Maastapoistumisverotuksen määräyksiä selkeytetään – taustalla EU:n direktiivi

Direktiivillä halutaan varmistaa se, että yritysten voittoja verotetaan siellä, missä voitot ovat kertyneet.