Työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin piiriin – Työturvallisuuslakia täsmennetään

Työturvallisuuslakia täsmennetään siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Muutoksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta työntekijöille aiheutuvaa kuormitusta ja terveydellisiä haittoja.