Tekstiileissä käytettävien ihoa herkistävien kemikaalien käyttöä rajoitetaan – ehdotus auki kommenteille

Rajoitusehdotuksella pyritään vähentämään riskiä siitä, että ihmiset herkistyvät ihon kautta ensimmäistä kertaa markkinoille saatettujen tekstiili- ja nahkatuotteiden kemiallisille aineille. Rajoitus kattaa myös vuodat ja turkikset.

Laaja joukko kemikaaleja rajoituksen kohteena

Rajoituksen kohteena ovat kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa allergisen kosketusihottuman yksilöille, jotka altistuvat aineille ihon kautta. Tämä rajoitusehdotus koskee valmiita esineitä tai tekstiilituotteita, nahkaa, turkisnahkoja ja esineitä, jotka saatetaan markkinoille ensimmäistä kertaa. Rajoitusehdotus koskee muun muassa paitoja, pukuja, urheiluvaatteita ja alusasuja.

Tämän rajoitusehdotuksen tarkoituksena on vähentää valmistekstiileissä ja nahkatuotteissa esiintyvän kemiallisten aineiden aiheuttaman herkistymisen vaaraa. Tämän vuoksi rajoitusehdotus kattaa kemialliset aineet, joilla joko:

  • on yhdenmukaistettu luokittelu ihon herkistymiselle luokkaan 1 / 1A / 1B CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti; tai
  • on osoitettu olevan ihoa herkistäviä ominaisuuksia, koska ne on lueteltu vapaaehtoisissa järjestelmissä.

Kokonaisuudessaan yli 1000:lla kemikaalilla on yhdenmukaistettu luokitus ihoa herkistäviksi aineiksi. Rajoitus ehdotetaan tehtäväksi REACH-asetuksen (EU) 1907/2006 nojalla.

Lisäksi rajoitusehdotuksessa on useita muita ehdotettuja sääntelykeinoja, kuten merkintävaatimuksien asettaminen tuotteille, jotka sisältävät rajoitusehdotuksessa tarkoitettuja aineita. Samanlaisia vaatimuksia on jo olemassa ihoa herkistäville aineille CLP-asetuksen mukaisesti.

Kommentteja otetaan vastaan joulukuuhun asti

Rajoitusehdotus ja kommentointilomake löytyy Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n sivuilta. Kommentteja toivotaan 19.8.2019 mennessä, mutta kommentteja otetaan vastaan aina joulukuun 19. päivään asti. Rajoitusehdotus on luettavissa täällä (pdf) ja ehdotuksen liite täällä (pdf).

Vieritä ylös