REACH- ja CLP-asetusten kesäkuulumiset: uusia aineita kandidaattilistalle ja ehdotuksia harmonisoiduiksi luokituksiksi

REACH-asetus

Kesäkuussa niin kutsutulle kandidaattilistalle lisättiin kymmenen uutta ainetta. Uudet aineet ovat englanninkielisiltä nimiltään:

 • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC-nro 209-136-7, CAS-nro 556-67-2)
 • Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC-nro 208-764-9, CAS-nro 541-02-6)
 • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (EC-nro 208-762-8, CAS-nro 540-97-6)
 • Lead (EC-nro 231-100-4, CAS-nro 7439-92-1)
 • Disodium octaborate (EC-nro 234-541-0, CAS-nro 12008-41-2)
 • Benzo[ghi]perylene (EC-nro 205-883-8, CAS-nro 191-24-2)
 • Terphenyl hydrogenated (EC-nro 262-967-7, CAS-nro 61788-32-7)
 • Ethylenediamine (EDA) (EC-nro 203-468-6, CAS-nro 107-15-3)
 • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA) (EC-nro 209-008-0,CAS-numero 552-30-7)
 • Dicyclohexyl phthalate (DCHP) (EC-nro 201-545-9, CAS-nro 84-61-7)

Kandidaattilista – joka tunnetaan myös nimillä ehdokasluettelo tai SVHC-lista – on REACH-asetuksessa (1907/2006) säädetyn kemikaalien lupamenettelyn esivaihe. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) arvioi, mitkä kandidaattilistaan lisätyt aineet tulisi sisällyttää luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kemiallisen aineen sisällyttäminen kandidaattilistaan tuo välittömiä velvollisuuksia aineen toimittajille. Lisätietoa velvoitteista saa esimerkiksi Kemikaalineuvonta.fi-sivustolta ja  ECHA:n verkkosivuilta.

Sen lisäksi, että kandidaattilistalle on lisätty uusia aineita, ECHA on arvioinut seitsemää kandidaattilistalla olevaa ainetta ja ehdottanut niiden lisäämistä REACH-asetuksen mukaiseen lupaluetteloon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos Euroopan komissio hyväksyy ECHA:n ehdotuksen, seuraavien aineiden käyttö muuttuu siirtymäajan jälkeen luvanvaraiseksi:

 • 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] (karanal group) (ei EC- tai CAS-numeroa)
 • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) (EC-nro223-346-6, CAS-nro 3846-71-7)
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) (EC-nro 253-037-1, CAS-nro 36437-37-3)
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) (EC-nro 247-384-8, CAS-nro 25973-55-1)
 • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (EC-nro 223-383-8, CAS-nro 3864-99-1)
 • 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (EC-nro 212-828-1, CAS-nro 872-50-4)
 • 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC-nrot 271-094-0 ja 272-013-1, CAS-nrot 68515-51-5 ja 68648-93-1)

Edellä mainittujen aineiden käyttäjien, valmistajien ja maahantuojien on syytä selvittää luvanvaraisuuden vaikutukset omaan toimintaansa. Apua REACH-asetuksen mukaisten velvollisuuksien tulkintaan voi pyytää Linnunmaan vanhemmalta asiantuntijalta Aleksis Ahvensalmelta.

 

CLP-asetus

REACH-asetuksen aineluetteloiden lisäksi CLP-asetuksen (1272/2008) mukaisiin kemiallisten aineiden harmonisoituihin luokituksiin on ehdotettu muutoksia. Seuraaville aineille on ehdotettu harmonisoitua luokitusta:

 • desmedipham (EC 237-198-5, CAS 13684-56-5);
 • phenmedipham (EC 237-199-0, CAS 13684-63-4);
 • imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-methoxymethylnicotinic acid (EC 601-305-7, CAS 114311-32-9)

Tämän lisäksi ECHA käsittelee parhaillaan ehdotuksia seuraavien aineiden harmonisoiduiksi luokituksiksi:

 • 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide; [DBNPA] (EC-nro 233-539-7, CAS-nro 10222-01-2)
 • Benzyl salicylate (EC-nro 204-262-9, CAS-nro 118-58-1)
 • Tolclofos-methyl (ISO); O-(2,6-dichloro-p-tolyl) O,O-dimethyl thiophosphate (EC-nro 260-515-3, CAS-nro 57018-04-9)
 • trinickel disulphide nickel subsulfide; [1] heazlewoodite [2] (EC-nro 234-829-6, CAS-numerot 12035-72-2 ja 12035-71-1)
 • 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide (EC-nro 203-437-7, CAS-nro 106-87-6)

Ehdotetut harmonisoidut luokitukset voi tarkistaa ECHA:n sivuilta. Luokitukset löytyvät ensiksi mainittujen aineiden osalta täältä (käytä hakutoimintoa) ja toiseksi mainittujen osalta täältä.

Harmonisoidut eli yhdenmukaistetut luokitukset on lueteltu CLP-asetuksen liitteessä VI. Kaikkien liitteessä mainittujen aineiden ja tällaisia aineita sisältävien seosten valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on sovellettava luokitusta. Esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteet on tarvittaessa päivitettävä luokituksen muuttuessa. Lisätietoja harmonisoidun luokituksen vaikutuksista saa Linnunmaan kemikaaliturvallisuusasiantuntijalta Laila Huovinen-Manulta.

Vieritä ylös