TALO-hankkeen loppuraportti kannustaa taloudellisten keinojen käyttämiseen vähähiilisen rakentamisen tukemisessa

Suomen ympäristökeskuksen laatimassa selvityksessä etsittiin keinoja, joilla voitaisiin tukea vähähiilistä rakentamista. Hankkeessa arvioitiin taloudellisia ohjauskeinoja vähähiilisen rakentamisen edistämisessä. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ohjataan lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

Rakennussektori on suurimpia päästöjen tuottajia

Raportin mukaan rakennukset ja rakentaminen käyttävät yleisen arvion mukaan noin 40 prosenttia Suomen kokonaisenergiakulutuksesta ja tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten vähäpäästöisyyden kehittäminen on tärkeää, jotta Suomessa voidaan päästä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin päästövähennyksiin.

Uusien rakennusten osalta merkittävimmät valinnat päästöjen vähentämiseksi voidaan tehdä lämmitysmuodon valinnassa, rakennusmateriaaleissa ja koko- ja tilaratkaisuilla. Korjausrakentamisessa vähäpäästöiseen rakennuskantaan päästään puolestaan tehokkaimmin energiatehokkuuden parantamisen ja fossiilisia polttoaineita hyödyntävien lämmitysjärjestelmien uusimisen kautta.

Valtion avustukset nähtiin tehokkaimpana ohjauskeinona

Työryhmä rajasi työnsä neljän ohjauskeinon arviointiin:

1) valtion avustus;

2) kiinteistöverosta vapauttaminen rakentamisen jälkeen 5 vuodeksi;

3) lisärakennusoikeuden myöntäminen; ja

4) asuinkerrostalojen vähähiilisten korjausten edistämisen avustus

Raportin mukaan pelkästään kiinteistöverosta vapauttaminen viideksi vuodeksi ei ole riittävä kannuste rakentaa erittäin vähähiilisiä asuinkerrostaloja. Kiinteistöveron suuruus vaihtelee alueittain ja vero on korkein suurissa kaupungeissa. Verovapaus voi siis kanavoida tukea alueille, jotka ovat jo ennestään haluttuja ja vauraita. Koska kiinteistöveron kerää kunta, olisi tällä ohjauskeinolla myös negatiivisia vaikutuksia kuntatalouteen.

Muiden ohjausvaikutusten osalta tulokset olivat myönteisempiä. Lisärakennusoikeus nähtiin riittävänä kannusteena rakentajille, eikä siitä aiheudu valtiolle tai kunnille suoria kustannuksia. Lisärakennusoikeuksien myöntäminen vaatii kuitenkin aktiivisuutta kunnilta. Suora valtion tuki erittäin vähähiiliselle uudisrakentamiselle ja asuinkerrosten vähähiilisten korjausten avustukset saisivat yhdessä aikaan vähähiilisiä asuinkerrostaloja ja korjausrakentamisessa kustannustehokkaita päästövähennyksiä. Valtion tukitoimissa on kuitenkin muistettava Euroopan unionin valtiontukea koskevat säännöt, jotta kilpailu ei vääristyisi.

Tutkimusryhmä suositteleekin ohjauskeinoiksi valtion tukea erittäin vähähiilisten asuinkerrosten uudisrakentamiselle ja lisärakennusoikeuden myöntämistä rakennettaville tonteille tehtäville erittäin vähähiilisille asuinkerrostaloille. Lisäksi tutkimusryhmä suosittelee avustuksia asuinkerrostalojen vähähiilisille korjauksille niiden kustannustehokkuuden vuoksi.

Etsitkö tietoa EHS-lainsäädännöstä tai sen muutoksista? Työskenteletkö esimerkiksi ympäristö-, turvallisuus- tai laatutehtävissä? Tutustu toiminnalliseen EHS-lakiseurantapalveluumme, josta löydät lakien velvoitteet ja muutokset helposti, asiantuntijoidemme kommentoimana.

 

Lue lisää

Loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: Taloudellisten kannusteiden käyttö vähähiilisen rakentamisen ohjauksessa – TALO-hankkeen loppuraportti (pdf)

Vieritä ylös