Dimetoaatin ja desmidifaamin käyttö kiellettiin kasvinsuojeluaineiden tehoaineina – lisäksi neljä ainetta hyväksyttiin

EU arvioi kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyyttä tietyn väliajoin. Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden on täytettävä EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen 4 artiklan mukaiset vaatimukset. Vaatimuksia ovat muun muassa

  • aineiden on oltava tehokkaita;
  • aineilla ei saa olla välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen; ja
  • aineilla ei saa olla kohtuuttomia vaikutuksia ympäristöön.

Päätöksessään komissio otti huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n päätelmät dimetoaatin ja desmidifaamin turvallisuudesta.

Desmidifaami todettiin tutkimuksissa mahdollisesti karsinogeeniseksi ja se vaikutti negatiivisesti lisääntyvyyteen. Lisäksi sen huomattiin vaikuttavan hormonitoimintaan. Desmidifaamia sisältäviä valmisteita on Suomessa markkinoilla kolme.

Dimetoaatilla havaittiin matala tai kohtalainen akuutti toksisuus, kun aineelle altistuttiin ihon kautta tai hengitysteitse. Sen sijaan akuutti toksisuus on suuri, mikäli ainetta joutuu suun kautta elimistöön. In vitro -tutkimuksissa aineen havaittiin mm. vahingoittavan DNA:ta bakteeri- ja nisäkässoluissa, ja tämän lisäksi aine vaikutti lisääntyvyyteen. Suomessa markkinoilla on kaksi tuotetta, joissa on tehoaineena dimetoaatti.

Samassa yhteydessä EU:ssa hyväksyttiin uudeksi tehoaineeksi florpyrauksifeeni ja uudelleen hyväksyttiin tehoaineet 1-metyylisyklopropeeni, demetenamidi-P ja tolklofossimetyyli. Tehoaineen ensimmäinen hyväksyntä on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen tehoaine voidaan hyväksyä uudelleen enintään 15 vuodeksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tekee kieltopäätökset näistä valmisteista sen jälkeen, kun komission asetus tulee voimaan.

Lisätietoja voi lukea:

Tukesin tiedotteesta: EU:n komissio kielsi dimetoaatin ja desmedifaamin käytön kasvinsuojeluaineina sekä EFSA:n dimetoaatista ja desmidifaamista antamista päätelmistä.

Vieritä ylös