Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Yhteistyössä Legio Ostiensis: Työelämäterveiset Joensuun Tiedepuistolta

Lakiasiantuntija Samuli Tiirikainen kertoo, miten päätyi töihin Linnunmaa Lexille, ja mitä me lexiläiset oikein teemme. Juttu on toteutettu yhteistyössä ainejärjestö Legio Ostiensiksen kanssa osana Manipulus-verkkolehteä.

Lue lisää →

Uusi lainsäädäntösuunnitelma lupaa muutoksia muun muassa aerosolisääntelyyn

Lainsäädäntösuunnitelmassa kerrotaan hallituksen esityksistä, jotka aiotaan antaa eduskunnan käsiteltäviksi istuntokauden aikana. Tässä uutisessa esitellään joitakin keskeisiä lainsäädäntösuunnitelmassa listattuja hankkeita.

Lue lisää →

Suomesta johdettu ulkomainen yritys yleisesti verovelvolliseksi

Ulkomaisia yhteisöjä koskevaan verotussääntelyyn kaavaillaan muutoksia ensi vuodesta alkaen. Muutoksella halutaan varmistaa, että sellaisia yhteisöjä, joilla on selkeät siteet Suomeen, pidetään maassa yleisesti verovelvollisina.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Uusi työaikalaki ja uusittavat TES:t muuttavat työelämää asteittain

Työaikalain, työehtosopimuksen ja työsopimuksen suhde riippuu työehtosopimuksen sitovuudesta.

Lue lisää →

UFI-tunniste tuottaa tietoa myrkytystietokeskuksille

Uusi yhteiseurooppalainen myrkytystietokeskusilmoitus (Poison Centre Notification) tulee käyttöön asteittain vuoden 2021 alusta alkaen. PCN-ilmoituksen tietovaatimuksiin onkin syytä varautua yrityksissä viimeistään nyt.

Lue lisää →

Työoikeuden perusteet HR:lle ja esimiehille 12.11.2020

Tule kertaamaan ja syventämään tietojasi työelämän voimassa olevasta lainsäädännöstä, työnantajaa ja esimiehiä koskevista vastuista sekä työsuhteiden muutostilanteista!

Lue lisää →

SCIP-tietokanta käyttöön alkuvuodesta 2021

SCIP-tietokanta julkaistaan lokakuussa 2020, ja toiminnanharjoittajia koskeva ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 5. tammikuuta 2021. Viimeistään nyt kannattaa siis selvittää, onko yrityksenne SCIP-velvoitteiden piirissä, ja mitä käytännön toimenpiteitä velvoitteiden täyttäminen edellyttää.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Elina Voutilainen TTT-lehdessä: Menestyksekäs turvallisuusjohtaminen alkaa lainsäädännön tunnistamisesta

Toimiva turvallisuuskulttuuri tukee
yritystoiminnan menestystä ja jatkuvuutta. Kaikki alkaa lainsäädännön tunnistamisesta. Siihen on tarjolla vaivaton ratkaisu.

Lue lisää →

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen mahdolliseksi 1.9.2020 alkaen

Uuden lain tavoitteena on jouduttaa hankkeiden lupa-asiointia mahdollistamalla ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen niin kutsutun yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Lue lisää →

Uusi ASA-laki voimaan 1.9.2020 – ASA-ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluvat syöpävaaraa aiheuttavat tekijät muuttuvat

Uusi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annettu laki (452/2020) tulee voimaan 1.9.2020.

Lue lisää →

Elintarvikelain kokonaisuudistus uudelleen käsittelyyn – Tavoitteena saattaa uusi laki voimaan 2021

Uudistushankkeen myötä kumotaan nyt voimassa oleva, useaan kertaan muutettu elintarvikelaki ja korvataan se uudella samannimisellä lailla.

Lue lisää →

Digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset kohdistuvat myös yrityksiin

Suomessa vuonna 2019 voimaan tullut digipalvelulaki velvoittaa taustalla olevasta EU-sääntelystä poiketen julkisten toimijoiden ohella myös useita yrityksiä. Vaatimukset ovat tulossa voimaan asteittain syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana. Mistä on kysymys ja mitä yrityksiä laki velvoittaa?

Lue lisää →

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta SVHC-ainetta

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämälle kandidaattilistalle on lisätty neljä uutta SVHC-ainetta. SVHC-aineella tarkoitetaan ainetta, joka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi aineen ominaisuuksien perusteella.

Lue lisää →
lainsäädäntö muutos kirjat

Yritysvastuulain taustatyö käynnissä – uusi huolellisuusvelvoite lakiin?

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa, millainen yrityksille laissa asetettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla. Kysymys on velvoitteesta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä. Tuore selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa ja sanktioita.

Lue lisää →

Onko yrityksesi kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi vähäistä vai laajamittaista? Suhdelukulaskuri löytyy nyt KemiDigistä

Aiemmin käytössä ollut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämä suhdelukulaskuri on poistettu käytöstä ja jatkossa laitoksen kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden voi selvittää KemiDigi-palvelun suhdelukulaskurilla.

Lue lisää →

Lomauttamista ja yt-menettelyä koskeville lakimuutoksille jatkoa vuoden 2020 loppuun

Poikkeusolot päättyivät Suomessa ja koronarajoituksia on höllennetty monin paikoin. Koronapandemian synnyttämä talouden ja työmarkkinoiden epävakaus kuitenkin jatkuu.

Lue lisää →

Maksuton webinaari 22.9.2020: Turvallisuusjohtaminen ja työnantajan vastuut

Webinaarissa tarkastellaan turvallisuusjohtamista lainsäädännön ja työnantajan vastuun näkökulmasta. Sisältö on suunnattu kaikille esimiestyötä tekeville, turvallisuuspäälliköille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille sekä turvallisuusjohtamisesta vastaavalle yritysjohdolle.

Lue lisää →

Konkarille tuttu työympäristö on kausityöntekijälle uusi – Mitä työturvallisuuslaki edellyttää työnantajalta?

Kesäkausi tuo työpaikoille mukanaan lomasesongin ja uudet kausityöntekijät. Tilastot kertovat, että lomakauden alussa työtapaturmariskit ovat korkeimmillaan. Tapaturmia ei aina voi estää, mutta niitä voidaan välttää ja ehkäistä huolellisella varautumisella ja vaarojen ennakoinnilla.

Lue lisää →

Vastuullisuustyössä: 106-vuotias Kuusakoski mittaa menestystä sukupolvissa

Kuusakoski on kasvanut sadassa vuodessa perheyrityksestä kansainväliseksi kierrätysliiketoiminnan edelläkävijäksi. Yritysvastuu on liiketoiminnan ytimessä ja näyttäytyy vahvasti paikallisesti merkittävän työllistäjän HR-toiminnassa. Henkilöstöpäällikkö Nina Perttula kertoo, miten yritys toteuttaa vastuullisuuttaan.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Houkuttelevampi henkilöstöanti

Tulevaisuudessa henkilöstöanti voi nousta aiempaa käytetymmäksi palkitsemiskeinoksi listaamattomissa osakeyhtiöissä. Sen verokohtelua helpottavien lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa. Mistä on kysymys?

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös