Jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä pyritään lisäämään — uudet asetusluonnokset käsittelyssä

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä ja jätesäädöspakettiin kuuluvat asetusluonnokset ovat lausuntokierroksella. Kyseisten asetusten tavoitteena on lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä.