Kevyen polttoöljyn jakelijoille uusi velvoite – tavoitteena biopolttoöljyn käytön edistäminen

Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä (418/2019) astui voimaan 1. huhtikuuta 2019. Sen tavoitteena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa. Laki velvoittaa polttoaineiden jakelijat toimittamaan biopolttoöljyä kulutukseen.

Biopolttoöljyn energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittaman kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) tulee olla vähintään 3,0 prosenttia vuonna 2021. Prosenttiosuus kasvaa vuosittain yhden prosenttiyksikön. Jakeluvelvoite on vuonna 2028 ja sen jälkeen 10,0 prosenttia.

Jakelijalla tarkoitetaan kevyen polttoöljyn jakelijaa, joka on valmisteverotuslain (182/2010) 12 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti verovelvollinen. Pykälän mukaan valmisteverovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai muu henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.

Väliaikaisen verottomuuden järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jota sovelletaan valmisteveron alaisten tuotteiden valmistukseen, jalostukseen, hallussapitoon tai siirtoon unionin alueella tai kolmannen maan tai alueen kautta väliaikaisesti valmisteverottomina, ei kuitenkaan tuotteisiin, joihin sovelletaan tullisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää.

Järjestelmässä olevista tuotteista maksetaan valmistevero vasta sitten, kun tuotteet luovutetaan järjestelmästä kulutukseen. Jakelija jolla on lain 418/2019 mukaiset velvollisuudet – on siis taho, joka siirtää kevyttä polttoöljyä ja biopolttoöljyä kuluttajalle ja maksaa tästä valmisteveron.

Vieritä ylös