Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

ECHA ehdottaa seitsemää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa seitsemän erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon. Yritysten on haettava lupaa jatkaakseen aineen käyttöä sen jälkeen, kun aine on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Lue lisää →

Verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistukset voimaan heinäkuussa

Etämyyntiä koskevien EU-direktiivien muutokset vaikuttavat laajasti verkkokauppaan. Jatkossa arvonlisäveroa kannetaan myös pienistä, alle 22 euron EU:n ulkopuolelta tapahtuvista verkko-ostoksista ja lähetyksistä.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Työaikalaki ja matkustaminen: 4 kysymystä ja 4 vastausta

Työaikalain tulkinta aiheuttaa päänvaivaa niin työnantajien kuin työntekijöiden keskuudessa. Erityisesti matkustamiseen liittyvät kysymykset askarruttavat monia. Eikä ihme, sillä lakia tulkitaan usein tapauskohtaisesti, ja se myös mahdollistaa monia poikkeuksia. Kokosimme tähän artikkeliin tyypillisiä ongelmakohtia ja vastauksia.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, ilmoitusmenettely ja rekisteröintimenettely

Mihin toimenpiteisiin tarvitaan ympäristölupa, ja mistä lupaa haetaan? Tähän artikkeliin on koottu tiivistetysti, miten suunnistaa ympäristöluvan, ilmoitusmenettelyn ja rekisteröintimenettelyn välillä.

Lue lisää →

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia koskevan JANO-asetuksen velvoittama ensimmäinen määräaika lähenee — toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten toimitettava 18.5.2021 mennessä

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristövaatimuksista eli nk. JANO-asetus tuli voimaan 18.5.2020. JANO-asetuksen 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten. Tässä artikkelissa on nostettu esille kolme tärkeää kysymystä, mitä toimintasuunnitelmasta tulee tietää.

Lue lisää →

Kausityölain muutokset joustavoittavat kausityön käyttöä ja keventävät työnantajan ilmoitusvelvoitteita

Työntekijätietojen ilmoittaminen ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden osalta kevenee. Tutun kausityöntekijän palkkaaminen uudelleen helpottuu, kun selvitystä työnteon edellytyksistä ja työehdoista ei tarvitse esittää uudelleen. Samalla uudistus kiristää seuraamuksia kausityölain laiminlyönneistä.

Lue lisää →

Nostolaitteiden lakisääteiset määräaikaistarkastukset – oletko muistanut huolehtia näistä?

Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan – työnantajalla on tähän työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuva velvollisuus. Mitä lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista tulisi tietää?

Lue lisää →

Uusi elintarvikelaki voimaan – luvassa selkeämpää sääntelyä, tehostettua valvontaa ja uusia maksuja

Uudella elintarvikelailla sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa ja otetaan käyttöön uusia maksuja, joilla tehostetaan valvontatyötä ja ennaltaehkäistään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa.

Lue lisää →

Työehtojen paikallinen sopiminen nostaa päätään: Miten työmarkkinoiden murros näkyy yritystasolla?

Työehtosopiminen elää vahvassa murrosvaiheessa, sopimisen painottuessa yhä enemmän yritystasolle. Myös hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään paikallista sopimista. Tavoitteet yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ovat selkeät ja yhtenäiset, mutta millaisilla keinoilla ne ovat saavutettavissa?

Lue lisää →

Muistithan huolehtia yrityksen edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin?

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteen mukaan edunsaajailmoitus puuttuu kuitenkin yli 100 000 yritykseltä. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, huolehdi siitä viipymättä.

Lue lisää →

ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta SVHC-aineiksi

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineet ovat aineita, joilla on havaittu olevan ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia.

Lue lisää →

Uudistetun jätelain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 – Mitä muutoksia tämä tuo tulessaan?

Hallitus antoi 25.3.2021 eduskunnalle esityksen jätelain muuttamiseksi. Uudistus laajentaa jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä toimijoiden tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuuksia. Tässä artikkelissa on nostettu esille viisi poimintaa keskeisistä esitetyistä muutoksista.

Lue lisää →

Kuu kiurusta kesään, kesätyörekrystä vähäsen – Työnantajan muistilista nuorta työntekijää palkattaessa

Kesätyöntekijöiden rekrytointi käy kuumana ja kesälomien alkaessa monilla työpaikoilla otetaan pian vastaan uudet nuoret työntekijät. Nyt onkin erinomainen hetki tarkistaa ja päivittää tiedot siitä, mitä työnantajan on hyvä muistaa palkatessaan nuoren, alle 18-vuotiaan työntekijän.

Lue lisää →

Työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin piiriin – Työturvallisuuslakia täsmennetään

Työturvallisuuslakia täsmennetään siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Muutoksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta työntekijöille aiheutuvaa kuormitusta ja terveydellisiä haittoja.

Lue lisää →

Pienten lasten vanhemmat työelämässä – Katso perhevapaauudistuksen 11 keskeistä kohtaa

Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettava kunnianhimoinen perhevapaauudistus. Nyt hanke on edennyt luonnokseksi hallituksen esityksestä, joka on tarkoitus käsitellä eduskunnassa syksyllä. Mutta mitä muutoksia lakiehdotus pitää sisällään ja miten ne vaikuttavat työelämään?

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Työaikakirjanpito – mistä on kyse ja ketä se velvoittaa?

Vaikka ehdoton velvoite työaikakirjanpidolle ja raamit sen sisällölle tulevat laista, on hyvin hoidettu työajan seuranta myös osa kannattavaa liiketoimintaa ja hyvää työnantajuutta. Miten työaikaa sitten pitää kirjata?

Lue lisää →

Kestävyys, kierrätettävyys ja myrkyttömyys – Lakimuutoksilla vauhtia kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteisiin

EU:n parlamentti on ehdottanut komissiolle kiertotalouden edistämistoimia ja niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia jo vuoden 2021 aikana. Kiertotalouden edistämistoimet näkyvät tänä vuonna voimakkaasti myös kansallisessa päätöksenteossa.

Lue lisää →
lainsäädäntö muutos kirjat

LAKI-SUOMI-LAKI – Lainsäädäntösanaston ABC

Lakiasioihin keskittyvissä kirjoituksissa ja puheissa vilahtelevat tiheästi tietyt käsitteet ja termit, joiden merkitykset saattavat joskus mennä sekaisin tai jäädä hämäriksi. Tässä kirjoituksessa käydään läpi joitakin keskeisiä lainsäädäntöön liittyviä peruskäsitteitä ja valotetaan hieman niiden asemaa oikeudellisessa järjestelmässämme.

Lue lisää →

Luontoisetujen veronkevennykset helpottavat pendelöintiä – joko teidän firmassa kuljetaan työsuhdepolkupyörällä tai sähköautoilla?

Kevätaurinko houkuttelee kaivamaan fillarit esiin, mutta tiesitkö, että työnantaja voi nyt tarjota luontoisetuna myös työsuhdepolkupyörän?

Lue lisää →

Uusi laki sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyjä

30.6.2021 tulee voimaan laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä, jolla pyritään tekemään uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvistä lupamenettelyistä sekä nopeampia että toiminnanharjoittajien kannalta sujuvampia.

Lue lisää →
Vieritä ylös