Katsaus valmisteltavana olevaan työsuojelulainsäädäntöön

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto on julkaissut katsauksen, jossa käsitellään valmisteilla olevia työsuojelua koskevia säädöshankkeita. Uusimman Työsuojelun säädösvalmistelun seuranta 1/2018 -raportin mukaan ajankohtaiset säädöshankkeet koskevat muun muassa kemikaalisäännöksiä, työvälineiden turvallista käyttöä sekä EU-lainsäädännön mukanaan tuomia muutoksia kansalliseen työturvallisuussääntelyyn.

Kemikaalisäännösten osalta muutoksia on suunnitteilla muun muassa HTP-asetukseen (1214/2016) sekä työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annettuun asetukseen (716/2000). Uudet HTP-arvot on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana, kun taas uudet syöpävaarallisten aineiden raja-arvot on tarkoitus päivittää vuoteen 2020 mennessä. Näistä muutoksista johtuen päivityksiä on luvassa myös syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) koskevaan lakiin (717/2001). Tietojen hyödyntämisen parantamiseksi ASA-rekisteri on myös tarkoitus muuttaa digitaaliseksi.

Myös työvälineiden käyttöön liittyvässä lainsäädännössä on havaittu muutostarpeita. Muutoksia ehdotetaan esimerkiksi työvälineiden käyttöasetuksessa (403/2008) mainittujen nosturien määritelmiin, nosturinkuljettajien pätevyysvaatimuksiin sekä eräisiin määräaikaistarkastuksiin, ja nämä ehdotukset on tarkoitus käsitellä vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi mahdollisia säädösmuutostarpeita kartoitetaan rakennusten sisäilmaongelmia koskevan Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman pohjalta.

Työsuojelulainsäädännön valmisteluhankkeita koskevan katsauksen ohella sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut työsuojelun EU-tiedotteen 1/2018, jossa esitellään EU:ssa vireillä olevat työsuojeluun liittyvät lainsäädäntöasiat. Keskeiset tiedotteessa julkaistut lainsäädäntöhankkeet koskevat mm. syöpädirektiivin muuttamista ja työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistamista.

Lue aiheesta lisää Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Vieritä ylös