Ilmoitus kemikaalien määrätiedoista on tehtävä syyskuun aikana

Kemikaalien määrätietoja on voinut ilmoittaa järjestelmän kautta toukokuusta lähtien.

Kemikaali-ilmoituksiin liittyvät määrätiedot vuoden 2018 osalta on toimitettava KemiDigi-järjestelmän kautta 20.9.2019 mennessä. Kemikaalien vuosittaiset valmistus- ja maahantuontimäärät on ilmoitettava tonneina mahdollisimman tarkasti. Normaalisti määrätiedot on ilmoitettava kultakin vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, mutta KemiDigi-palvelun vaiheittaisen käyttöönoton takia vuoden 2018 määrätietojen ilmoitukset on voinut tehdä vasta toukokuusta alkaen.

KemiDigi on palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen. Sen ytimen muodostavat

  • kemikaalituoterekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit;
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista; ja
  • yritysten kemikaaliluettelot.

Palveluun voi kirjautua kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja. Muut käyttäjät tulee valtuuttaa asioimaan yrityksen puolesta. Valtuutus tehdään Suomi.fi-palvelussa.

Lue lisää

tukes.fi: KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun

Suomi.fi: Anna valtuus yrityksenä

Vieritä ylös