Kuinka teet lakisääteisten velvoitteiden arvioinnin ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti?

Vastuullinen toiminnanharjoittaja tuntee toimintaansa koskevan lainsäädännön ja noudattaa sitä. Lait ja vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten muutoksiakin täytyy seurata ja ymmärtää. Toiminnanharjoittajaa koskettaa arviolta 5 000–20 000 erilaista pykälää, artiklaa tai muuta vaatimusta ja vuosittain noin 1 500–3 000 säädöstä muuttuu. Tämän vuoksi suurin osa yrityksistä on siirtynyt käyttämään sähköisiä ja automaattisesti päivittyviä lakiseurantapalveluita, jotka ovat aina ajan tasalla.

Lainsäädännön tunnistaminen ei yksin riitä − toiminnanharjoittajan on kyettävä myös osoittamaan, että vaatimuksia noudatetaan. Viranomaiset, sertifikaattien myöntäjät, sidosryhmät ja yritysjohto voivat edellyttää raportteja vaatimustenmukaisuudesta. Esimerkiksi ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään sisältyvät vaatimukset lainsäädännön tunnistamisesta, muutosten seurannasta ja vaatimusten täyttymisen arvioinnista.

Kuinka teet lakisääteisten velvoitteiden arvioinnin ISO 14 001 -standardin vaatimusten mukaisesti?

1. Tunnista toimintaasi koskeva lainsäädäntö ja kokoa se yhteen.

2. Tunnista keskeiset vaatimukset.

3. Käy järjestelmällisesti läpi kaikki arviointia vaativat kohdat.

4. Kirjaa arvioitavaan kohtaan, kuinka asia on hoidettu, miten asiaa tarkkaillaan ja ylläpidetään, ja mistä tarvittavat asiakirjat, luvat ja ilmoitukset löytyvät.

5. Kirjaa vastuutahot – kuka vastaa mistäkin?

6. Kirjaa, mitkä asiat ovat kunnossa, kesken tai vaativat toimenpiteitä.

7. Aikatauluta tehtävät, jotka on hoidettava kuntoon.

8. Arviointi on oman toiminnan kehittämistä ja laatutason ylläpitoa varten – koosta tuloksista raportti, josta näet kokonaistilanteen ja jonka avulla voit yhdessä muiden vastuutahojen kanssa hoitaa puutteelliset velvoitteet kuntoon.

9. Seuraa muutoksia säännöllisesti, pidä dokumentaatio ajan tasalla ja viesti vastuutahoille tarpeellisista toimenpiteistä.

Kaipaatko apua lakisääteisten velvoitteiden tunnistamiseen ja arviointiin?

Linnunmaa Lex kokoaa yhteen paikkaan toimintaasi koskevan lainsäädännön ja seuraa puolestasi koko laajaa EHS-lainsäädäntökenttää. Saat helposti tietoosi juuri sinun toimintaasi koskevat lainsäädännön muutokset. Käytössäsi on asiantuntijoidemme osaaminen ja asiakasyritystemme tarpeisiin suunnitellut työkalut.

Saat myös vaatimusten täyttymisen arvioinnin meiltä yhtenä pakettina. Työpajan tavoitteena on tunnistaa ja käydä läpi keskeisimmät lakisääteiset velvoitteet ja dokumentoida arviointi suoraan lakikirjastoon. Lakiasiantuntija auttaa sinua kohdistamaan huomion keskeisimpiin asioihin ja neuvoo sinua vaatimusten tulkinnassa. Lopputuloksena syntyy valmiiksi arvioitu lakikirjasto, jossa on kaikki tarvittava dokumentaatio yhdessä paikassa. Pyydä tarjous tällä lomakkeella vaikka heti!

Jonna Rytkönen

Jonna Rytkönen

Lakiasiantuntija
HTM (ympäristöoikeus, ympäristötieteet)

+358 44 733 1077
jonna.rytkonen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös