Hajumerkki tavaramerkkinä ja muut tavaramerkkisääntelyn uudistukset

Keväällä 2019 voimaan tulleen uuden tavaramerkkilain muutokset ovat yritysten kannalta pieniä, mutta merkittäviä. Uudistuksen taustalla vaikuttaa EU:n tavaramerkkidirektiivi ja pyrkimys yhdistää eurooppalaisia käytäntöjä. Kokosimme tähän keskeiset muutokset.