Nostolaitteiden lakisääteiset määräaikaistarkastukset – oletko muistanut huolehtia näistä?

Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan – työnantajalla on tähän työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuva velvollisuus. Mitä lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista tulisi tietää?