Kilpailukielto työsuhteessa – mikä on kilpailukiellon juridinen asema?

Kilpailukieltosopimukselle täytyy olla erityisen painava syy. Kilpailukieltosopimusta ei tulisi tehdä varmuuden vuoksi tai liittää automaattisesti osaksi kaikkia työsopimuksia.