Elina Mikkonen aloittaa Linnunmaa Lexissä lakiasiantuntijana

Lakiasiantuntijana aloittava Elina on valmistuva ympäristöoikeuden erikoisjuristi, ja hän tulee työskentelemään lakiseurantapalvelun parissa elokuun lopusta alkaen.

Elina on aloittanut ympäristöoikeuden maisteriopinnot Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2015 erikoistumisalueenaan ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristöllisiä lupamenettelyjä koskeva lainsäädäntö. Tutkielmissaan hän tarkastelee ja systematisoi uudistunutta YVA-lainsäädäntöä yhteensovittamisen näkökulmasta; kandidaatintutkielma keskittyi YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseen ja pro gradu -tutkielmassa hän tarkastelee YVA-menettelyn suhdetta ympäristöllisiin lupamenettelyihin ja muuhun arviointiin.

Taustaltaan Elina on alunperin luonnontieteilijä. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014 biologian ja maantieteen aineenopettajaksi, ja näissä opinnoissa erikoistuminen painottui vahvasti ekologiaan ja ympäristöön. Opettajan töitä Elina on tehnyt maisteriopintojensa ohella useamman vuoden.

Lakiasiantuntijan työn ja pro gradu -tutkielman ohella Elina viihtyy ulkona Pohjois-Karjalan luonnossa koiran kanssa liikkuen. Elinan tavoitat sähköpostitse osoitteesta elina.mikkonen@linnunmaalex.fi sekä Lexin palveluchatista.

Vieritä ylös