Ympäristöpäällikkö - mitä tiedät velvoitteistasi? Osallistu koulutukseen

Linnunmaa Lex järjestää maaliskuussa kolmiosaisen EHS-lainsäädännön perusteiden verkkokoulutuksen. Koulutuksen ensimmäisessä, 16.3. pidettävässä, osassa pureudutaan ympäristölainsäädäntöön. Nyt koulutuksen vetäjä, lakiasiantuntijamme Elina Voutilainen, kertoo, mitä koulutus sisältää ja miksi siihen kannattaa osallistua.

Miksi kannattaa osallistua?

Jokaista toiminnanharjoittajaa koskettaa laaja ympäristölainsäädännön verkosto, jonka hahmottaminen tuottaa vastuuhenkilöille päänvaivaa. Sääntely näkyy yrityksen toiminnassa muun muassa erilaisten lupamenettelyjen, ympäristön pilaantumista koskevan sääntelyn, luonnonsuojeluvaatimusten ja jätehuoltovelvoitteiden kautta.

Koulutus tarjoaa yritysten vastuuhenkilöille kokonaiskuvan ympäristösääntelystä, sen keskeisistä velvoitteista ja toiminnanharjoittajalta vaadittavista käytännön toimenpiteistä. Se tuo varmuutta ympäristövelvoitteiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen.

Koulutussarjan Ympäristö-osiossa keskitytään erityisesti toiminnanharjoittajan velvollisuuteen olla selvillä oman toimintansa ympäristövaikutuksista, sekä siihen, mitä ennaltavarautumisella ja pilaantumisen ehkäisemisellä tarkoitetaan ja miten ne kannattaa yrityksen toiminnassa ottaa huomioon.

Kolmiosaisen EHS-lainsäädännön perusteet -koulutussarjan seuraavissa osissa, 23.3. ja 30.3., käsitellään kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädäntöä. Osallistua voi valintansa mukaan joko yhteen, kahteen tai kolmeen osaan. Kokonaisuudessaan koulutussarja antaa ympäristö- kemikaali- ja työturvallisuuslainsäädännön parissa työskenteleville kattavan kokonaiskuvan siitä, minkälaisia velvoitteita EHS-lainsäädäntö (Environment, Health, Safety) pitää sisällään, ja miten ne tulee yrityksen turvallisuustyössä huomioida.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Ympäristö-osio on suunnattu erityisesti yritysten EHS-vastuuhenkilöille, kuten EHSQ-päälliköille ja ympäristöpäälliköille sekä muille, jotka työskentelevät yritysten ympäristöasioiden parissa ja tarvitsevat työssään ympäristölainsäädännön tuntemusta.

Koulutus toimii sekä peruskoulutuksena että kertauksena yritystä koskevaan ympäristölainsäädäntöön, joten se soveltuu hyvänä peruskoulutuksena niille, jotka haluavat tutustua yritystä koskevan ympäristölainsäädännön kenttään sekä niille, jotka haluavat kerrata ja virkistää omaa osaamistaan.

Miten koulutus toteutetaan?

Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä. Ote on vuorovaikutteinen ja käytännönläheinen.
Keskeisten velvoitteiden ohella koulutuksessa käsitellään käytännön toimenpiteitä – esimerkiksi sitä, mitä ympäristövaikutusten kartoittamisessa ja ennaltavarautumisessa on otettava huomioon. Koulutuksessa pureudutaan myös jätelainsäädännön vaatimuksiin ja siihen, miten jätehuolto tulee järjestää osana toiminnan ympäristövaatimusten mukaisuutta.

Kysymyksiä voi esittää chatikkunassa koko koulutuksen ajan, ja niihin vastataan kootusti koulutuksen lopussa. Aikaa on varattu myös osallistujien suullisille kysymyksille. Koulutuksen kirjallinen materiaali jää osallistujien käyttöön koulutuksen jälkeen.

Kuka kouluttaa?

Kouluttajataho, Linnunmaa Lex, on asiantuntijaorganisaatio, joka lukee lakikirjat puolestasi ja estää sinua eksymästä pykäläviidakkoon. Lexin lakiseuranta- ja asiantuntijapalvelut tarjoavat kaikessa bisneksessä tarvittavan lakitiedon – aina ajantasaisessa ja ymmärrettävässä muodossa. Digitaalinen lakikirjasto ja lakiasiantuntijoiden chat ovat helposti saatavilla yhdellä kuukausimaksulla.
Jo yli 300 eri kokoista ja eri aloilla toimivaa yritysasiakasta, kuten Abloy, Stora Enso ja Fazer, sekä tuhannet käyttäjät ovat valinneet meidät kumppanikseen lainsäädännön seurannassa ja koulutuksissa.

Kolmiosaisen koulutussarjan kouluttajat ovat Elina Voutilaisen ohella Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijat Jonna Rytkönen ja Samuli Tiirikainen. Asiantuntijoilla on erinomainen käytännön kokemus asiakastyöskentelystä ja vaatimusten täyttymisen arvioinnista teollisuusasiakkaiden kanssa.

Katso koulutuksen ohjelma ja ilmoittaudu mukaan tästä. 

Elina Voutilainen

Elina Voutilainen

Lakiasiantuntija (EHS)
+358 44 706 7483
elina.voutilainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös