Työryhmän väliraportti julkaistu – yhteistoimintalain muutoksien suuntaviivat on asetettu

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä ehdottaa lainsäädäntömuutoksiksi.