Uusi EMAS-järjestelmän viiteasiakirja elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen alalle

Komission päätöksellä (1508/2017) annettu EMAS-järjestelmän elintarvikkeiden ja juomien valmistusta koskeva uusi viiteasiakirja (Sectoral Reference Document, SRD) astuu voimaan 26.11.2017. Viiteasiakirjan tarkoituksena on helpottaa organisaatioiden ympäristönsuojelun tason arviointia ja parantamista sekä asiaa koskevaa raportointia. Päätöksen liitteenä olevassa viiteasiakirjassa esitetään elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen alakohtaiset ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, ympäristönsuojelun tason indikaattorit sekä vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta. Päätöksen sekä viiteasiakirjan voi lukea täältä.

EMAS-järjestelmä on yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla organisaatio tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja toimii suunnitelmallisesti erilaisten päästöjen, energian sekä luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Uuden viiteasiakirjan tarkoituksena on entisestään parantaa elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen alan ympäristönsuojelun tasoa asiakirjassa esitettyjen keinojen, kuten ympäristöystävällisemmän tuotantotavan avulla. EMAS-järjestelmään rekisteröityneiden elintarvikkeita ja juomia valmistavien yritysten on huomioitava viiteasiakirjan sisältö toiminnassaan, esimerkiksi valmistusprosesseissa. Myös yritykset, jotka eivät ole rekisteröityneet järjestelmään, voivat käyttää viiteasiakirjaa apunaan kehittäessään toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi.

Aiheesta voi lukea lisää täältä.

Vieritä ylös