RoHS-lain siirtymäaika päättyy – uusia aineita rajoitettujen listalle

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien ja maahantuojien kannattaa huomioida vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013, RoHS-laki) siirtymäajan päättyminen.

Useammat tuotteet soveltamisalan piiriin

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka eivät ole RoHS-lain mukaisia, on voinut asettaa markkinoille lain siirtymäajan nojalla. Siirtymäaika päättyy 22.7.2019. Siirtymäajan jälkeen lain soveltamisala laajenee merkittävästi, joten sähkö- ja elektroniikkatuotteiden markkinoille saattajien on syytä varautua.

Jatkossa lakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin SER-tuotteisiin. Lakia ei sovelleta ainoastaan niissä tapauksissa, joissa jokin tuoteryhmä on nimenomaisesti rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisalan ulkopuolelle on viimeisimpänä rajattu 1. kesäkuuta alkaen pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet.

Valmistajien tulee huomioida myös sähkölaitteen määritelmän muutos. Jatkossa RoHS-lainsäädännön määritelmän mukaan riittää, että sähkö- ja elektroniikkalaite on riippuvainen sähköstä yhdessä käyttötarkoituksessaan.

Neljä ftalaattia rajoitettujen listalle

Siirtymäaika on päättymässä myös neljän ftalaatin osalta. Jatkossa markkinoille ei saa asettaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joissa on jotakin seuraavista aineista:

  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP
  • butyylibentsyyliftalaatti, BBP
  • dibutyyliftalaatti, DBP
  • di-isobutyyliftalaatti, DIBP.

Näiden kemikaalien osalta siirtymäajasta on säädetty ympäristöministeriön asetuksella vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (419/2013). Siirtymäaika päättyy ftalaattien osalta 22.7.2019. Rajoitus ei koske terveydenhuollon laitteita ja tarkkailu- ja valvontalaitteita. Näiden laitteiden osalta rajoitukset tulevat voimaan 22.7.2021.

 

Lisätietoja voi lukea Tukesin tiedotteesta: RoHS-lainsääntö muuttuu: uusia rajoituksia vaarallisiin aineisiin sähkölaitteissa ja yhä useampia tuotteita vaatimusten piiriin

Vieritä ylös