Uudistetun jätelain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 – Mitä muutoksia tämä tuo tulessaan? 

Hallitus antoi 25.3.2021 eduskunnalle esityksen jätelain muuttamiseksi. Uudistus laajentaa jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä toimijoiden tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuuksia. Tässä artikkelissa on nostettu esille viisi poimintaa keskeisistä esitetyistä muutoksista.

1. Jätteiden erilliskeräys laajenee

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet tulee lajitella ja kierrättää erikseen eikä erilliskerättyä jätettä saa enää viedä kaatopaikalle tai poltettavaksi. Esimerkiksi biojätteen erilliskeräyksen on tarkoitus alkaa kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä viimeistään heinäkuussa 2022. Uudistetun jätelain nojalla annettavissa asetuksissa säädetään jatkossa uusista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista velvoitteista.

2. Siirtoasiakirja muuttuu sähköiseksi

Vaarallisten ja eräiden muiden jätteiden kulun seurannassa siirrytään sähköisten siirtoasiakirjojen käyttöön vuodesta 2022 lähtien. Siirtyminen sähköiseen siirtoasiakirjaan tapahtuu järjestelmäpalvelujen kautta. Samalla siirtoasiakirjan laatimisvelvollisuus laajenee koskemaan EU-asetuksen (2019/1021) liitteessä IV tarkoitettuja pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä POP-jätteitä.

3. Tuottajavastuu laajenee

Tuottajavastuu ulotetaan koskemaan myös kansainvälistä etäkauppaa, jolloin muualle kuin Suomeen sijoittautuneet tuottajat hoitavat tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa valtuutetun edustajan kautta. Myös tuottajavastuumaksut porrastetaan vastaamaan paremmin tuotteiden kierrätettävyyttä, korjattavuutta, päivitettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä.

4. Elintarvikejäte kirjanpitovelvollisuuden piiriin

Elintarvikealan toimijat velvoitetaan pitämään kirjaa ja antamaan tietoja toiminnassaan syntyvästä elintarvikejätteestä ja sen määrästä. Velvoite koskee toimijoita, jotka kuuluvat elintavikelain (23/2006) mukaisen elintarvikevalvonnan piiriin. Elintarvikejätettä koskevaa kirjanpitovelvollisuutta sovelletaan vuodesta 2022 alkaen.

5. Eräille muovituotteille tuotekiellot ja merkintävaatimukset

Eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden osalta voimaan tulee markkinoille saattamisen kiellot sekä uudet merkintävaatimukset. Velvoitteet pohjautuvat EU:n SUP-direktiiviin (904/2019), ja tuotekiellot koskevat muun muassa muovia sisältäviä vanupuikkoja, kertakäyttöisiä ruokailuvälineitä sekä vaahdotetusta polystyreenistä valmistettuja ruoan tai juoman kertakäyttöpakkauksia. Tarkoituksena on, että näiden tuotteiden sijasta markkinoilla olisi tarjolla vain vastaavia ei-muovisia tuotteita heinäkuusta 2021 lähtien. Merkintävaatimukset puolestaan koskevat esimerkiksi terveyssiteitä ja tamponeja sekä suodattimellisia tupakkatuotteita.

Uudistetun jätelain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Jätelain lisäksi muutoksia on luvassa myös muun muassa ympäristönsuojelulakiin, kemikaalilakiin ja elintarvikelakiin.

Lisätietoja:

Hallituksen esitys: HE 40/2021 vp

Ympäristöministeriö: Jätelakiesitys vauhdittaa jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta

Linnunmaa Lexin uutinen: Jätelainsäädännön uudistus on edennyt lausuntovaiheeseen – Muutoksia luvassa jätteiden kierrätystavoitteisiin ja jätekirjanpitoa koskeviin velvollisuuksiin

 

Kaipaatko apua jätelainsäädännön vaatimusten hallintaan?

Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalvelu tekee yrityksesi EHS-lainsäädännön seurannasta vaivattomampaa. Kätevän verkkopalvelun avulla otat yritystäsi koskevat lainsäädännön vaatimukset huomioon helposti, ennakoiden ja aikaa säästäen. Linnunmaa Lexistä löydät myös työkalut omien merkintöjen ja tehtävien tekemiseen sekä viestintään ja vastuunjakoon. Käytössäsi ovat lisäksi osaavat asiantuntijamme ja tekninen tuki chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

 

Elina Voutilainen

Elina Voutilainen

Lakiasiantuntija
+358 44 706 7483
elina.voutilainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös