Kestävyys, kierrätettävyys ja myrkyttömyys – Lakimuutoksilla vauhtia kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteisiin

EU:n parlamentti on ehdottanut komissiolle kiertotalouden edistämistoimia ja niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia jo vuoden 2021 aikana. Edistämistoimien taustalla on kiertotalouden toimintasuunnitelmaan sisällytetyt suositukset hiilineutraalin, kestävän ja myrkyttömän kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan unionin kiertotalouden toimintasuunnitelman keskeisenä tavoitteena on kestävä tuotteiden suunnittelu ja valmistus sekä jätteen määrän vähentäminen. Lainsäädännön kehittämiseen liittyvät aloitteet kohdistuvat erityisesti keskeisten tuoteryhmien, kuten elektroniikan, akkujen, pakkausten, muovien, tekstiilien, rakentamisen, rakennusten sekä elintarvikkeiden arvoketjuihin.

Ehdotettujen lakimuutosten tavoitteena on edistää kestävien, uudelleenkäytettävien, helposti korjattavien, myrkyttömien, kierrätettävien ja uusioraaka-aineista valmistettujen tuotteiden valmistusta EU:n alueella. Parlamentti on kehottanut komissiota esittämään uutta lainsäädäntöä ja laajentamaan ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalaa myös muihin kuin energiaan liittyviin tuotteisiin jo tämän vuoden aikana. Toimiva materiaalikierto edellyttää myös tuotteen elinkaaren loppupään ja jätelainsäädännön tarkistamista.

Suomelle on laadittu oma kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

Kiertotalouden edistämistoimet näkyvät tänä vuonna voimakkaasti myös kansallisessa päätöksenteossa. Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö julkistivat 13.1.2021 ohjausryhmän ehdotuksen ”Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi”. Ohjelma on Suomelle laadittu strateginen kiertotalouden edistämisohjelma vuoteen 2035.

Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Siinä ehdotetaan kansallisia tavoitteita luonnonvarojen käytölle. Ohjelma sisältää myös ne toimenpiteet, joilla hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta on tarkoitus tehdä taloutemme kestävä perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelma on valmisteltu keskeisten ministeriöiden ja tutkimuslaitoksen sekä Sitran ja Business Finlandin yhteistyönä.

Työryhmä katsoo, että kiertotalouden edistämiseksi verotuksen, kannustimien ja muiden ohjauskeinojen rinnalla on tärkeää kehittää erityisesti lainsäädäntöä, joka ohjaa tuotantoa ja kulutusta sekä synnyttää uusia markkinoita kiertotalouden tuotteille. Lainsäädäntöön kaavaillut muutokset ovat välttämättömiä kiertotalousyhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkempaa sääntelyä kaivataan kipeästi erityisesti jätelakiin ja jätteeksi luokittelun päättämiseen (End-of-Waste). Tärkeässä osassa ovat myös lainsäädäntöä täydentävät erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot eli niin sanotut green deal -sopimukset.

Ohjelmaehdotuksen suositusten ja ehdotusten pohjalta on valmisteltu luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jossa linjataan keskeiset tavoitteet sekä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtioneuvosto tekee ohjelman pohjalta periaatepäätöksen keväällä 2021.

Etsitkö tietoa ajantasaisesta ympäristö- tai energialainsäädännöstä? Tutustu Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalveluun. Näppärän verkkopalvelun avulla pidät itsesi aina ajantasalla toimintaasi koskevasta lainsäädännöstä, sekä sääntelyn vaatimuksista ja muutoksista. Kuukausimaksullisiin palveluihimme sisältyy jatkuva erikoisjuristien tuki ja tulkinta-apu chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Jonna Rytkönen

Jonna Rytkönen

Lakiasiantuntija
+358 44 733 1077
jonna.rytkonen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös