ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta SVHC-aineiksi

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineet ovat aineita, joilla on havaittu olevan ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia. Tällaisia aineita ovat muun muassa syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset aineet (CMR-aineet) sekä hitaasti tai erittäin hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT/vPvB-aineet). Kandidaattilistaa päivitetään kahdesti vuodessa ja listalla on tällä hetkellä yhteensä 211 ainetta.

Ehdotettu SVHC-aine
EC- ja CAS-numero

4,4′-(1-methylpropylidene) bisphenol; (bisphenol B)

EC 201-025-1, CAS 77-40-7

medium chain-chlorinated paraffins (MCCP)

phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde and its individual stereoisomers

EC 201-289-8

2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)

EC 221-967-7, 253-057-0, 202-480-9; CAS 3296-90-0, 36483-57-5, 1522-92-5, 96-13-9

1,4-dioxane

EC 204-661-8, CAS 123-91-1

glutaral

EC 203-856-5, CAS 111-30-8

orthoboric acid, sodium salt

EC 237-560-2, CAS 13840-56-7

Ehdotettuja aineita käytetään esimerkiksi muovien, kumien ja liimojen valmistamisessa, hajusteissa, hygieniatuotteissa, laboratoriokemikaaleissa ja röntgenfilmeissä. Tutkimusten perusteella on havaittu, että kyseisillä aineilla voi olla muun muassa karsinogeenisiä, biokertyviä tai vakavia terveydelle vaarallisia ominaisuuksia.

Jäsenvaltiot voivat Euroopan komission pyynnöstä ehdottaa aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Sitä varten niiden on laadittava aineisto REACH-asetuksen liitteessä XV esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Ehdotetut aineet ja liitteen XV mukaiset raportit löytyvät ECHA:n laatimasta taulukosta. Kommentoitavat raportit löytyvät napauttamalla taulukon painiketta ”Details”. Yritysten tulee toimittaa huomautukset näistä raporteista kuulemisen aikana.

Maaliskuussa 2021 SVHC-aineiksi ehdotettujen aineiden osalta yrityksille on annettu kommentointiaikaa 23. huhtikuuta 2021 saakka.

Tunnistetut SVHC-aineet lisätään kandidaattilistalle, josta aine voi myöhemmin päätyä REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 luvanvaraisten aineiden listalle. Listalle lisättyjen aineiden käyttöön vaaditaan Euroopan komission myöntämä lupa.

Yrityksen velvollisuudet SVHC-aineiden käytössä

SVHC-aineet aiheuttavat yrityksille erilaisia velvollisuuksia, mikäli kandidaattilistalle sisällytettyjä aineita käytetään sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Velvoitteet koskevat muun muassa käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamista sekä tietojen tiedottamista asiakkaille. Lisäksi esineiden tuottajien ja maahantuojien tulee ilmoittaa ECHA:lle esineiden sisältämistä SVHC-aineista. Esineiden toimittajien tulee puolestaan huolehtia, että tiedot esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita, toimitetaan ECHA:n SCIP-tietokantaan.

Kaipaatko apua kemikaaleja koskevien lakisääteisten velvoitteiden tai kemikaalilainsäädännössä tapahtuvien muutosten hallintaan? 

Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalvelu tekee yrityksesi kemikaalilainsäädännön seurannasta vaivattomampaa. Kätevän verkkopalvelun avulla otat yritystäsi koskevat lainsäädännön vaatimukset huomioon helposti, ennakoiden ja aikaa säästäen.

Linnunmaa Lexistä löydät myös työkalut omien merkintöjen ja tehtävien tekemiseen sekä viestintään ja vastuunjakoon. Käytössäsi ovat lisäksi osaavat asiantuntijamme ja tekninen tuki chatissa. 

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Jonna Rytkönen

Jonna Rytkönen

Lakiasiantuntija
+358 44 733 1077
jonna.rytkonen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös