Di-isosyanaattien käyttöä rajoitetaan – jatkokäyttäjille tulossa koulutusvelvollisuuksia

Di-isosyanaattien tai tällaisia ​​aineita sisältävien yhdisteiden käsittelystä aiheutuva ammatillinen astma on tunnettu jo vuosikymmeniä. Näiden tuotteiden aiheuttamat ammattitaudit on dokumentoitu jäsenvaltioissa. Di-isosyanaattien aiheuttamien uusien ammattitautien vuosittaista määrää (arviolta yli 5 000 tapausta) pidetään kohtuuttoman suurena. Rajoitusehdotuksesta on annettu komitealausunnot ja seuraavaksi se siirtyy komission käsiteltäväksi.

Rajoitusehdotuksessa REACH-asetuksella rajoitetaan kemikaalin käyttöä ja asetetaan valmistajille ja maahantuojille velvollisuus laatia ohjeistus kemikaalin turvallisesta käytöstä.

Rajoitusehdotuksen mukaan diisosyanaattia voi käyttää, jos:

  • di-isosyanaattia on yhdisteessä enintään 0,1 % kokonaispainosta;
  • kemikaalia sisältävä tuote on säädetty poikkeuksellisesti vapaaksi rajoitteista. Tällaisia tuotteita ovat ehdotuksen mukaan matalariskiset tuotteet, kuten tietyt rakennustarvikkeet;
  • työantaja kouluttaa työntekijät kemikaalin turvalliseen käyttöön.

Kemikaalin valmistajan tai maahantuojan on kehitettävä koulutusmateriaali diisosyanaatin turvallisesta käytöstä. Koulutusmateriaali on oltava saatavilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä.

Työnantajan tulee yleisen työturvallisuuden ylläpitämisen lisäksi

  1. havaita, missä työtehtävissä ja miten työntekijät voivat altistua kemikaalille. Tarkoituksena on selvittää, minkälaista koulutusta kukin työntekijä tarvitsee;
  2. toteuttaa kuhunkin työtehtävään määrätyt turvatoimenpiteet;
  3. varmistaa, että työntekijät ovat kouluttautuneet kemikaalin käyttöön; ja
  4. ylläpitää dokumentaatiota 1 ja 2 kohtien toteutumisesta.

Rajoitusehdotuksessa on päädytty koulutusvelvollisuuteen, koska yleiset työturvallisuussäännökset eivät ole olleet riittäviä. Ainetta ei myöskään haluta kieltää kokonaan, koska sen käyttö on laaja-alaista ja korvaaminen muilla kemikaaleilla vaikeaa.

Lisätietoja aiheesta voi lukea Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n sivuilta ja ECHA:n tiedotteesta.

Vieritä ylös