Ehdotus PCN-portaalin käyttöönoton siirtämisestä hyväksyttiin

Poison centres notifications (PCN) -portaalin avulla yritykset voivat yhdellä ilmoituksella ilmoittaa vaaralliseksi luokiteltujen seosten tiedot usealle jäsenvaltiolle, joissa ne aikovat saattaa tuotteensa markkinoille. Tämä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia toimitettaessa tietoja vaarallisista seoksista nimetyille elimille EU:n jäsenvaltioissa ja ETA-maissa.

Vaarallisia seoksia markkinoille saattavien yritysten on CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 liitteen VIII nojalla toimitettava tiedot kyseisistä seoksista asianomaisille kansallisille nimetyille elimille. Yritykset ovat ennen voineet täyttää velvollisuuden samalla, kun ne ovat tehneet kemikaali-ilmoituksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Jatkossa maahantuojien ja jatkokäyttäjien on tehtävä ilmoitus PCN-portaalin kautta, kun ne valmistavat tai tuovat EU:hun terveydelle vaarallisia ja fysikaalista vaaraa aiheuttavia seoksia.

Kerroimme aiemmin ehdotuksesta siirtää PCN-portaalin käyttöönottoa. Komissio on nyt hyväksynyt ehdotuksen siirtymäajan pidentämistä yhdellä vuodella siten, että kuluttajakäyttöön tarkoitettujen seosten osalta tietovaatimuksia sovelletaan 1. tammikuuta 2021 mennessä. Muiden käyttötarkoitusten osalta aikataulu pysyy ennallaan. Ammattikäyttöön tarkoitettujen seosten osalta ilmoitus on tehtävä 1. tammikuuta 2021 ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten osalta 1. tammikuuta 2024.

Seuraavaksi muutos etenee Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi, joilla on kaksi kuukautta aikaa tehdä asiasta päätös. Jos kumpikaan niistä ei vastusta ehdotusta, hyväksyminen tulee voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio valmistelee myös CLP-asetuksen liitettä VIII koskevaa lisämuutosta, jolla pyritään ratkaisemaan joitain sidosryhmien esille ottamia huolenaiheita ilmoitusvaatimusten toimivuudesta. Tämän muutoksen odotetaan tapahtuvan vuonna 2020.

Muutos on luettavissa kokonaisuudessaan täällä ja sen liite on luettavissa täällä. Lisätietoja voi myös lukea tiedotteesta: Commission adopts change to first compliance date for reporting to poison centres.

Portaali myrkytystietokeskuksille tehtäviä ilmoituksia varten löytyy täältä.

Etsitkö tietoa EHS-lainsäädännöstä tai sen muutoksista? Työskenteletkö esimerkiksi ympäristö-, turvallisuus- tai laatutehtävissä? Tutustu toiminnalliseen EHS-lakiseurantapalveluumme, josta löydät lakien velvoitteet ja muutokset helposti, asiantuntijoidemme kommentoimana.

Vieritä ylös