Vaatimusten täyttymisen arviointi on vastuullisuustyön kantava rakenne

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset ovat yrityksen vastuullisuustyön ytimessä. Kirjainlyhenteinä EHS, HSE ja HSEQ tunnettu kokonaisuus pitää sisällään näihin aihealueisiin liittyvien menettelyjen, käytäntöjen ja prosessien ylläpidon sekä kehittämisen. Välttämätön osa tätä kokonaisuutta on yrityksen toimintaa koskevien vaatimusten tunnistaminen eli käytännössä yrityksen lakirekisterin tai vaatimuslistan laatiminen. Miten se tapahtuu?

Yrityksen lakilistan koostamisen haastavuus yllättää monen yrityksen vastuuhenkilöt. Yllätyksenä voi tulla se, miten suuri määrä lakeja ja asetuksia hyvinkin tavallisen teollisuusyrityksen toiminnassa tulee ottaa huomioon. Myös lainsäädännön systematiikka tuottaa päänvaivaa, sillä yhtä yksittäistä lakia saattaa täydentää puolenkymmentä tarkentavaa asetusta. Kun vielä on epäselvää, mikä on lakien ja asetusten keskinäinen suhde, tuntuu työnsarka joskus loputtomalta. 

Aiheen ympärillä herää monia kysymyksiä:

  • Mikä kaikki lainsäädäntö koskee meidän yrityksemme toimintaa?
  • Mitä vaatimuksia meidän tulee tietää?
  • Mitä käytännön työtä yritystä koskevien vaatimusten täyttäminen edellyttää?
  • Miten pysyä kartalla uusista vaatimuksista?

Pelkkä lakilistan laatiminen ei  riitä. Toiminnanharjoittajan tulisi myös tunnistaa lakien sisältä juuri omaa toimintaansa koskevat vaatimukset ja arvioida niiden täyttyminen toiminnassa.

Yleisiä velvollisuuksia ja yksityiskohtaisia vaatimuksia

Lainsäädäntö asettaa toiminnanharjoittajille niin yleisiä velvollisuuksia kuin yksityiskohtaisiakin vaatimuksia.

Yleisiä velvollisuuksia ovat esimerkiksi ympäristölainsäädännöstä kumpuavat selvilläolo- ja ennaltavarautumisvelvollisuudet sekä työturvallisuuslainsäädännön periaatteet.
Yksityiskohtaisempia vaatimuksia puolestaan ovat vaatimukset jätteiden erilliskeräyksestä, kemikaalien säilytyspaikoista tai nostolaitteiden tarkastuksista. 

Hyvin monet yrityksessä tehtävät tarkastukset, ohjeet ja suunnitelmat liittyvät tavalla tai toisella lainsäädäntöön, vaikka suhdetta käytännön toimenpiteiden ja lainsäädännön välillä ei aina tunnistetakaan.

Vaatimusten täyttyminen syntyy toimenpiteistä

Tunnistamistyön jälkeen on jäljellä tärkein osuus eli se, miten yrityksen toiminnan kannalta olennaiseksi tunnistetut vaatimukset on täytetty.

Vaatimusten täyttyminen ei ole pelkkää puhetta vaan se syntyy aidoista toimenpiteistä.

Kokonaisvaltainen ja laadukas vaatimusten täyttymisen arviointi tuo varmuutta omaan tekemiseen, mutta on myös edellytys yrityksen vastuullistyölle ja jatkuvalle kehittämiselle. 

Vastuullisuustyötä helpottaa, kun käytössä on nykyaikainen ratkaisu ja asiantuntija-apu lainsäädännön seurantaan sekä vaatimusten hallintaan. 

Linnunmaa Lexin EHS -legal compliance -palvelu sopii kaikille yrityksille ja organisaatioille, joiden tulee toiminnassaan huomioida ympäristöä, kemikaaleja ja työturvallisuutta koskeva sääntely. Aina ajantasaisena pysyvän lakikirjaston, selostettujen muutostietojen ja merkintätyökalujen avulla pystyt täyttämään helposti myös ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän asettamat lainsäädännön seurannan vaatimukset. 

Tutustu tästä tai ota suoraan yhteyttä minuun ja sovi maksuton Teams -esittely.

Jonna Rytkönen

Jonna Rytkönen

Lakiasiantuntija, asiakkuuspäällikkö

Vieritä ylös