Väestönsuojan omistaja vastaa suojan ylläpidosta ja kunnostuksesta

Suurimmasta osasta maamme väestönsuojia vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi monet yritystoimijat ovat viime aikoina tarkistelleet suojiin liittyviä vaatimuksia. Mitä kaikkea väestönsuojan omistajan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluu?

Suomessa on väestönsuojapaikkoja lähes neljälle miljoonalle ihmiselle, mutta viranomaisten vastuulla olevia yleisiä väestönsuojia on vain suurimmissa kaupungeissa. Suurimmasta osasta maamme väestönsuojia vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat.

Yrityksen väestönsuojaan liittyvät lakisääteiset vaatimukset on osattava etsiä peräti neljästä erillisestä säädöksestä. Ne on hyvä käydä aika ajoin läpi, jotta varmistetaan väestönsuojan käyttökelpoisuuden ylläpito. Toivottavasti todellista käyttötarvetta ei kuitenkaan koskaan tule.

Kokosimme tähän artikkeliin tärkeimmät tiedot väestönsuojia koskevista vaatimuksista.

Miksi väestönsuojia rakennetaan?

Väestönsuojien ensisijaisena tarkoituksena on väestön suojaaminen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suojaa muun muassa räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, tulipaloilta, kemiallisilta taisteluaineilta ja ionisoivalta säteilyltä.

Normaalioloissa väestönsuojia käytetään yleisesti varastotiloina tai jossain muussa käytössä. Tämä on aivan hyväksyttävää. Väestönsuojatiloja tulee kuitenkin normaalioloissakin käyttää siten, että suoja säilyy toimintakuntoisena, eivätkä sen rakenteet vahingoitu. Kun tilanne edellyttää väestönsuojien käyttökuntoon laittamista, asiasta annetaan aina viranomaismääräys. Suojat on laitettava käyttökuntoon viimeistään 72 tunnin kuluessa määräyksestä, minkä jälkeen ihmiset voivat siirtyä niihin.

Mitä vaatimuksia sääntely asettaa väestönsuojien omistajille ja haltijoille?

Pelastuslain (379/2011) 11 luvussa säädetään väestönsuojiin liittyvistä vaatimuksista. Keskeinen vaatimus sisältyy lain 76 pykälään, jonka mukaan väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Suojissa olevan varustuksen määrä riippuu suojan rakentamisvuodesta. Ilmanvaihto on suojautumisen keskeisimpiä asioita, jotta umpinaisessa suojassa voi suojautumistilanteessa oleskella. Lisäksi väestönsuojassa tarvitaan erilaisia varusteita, joista löytyy lisätietoa väestönsuojan vuosihuollon tarkastuslistasta. Väestönsuojista annetussa asetuksessa (408/2011) säädetään tarkemmin väestönsuojien ominaisuuksia.

Asetuksen 1 pykälän mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että väestönsuojan koko, rakenne ja sijainti täyttävät asetuksessa mainitut vaatimukset.

Väestönsuojiin liittyviä vaatimuksia sisältyy myös väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta annettuun asetukseen (506/2011). Asetuksen 1 §:n mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että asetuksessa säädetyt väestönsuojan teknisiä ominaisuuksia ja väestönsuojan laitteiden kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät. 

Keskeinen on 20 §:n vaatimus, jonka mukaan väestönsuojan laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. 

Tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Pöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.

Neljäs väestönsuojia koskeva säädös on väestönsuojan laitteista ja varusteista annettu asetus (409/2011). Tuon säädöksen keskeinen vaatimus löytyy 8 pykälästä. Sen mukaan väestönsuojan laitteisiin ja varusteisiin liittyvät ohjeet on oltava sekä suomeksi että ruotsiksi. Ohjeiden tulee sisältää muun muassa tiedot tuotteen tilantarpeesta ja tarvittaessa on tehtävä esimerkkipiirustus laitteen sijoituksesta ympärysseinään, ympäröivien rakenteiden raudoituksesta sekä laitteesta siirtyvien kuormien suuruuksista ja suunnista.

Etsitkö tietoa yritykseesi kohdistuvista keskeisistä lainsäädännön vaatimuksista? Tarvitseko apua vaatimusten täyttymisen arviointiin? Tutustu legal compliance -palveluihimme. 

Samuli Tiirikainen

Samuli Tiirikainen

Lakiasiantuntija (EHS)
+358 44 491 9182
samuli.tiirikainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös