Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Myös samansuuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan kuluvan vuoden heinäkuuhun mennessä.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely laajentui – uusi 10 a luku astui voimaan helmikuun alussa

Ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja se koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Nyt ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä on laajennettu.

Lue lisää →

Vaatimusten täyttymisen arviointi – ISO-yhteensopiva palvelupaketti Lexiltä

Arvioinnin voit tilata valmiina pakettina Lexin asiantuntijoilta.

Lue lisää →

Suomalaisten toimijoiden ISO 14001 -sertifiointi EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla – Ruotsi kirkas ykkönen

Yksi syy suomalaiseen sertifiointihaluttomuuteen voi olla ympäristöä turvaava politiikka ja yleinen suomalainen toimintaympäristö

Lue lisää →

Älä tule paha serti, tule hyvä serti… Miksi auditointi epäonnistuu?

Ulkoista auditointia edeltää mittava työrupeama, ja valmistautumiseen ja henkilöstön kouluttamiseen käytetään huomattavasti resursseja. Joskus auditointi ei kuitenkaan suju odotusten mukaisesti.

Lue lisää →

Ovela virus leviää sähköposteissa – älä avaa outoja linkkejä tai tiedostoja

Mikäli saat tuttavaltasi, asiakkaaltasi tai työkaveriltasi viestin esimerkiksi otsikolla ”Statement”, ”Contract” tai ”Laskutustiedot”, varo avaamasta linkkejä tai tiedostoja. Älä koskaan syötä omia tunnistetietojasi tai salasanoja tämän tyyppisiin viesteihin.

Lue lisää →

Kemikaalitiedot yhteen palveluun – KemiDigi käyttöön vuoden 2019 alussa

KemiDigi-palvelussa yritykset voivat hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet sekä laatia kemikaaliluetteloita kemikaalirekisterin ja aineluettelon avulla.

Lue lisää →

Uusi raideliikennelaki voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen

Uusi raideliikennelaki on astunut voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen. Lainsäädäntöuudistus tuo kevennyksiä yksityisraiteiden haltijoihin kohdistuviin velvoitteisiin.

Lue lisää →

Hae meille lakiasiantuntijan tehtäviin!

Etsimme reipasta, itseohjautuvaa, asiakashankinnasta ja asiakaspalvelusta kiinnostunutta asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex toivottaa rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta 2018. Jouluisin terveisin Tiina, Jonna, Elina, Valtteri & Elli

Lue lisää →

Uusi säteilylaki löytyy Lexistä – laki voimaan 15.12.2018

Uudessa säteilylaissa korostuu toiminnanharjoittajan vastuu ja riskiperusteinen valvonta. Jatkossa toiminnanharjoittajan on muun muassa tehtävä turvallisuusarvio ja nimitettävä säteilyturvallisuusvastaava valvomaan työpaikan säteilyturvallisuutta.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex on Kuukauden Yritys

Mitä kaikkea valtavan lainsäädäntömassan seuranta edellyttää? Entä miten varmistetaan sisällön korkea laatu?

Lue lisää →

Tule meille avustaviin kansainvälisiin tehtäviin!

Tarjolla osa-aikainen työpaikka kielitaitoiselle juristiopiskelijalle.

Lue lisää →

Tapaa lakiasiantuntijamme loppuvuoden tapahtumissa

Tiedätkö sinä mitä ajankohtaista EHS (Environment, Health and Safety) -lainsäädännössä tapahtuu ja löytyykö sinulta tarvittavat työkalut sekä toimintatavat muutosten hallintaan?

Tule jututtamaan lakiasiantuntijoitamme ja buukkaa tapaaminen kanssamme loppuvuoden tapahtumiin

Lue lisää →

Esitys vuosilomalain muuttamiseksi: työntekijälle oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin

Vuosilomalain muutoksella säädettäisiin työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, jos hän ei ole sairaudesta, tapaturmasta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi ansainnut vähintään 24 vuosilomapäivää lomanmääräytymiskautena. Ehdotuksen taustalla on EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Lue lisää →

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa – kansallinen muovitiekartta on julkaistu

EU:n muovistrategiaan pohjautuva klansallinen muovitiekartta on julkaistu. Muovitiekarttaan on koottu keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää →

Joustotyöaika ja työaikapankki – uudella työaikalailla joustavuutta työajoista sopimiseen

Uudella lailla pyritään ajantasaistamaan työaikasääntely nykytyöelämän tarpeita vastaavaksi. Lakiin on muun muassa lisätty elementtejä, joiden tavoitteena on joustavoittaa työaikajärjestelyjä yrityksissä sekä helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Lue lisää →

Eduskunnalle syysistuntokaudella annettavat hallituksen esitykset

Syysistuntokauden lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy jälleen useita elintarvike- ja EHS-lainsäädäntöä koskevia muutosehdotuksia.

Lue lisää →

YVA-lain hankeluetteloon ehdotetaan muutoksia

Uusina hankkeina luetteloon ehdotetaan lisättäväksi turkiseläinten pito, kalankasvatus- ja kalanviljelylaitokset merialueilla, Suomen ja Viron väliset tunnelit sekä toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely. Lisäksi useisiin hankeluettelossa jo oleviin hanketyyppeihin ehdotetaan muutoksia ja tarkennuksia.

Lue lisää →

Kemikaali-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen palvelut yhdestä osoitteesta

Linnunmaa Lex yhteistyöhön EcoOnlinen ja 3T Ratkaisujen kanssa

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!