Uusi asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä voimaan elokuussa

Uudistuksella selkeytetään sääntelyä ja täsmennetään henkilönsuojainten turvalliseen käyttöön liittyviä säännöksiä. Asetuksessa säädetään suojainten turvallisen käytön lisäksi käytettävien henkilönsuojainten ominaisuuksista, arvioinnista ja valinnasta.