Jätelain laaja uudistus tuli voimaan 19. heinäkuuta

Jätelain laajan uudistuksen tarkoituksena on vauhdittaa kiertotaloutta ja kierrätystä – uusi jätelaki velvoittaa jätealan toimijoita erilliskeräämään ja kierrättämään nykyistä tehokkaammin. Toiminnanharjoittajille laki tuo tullessaan uusia kirjanpito-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia.