Ympäristöministeriö julkaisi muistion jätteeksi luokittelun päättymistä koskevasta tapauskohtaisesta päätöksenteosta

Muistio on tarkoitettu toiminnanharjoittajille jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien arviointiperusteiden laatimista varten. Sen tarkoituksena on ”selventää tulkintaa tapauskohtaista jätteeksi luokituksen päättymistä koskevasta arvioinnista ja päätöksentekomenettelystä”.