Ilmoitus kemikaalien määrätiedoista on tehtävä syyskuun aikana

Ilmoitus on tehtävä KemiDIgi-palvelussa. KemiDigi on palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.