Rakennusten energiatehokkuutta pyritään tehostamaan uudella asetuksella

Ympäristöministeriö on antanut uuden asetuksen koskien rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuusvaatimuksia. Asetuksessa säädetään energiatehokkuuden vaatimuksista rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, itsesäätyville laitteille sekä paikallisille sähköntuotantojärjestelmille.

Ympäristöministeriön antamalla asetuksella eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista (718/2020) asetetaan velvoitteita rakennuksiin asennettaville teknisille järjestelmille, niiden suunnittelulle sekä energiatehokkaalle toteutukselle. Tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tekniset järjestelmät toimivat energiatehokkaasti, ja että rakennusten sisäilmaston laatu säilyy hyvänä. Rakennuksen teknisillä järjestelmillä tarkoitetaan muun muassa laitteita, joita käytetään rakennuksen tilojen lämmitykseen tai jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, kiinteään valaistukseen tai rakennuksen automaatioon ja ohjaukseen.

Uuden asetuksen myötä rakennuksiin tulee jatkossa asentaa itsesäätyvät laitteet, esimerkiksi termostaattiset patteriventtiilit, jotka säätävät erikseen lämpötilaa kussakin huoneessa. Itsesäätyvien laitteiden asentaminen tulee ajankohtaiseksi uudisrakentamisen lisäksi silloin, kun kyseessä on esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen lämmönkehittimen tai lämmönjakokeskuksen vaihto.

Lisäksi asetuksessa annetaan määräyksiä koskien rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmiä sekä paikallisten sähköntuotantojärjestelmien käyttöä. Mikäli rakennukseen asennetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, kuten aurinkopaneelit, järjestelmien tulee täyttää asetuksen mukaiset kokonaisenergiatehokkuutta, mitoitusta, asentamista, käyttöönottoa sekä ohjaamista koskevat vaatimukset. Asetus ei kuitenkaan rajoita uusien teknologiainnovaatioiden käyttöönottoa eikä siinä anneta yksityiskohtaisia vaatimuksia järjestelmien teknisille ominaisuuksille.

Asetus tulee voimaan 1.1.2021 ja sitä sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. Käyttötarkoituksen muutoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa muutos kohdistuu sellaiseen rakennukseen, joka koostuu katetusta seinällisestä rakenteesta ja rakennuksessa käytetään energiaa sisäilmaston ylläpitämiseen.

Rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista annettu asetus on osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU, nk. EPBD) muutosta ja sen kansallista täytäntöönpanoa. EPBD-direktiivin muutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sitä kautta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta.

Lisätietoa:

Ympäristöministeriö: Ympäristöministeriöltä rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuutta parantava asetus

Elina Voutilainen

Elina Voutilainen

Lakiasiantuntija
+358 44 706 7483
elina.voutilainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös