Työnantaja, muista tehdä ASA-ilmoitus 31.3.2021 mennessä

Onko käytössänne aineita tai seoksia, joiden vaaralauseke on H350, H350i tai H340? Entä teettekö töitä, joissa työntekijät altistuvat esimerkiksi ruostumattoman teräksen hitsaushuuruille, kvartsipölylle tai dieselmoottoreiden pakokaasuille? Työnantaja, selvitä työntekijöiden altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille, ja tee tarvittaessa ASA-ilmoitus 31.3.2021 mennessä.

Selvitä, luetteloi ja ilmoita
 

Työnantajalla on vastuu selvittää ja arvioida työn tekemisestä aiheutuvat vaarat. Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi kattaa myös työpaikalla käytettävät ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät sekä perimää vaurioittavat aineet. Työnantajan tulee ilmoittaa Työterveyslaitoksen (TTL) ylläpitämään ASA-rekisteriin ne työntekijät, jotka ovat työssään altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, eli aineille, seoksille ja työmenetelmille, sekä perimää vaurioittaville aineille. Miten työnantajan tulee siis toimia? Tässä ohjelista asioista, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon velvoitteensa täyttämiseksi.

  1. Selvitä työssä käytettävät ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet, seokset ja työmenetelmät sekä perimää vaurioittavat aineet

Selvitä, onko työpaikallanne käytössä tai esiintyykö siellä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tai perimää vaurioittavia aineita ja seoksia. Nämä tunnistat aineiden ja seosten käyttöturvallisuustiedotteen vaaralausekkeista H350, H350i tai H340. Aineiden ja seosten ohella ota huomioon myös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät, kuten ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus. Näitä työmenetelmiä on 11 ja kattava lista näistä työmenetelmistä löytyy työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun asetuksen (1267/2019) liitteestä 1.

  1. Selvitä ja arvioi altistus

Selvitä työntekijöiden mahdollinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille. Arvioi tämän jälkeen altistumisen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tekemällä riskien arviointi. Muista, että riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla. Huomaa myös, että aiemmat sekä voimassa oleva riskien arviointi tarpeellisine tietoineen on säilytettävä ja tarvittaessa annettava työsuojeluviranomaiselle.

  1. Luetteloi altisteet

Laadi ajantasainen luettelo altisteista, eli työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista, seoksista ja työmenetelmistä sekä perimää vaurioittavista aineista.

  1. Luetteloi altistuneet työntekijät

Laadi luettelo työntekijöistä, jotka altistuvat tai ovat altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille, seoksille ja työmenetelmille sekä perimää vaurioittaville aineille. Huomaa, että altistuvien työntekijöiden luettelo on laadittava työosastoittain ja kalenterivuosittain.

Muista myös tiedottaa työntekijöiden edustajia luettelon pitämisestä.

  1. Tee ASA-ilmoitus

Ilmoita altistuneet työntekijät Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin vuosikohtaisesti. Mikäli altistus ei ole tiedossa, ilmoita myös ne työntekijät, jotka ovat kyseisenä vuonna altistuneet merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä. Huomaa, että myös työntekijöiden odottamaton altistuminen on ilmoitettava. Jos siis onnettomuuden, tuotantohäiriön tai poikkeuksellisen työvaiheen takia työntekijä on lyhytaikaisesti altistunut epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle, on hänetkin ilmoitettava ASA-rekisteriin.

Tee ASA-ilmoitus Työterveyslaitokselle vuoden 2020 tietojen osalta viimeistään 31.3.2021 mennessä. Huomaa, että tänä vuonna TTL ei lähettänyt esitäytettyjä lomakkeita muuttuneiden altisteiden takia, vaan lomakkeet ASA-ilmoituksen tekemiseen löytyvät TTL:n verkkosivuilta.

Kaipaatko apua kemikaali- tai työturvallisuussäädännössä tapahtuvien muutosten hallintaan?

Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalvelu tekee yrityksesi EHS-lainsäädännön seurannasta vaivattomampaa. Kätevän verkkopalvelun avulla otat yritystäsi koskevat lainsäädännön vaatimukset huomioon helposti, ennakoiden ja aikaa säästäen. Linnunmaa Lexistä löydät myös työkalut omien merkintöjen ja tehtävien tekemiseen sekä viestintään ja vastuunjakoon. Käytössäsi ovat lisäksi osaavat asiantuntijamme ja tekninen tuki chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Elina Voutilainen

Elina Voutilainen

Lakiasiantuntija
+358 44 706 7483
elina.voutilainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös