. Ympäristöministeriö on lähettänyt esityksen uudesta luonnonsuojelulaista lausuntokierrokselle ja esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi luonnonsuojelulaki.

Lue lisää →

Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19. heinäkuuta

Jätelain laajan uudistuksen tarkoituksena on vauhdittaa kiertotaloutta ja kierrätystä – uusi jätelaki velvoittaa jätealan toimijoita erilliskeräämään ja kierrättämään nykyistä tehokkaammin. Toiminnanharjoittajille laki tuo tullessaan uusia kirjanpito-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia.

Lue lisää →

Puupölyn ja kvartsipölyn syöpävaara ei ole riittävästi tiedossa työpaikoilla

Työnantajan velvollisuutena on jatkuvasti etsiä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotta työntekijät eivät altistuisi syöpävaaralle. Työsuojelutarkastuksissa on käynyt ilmi, että puupölyn ja kvartsipölyn aiheuttamaa syöpävaaraa ei tiedosteta vielä riittävästi työpaikoilla.

Lue lisää →

Henkilötietojen keräämistä työsuhteen aikana halutaan selkiyttää

Työelämän tietosuojalain 4 §: muutoksella halutaan laajentaa työnantajan oikeutta kerätä työntekijän henkilötietoja ilman suostumusedellytystä työn johtamista, valvontaa ja lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten. Lakiehdotus on lausuntokierroksella.

Lue lisää →

Jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä pyritään lisäämään — uudet asetusluonnokset käsittelyssä

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä ja jätesäädöspakettiin kuuluvat asetusluonnokset ovat lausuntokierroksella. Kyseisten asetusten tavoitteena on lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä.

Lue lisää →

Uusi asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä voimaan elokuussa

Uudistuksella selkeytetään sääntelyä ja täsmennetään henkilönsuojainten turvalliseen käyttöön liittyviä säännöksiä. Asetuksessa säädetään suojainten turvallisen käytön lisäksi käytettävien henkilönsuojainten ominaisuuksista, arvioinnista ja valinnasta.

Lue lisää →

Painelaitteiden käytön valvontaan uusi linjaus — valvontakohteiden enimmäismäärää ja kohteiden etäisyyksiä tarkennetaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on antanut uuden linjauksen koskien painelaitteiden käytön valvontaa. Uudella linjauksella pyritään varmistamaan painelaitteiden käytön turvallisuutta sekä käytön valvojan edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä.

Lue lisää →

Asetusehdotus SUP-direktiivin toteuttamisesta on lausuntokierroksella

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettu direktiivi eli SUP-direktiivi asettaa myyntikieltoja ja merkintävaatimuksia tietyille kertakäyttöisille muovituotteille. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, etenkin vesiympäristöön sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Lue lisää →
Vieritä ylös