ECHA ehdottaa seitsemää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa seitsemän erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon. Yritysten on haettava lupaa jatkaakseen aineen käyttöä sen jälkeen, kun aine on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon.