Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

  • Kaikki
  • Elintarvikkeet
  • Kemikaalit
  • Koneet ja laitteet
  • Liikenne ja kuljetus
  • Talous
  • Tietosuoja
  • Työ
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Ympäristö

Liikenne- ja alkoholisääntelyn uudistamista sekä normien purkua: eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella tulevat hallituksen esitykset

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut yhteenvedon kevätistuntokaudella 2017 eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä ja selonteoista. Kaikkiin kuluvan istuntokauden aikana eduskuntakäsittelyyn tuleviin hallituksen esityksiin ja arvioihin käsittelyn alkamisajankohdista pääset tutustumaan täällä.

Lue lisää →

Yhteistoimintalaki muuttui – työnantajalle uusia velvoitteita tukea irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistymistä

Yhteistoimintalakiin säädettiin vuodenvaihteessa työnantajaa koskeva velvoite tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.

Lue lisää →

Altistuvatko työntekijäsi hengitysilman epäpuhtauksille?

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut uudet arvot hengitysilman haitallisiksi tunnetuille pitoisuuksille, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle.

Lue lisää →

Sähköturvallisuus- ja painelaitelainsäädännön kokonaisuudistus astui voimaan

Vuosi 2017 alkoi uuden painelaitelain (1144/2016) ja sähköturvallisuuslain (1135/2016) sekä niitä täsmentävien uusien asetusten voimaantulolla. Uusilla laeilla kumottiin vanha painelaitelaki ja sähköturvallisuuslaki sekä lähes kaikki niiden nojalla annetut asetukset ja muut säädökset. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena oli selkeyttää sähköturvallisuus- ja painelaitelainsäädännön rakennetta sekä panna kansallisesti täytäntöön EU:n sähköturvallisuutta ja painelaitteita koskevat direktiivit.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex uudistuu

Meillä on ilo kertoa, että Linnunmaa Lexin uudistusprojekti on sujunut odotetusti aikataulussaan ja pääsemme vuoden 2017 alkupuolella julkaisemaan nykyaikaisen, tehokkaan ja visuaaliselta ilmeeltään uudistuneen lakiseurantapalvelun. Samassa yhteydessä myös yrityksemme saa uuden ilmeen ja verkkosivut!

Lue lisää →

Uusi alkoholilaki muuttaa anniskelun ja vähittäismyynnin sääntelyä

Alkoholilakiin ollaan tekemässä kokonaisuudistusta. Uusi laki tuo muutoksia alkoholin anniskeluun, vähittäismyyntiin, mainontaan ja valmistukseen.

Lue lisää →

Sosiaalinen media haltuun!

Seuraa meitä nyt Twitterissä, Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa.

Lue lisää →

ECHA julkaisi PK-yrityksille oppaan REACH-rekisteröinnin tietovaatimuksista

ECHA (European Chemicals Agency) on julkaissut PK-yritysten käyttöön kätevän oppaan REACH-rekisteröinnin tietovaatimuksista.

Lue lisää →

Luvat yhdestä luukusta – uusi lakihanke sujuvoittamaan ympäristömenettelyjä

Ympäristöministeriö on käynnistänyt lakihankkeen eri ympäristömenettelyjen yhteensovittamiseksi.

Lue lisää →

Pariisin ilmastosopimus voimaan marraskuun alussa

Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulo varmistui keskiviikkona 5.10. ‒ voimaantulokynnyksen ylityttyä odotettua nopeammin.

Lue lisää →

Liikennemarkkinoiden sääntely uudistuu ‒ liikennekaari edennyt toiseen vaiheeseen

Hallituksen kolmessa vaiheessa toteutettava liikennemarkkinoiden sääntelyhanke on edennyt toiseen vaiheeseen.

Lue lisää →

Sinäkin voit tehdä ilmastolupauksen!

Suomalaisen Myrskyvaroitus ry:n ideoima Ilmastolupaus-kampanja on saanut kansainvälistä huomiota.

Lue lisää →

Yhdyskuntajätteen kierrätykseen etsitään uusia keinoja ideahaulla

Ympäristöministeriö on käynnistänyt ideahaun yhdyskuntajätteen kierrätyksen alueellisiin kokeiluhankkeisiin.

Lue lisää →

Näkyvyyttä heijastimin

Syksy on saapunut ja viimeistään nyt on aika kiinnittää huomio omaan näkyvyyteensä pimenevässä ympäristössä.

Lue lisää →

Tukesin opas kemikaalilaitosten prosessiturvallisuuteen

Tukes julkaisi oppaan kemikaalilaitosten prosessiturvallisuuden hallintaan.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi!

Tarjoamme Linnunmaa Lex -lakiseurannan tukena uutiskirjettä, johon asiantuntijamme ovat valikoineet uutisvirrasta EHS-lainsäädäntöä koskettavia kiinnostavia ja ajankohtaisia uutisotsikoita. Voit saada nyt uutiskirjeen veloituksetta suoraan sähköpostiisi.

Lue lisää →

Työsuojelu hellerajan ylittyessä

Kuluvalla viikolla helteet ovat löytäneet kesä-Suomen. Lämpötilan nousu voi vaikeuttaa työssä jaksamista monissa tehtävissä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa tiedotteessaan viilennyksen ja työn tauotuksen tärkeydestä kuumalla kesäilmalla.

Lue lisää →

Erityisruokavaliovalmisteita koskevan ERE-asetuksen (EU) soveltaminen alkaa

Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU N:o 609/2013), eli niin kutsutun ERE-asetuksen, soveltaminen alkaa 20.7.2016. Asetuksen voimaantulon myötä maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista (121/2010) sekä komission asetus (EY N:o 41/2009) gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä kumoutuvat.

Lue lisää →

Tukes julkaisi tietopaketin rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistamisesta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) julkaisemalle Rakennustuoteinfo-sivustolle on koottu kattavasti tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä ja kansallisista hyväksymismenettelyistä. Sivustolta löytyy muun muassa listaukset eri toimijoiden, kuten rakennustuotteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden, lakisääteisistä vastuista.

Lue lisää →

Panostajan pätevyyskirjaluokat muuttuvat uuden panostajalain johdosta

Uusi panostajalaki (423/2016) sekä sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (458/2016) tulevat voimaan syyskuun alussa. Uusien säädösten myötä panostajan pätevyyskirjojen luokittelu muuttuu.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös