Valmistaako yrityksesi tuotteita, jotka saattavat päätyä markkinoille Yhdysvaltoihin?

 

Yrityksen, joka valmistaa USA:n Kalifornian osavaltiossa myyntiin päätyviä kuluttajatuotteita, on varauduttava Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 eli Proposition 65 -säädöksen uudistuviin vaatimuksiin. Säädöksessä on määrätty varoitusmerkintöjen antamisesta sellaisten tuotteiden ja palveluiden osalta, jotka altistavat kuluttajat merkittävästi siinä listatuille terveydelle haitallisille kemikaaleille. Tuotteet voivat olla esimerkiksi elintarvikkeita, pakkausmateriaaleja, lääkkeitä tai pesu- ja desinfiointiaineita.

Varoitusmerkintöjen sisältövaatimukset muuttuvat elokuussa 2018. Altistumista aiheuttava kemikaali on jatkossa esitettävä entistä yksilöidymmin ja altistumisesta on annettava lisätietoa. Vastuu merkintöjen tekemisestä kuluttajien käyttöön suunnatuista tuotteista ja tavaroista koskee myyjiä, valmistajia ja maahantuojia. Useassa tapauksessa asiakasvaatimukset toimitusketjussa kulminoituvat yrityksiin, jotka valmistavat tuotteita. Näin ollen Prop 65 -vaatimukset tulee ottaa huomioon myös, kun Kalifornian markkinoille päätyviä tuotteita valmistetaan Suomessa.

Vaatimustenmukaisuuteen voi varautua laatimalla kirjallisen Proposition 65 -ohjelman, johon kuuluu mm. tuotteiden valmistuksessa käytettyjen kemikaalien tunnistaminen ja niiden listaaminen. Tarvittaessa on tehtävä altistumisen arviointi tai suunniteltava valmistusprosessiin muutoksia kemikaalien välttämiseksi. Yksi tapa ilmaista asia toimitusketjussa on lisätä tieto osaksi tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta.

Lisätietoja: Linnunmaa Oy:n elintarviketurvallisuusasiantuntija Heidi Määttä.

Puhelinnumero: 050-3957189 / sähköpostiosoite: heidi.maatta@linnunmaa.fi.

Vieritä ylös