Uusi YVA-laki astuu tänään voimaan – tavoitteena YVA-menettelyn sujuvoittaminen

Uusina elementteinä lakiin on lisätty muun muassa määräykset yhteysviranomaisen järjestämästä ennakkoneuvottelusta, YVA-menettelyyn osallistuvien pätevyyden varmistamisesta sekä perustellusta päätelmästä. Lisäksi lailla pyritään edistämään YVA-menettelyn ja muiden lakien nojalla laadittavien vaikutusten arviointien yhteensovittamista.