Monitieteisyys ympäristöjuristin työkalupakissa

Oletko miettinyt, miltä ympäristölainsäädäntö näyttää yritysmaailman näkökulmasta tarkasteltuna? Kenties olet joskus pohtinut, millaisia vaatimuksia lainsäädäntö asettaa yritysten jätehuollolle, maankäytölle ja kemikaalien varastoinnille. Mutta oletko koskaan ajatellut, millaista lainsäädäntöä liittyy työturvallisuuteen, kuten turvalliseen koneiden käyttöön tai työterveyteen, kuten syöpävaaran arviointiin? Mikäli nämä ajatukset herättivät sinussa kiinnostusta, oletkin jo ehkä kuullut meistä. Me olemme Linnunmaa Lex!

Ympäristöjuridiikka työnkuvan kulmakivenä

Lainsäädäntö määrittää yrityksen toiminnan keskeiset velvoitteet – miten ympäristön pilaantumista ehkäistään, miten kemikaaleja käsitellään ja miten työturvallisuus varmistetaan. Linnunmaa Lex on EHS-lainsäädäntöön (Environment, Health, Safety) erikoistunut yritys, joka auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla niiden toimintaa sääntelevästä lainsäädännöstä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Linnunmaa Lexin takana on tiimi ympäristöoikeuteen erikoistuneita juristeja. Vaikka meillä Linnunmaa Lexillä lakiasiantuntijoiden ammattitaito rakentuukin vahvasti ympäristöjuridiikan osaamiseen, tarkoittaa EHS-lainsäädännön hallitseminen laaja-alaista osaamista myös ympäristölainsäädännön ulkopuolelta, erityisesti kemikaalien, työturvallisuuden ja -terveyden alalta. Tämä osaaminen muovautuukin opintojen sijaan työelämässä, joten ollakseen EHS-lakiasiantuntija, on uskallettava oppia uutta ja oltava innostunut laajentamaan juridista osaamistaan myös ympäristölainsäädännön ulkopuolelle.

Juristin identiteetti muovautuu opinnoissa, asiantuntijuus työelämässä

Oikeustieteen opinnoissa tutustutaan ennen kaikkea juridiikan olemukseen. Opinnoissa keskitytään ymmärtämään, mitä oikeus on, miten lakeja säädetään ja miten säännöksiä tulkitaan. Tulkinta perustuu lainsäädännön keskeisiin elementteihin ja lainvalmisteluaineisto sekä erilaiset tulkintateoriat iskostuvat tulevan juristin selkäytimeen. Opimme etsimään tietoa oikeista paikoista, opimme perustelemaan ja argumentoimaan. Oikeustieteen opinnoissa rakennetaan ennen kaikkea juristin identiteettiä ja tämä identiteetti seuraa meitä, kun valmistumme ja astumme ovesta sisälle ensimmäiseen juridista osaamista vaativaan työpaikkaan.

Työelämässä ympäristöjuristeille on kysyntää, mutta vaikka oikeustieteen opinnot ja takataskussa oleva tutkinto – oli se sitten HTM tai OTM – antavatkin juristille erinomaiset valmiudet painia lainsäädännön kentällä, on kuitenkin huomattava, että kyse on nimenomaan valmiuksista. Varsinainen ammattitaito kehittyy monesti vasta työelämässä, sillä siellä nämä valmiudet etsiä tietoa oikeasta paikasta, tulkita ja argumentoida asetellaan käytännön kehyksiin. Vastavalmistuneelle juristille askel koulun penkiltä työelämään saattaa olla suurikin harppaus ja vaatii opettelua. Se myös herättää huomaamaan, että opettelu on vasta alussa.

Kiinnostus oma ammattitaidon kehittämiseen osa lakiasiantuntijana työskentelyä

Työskentely EHS-lainsäädännön parissa Linnunmaa Lexillä on ennen kaikkea lainsäädännön hahmottamista asiakkaan näkökulmasta. Lakiasiantuntijoina tunnistamme yritystä koskevan EHS-lainsäädännön sekä koulutamme ja neuvomme asiakkaita siinä, kuinka he omassa toiminnassaan pystyvät täyttämään lainsäädännössä heille asetetut vaatimukset. Tämä vaatii juridisen osaamisen ohella ymmärrystä asiakkaiden toiminnasta, jotta lainsäädännön vaatimuksia osataan tulkita asiakaskohtaisesti ja käytännön toimintaan peilaten.

Juridinen osaaminen luo pohjan lakiasiantuntijana toimimiselle, mutta ammattitaito kehittyy työelämän kautta. Linnunmaa Lexissä työskentelyssä korostuu erityisesti monitieteisyys ja laaja-alainen lainsäädännön hallinta. Ei ihmekään, että työyhteisöömme on kotiutunut tiivis joukko juristeja, joilla on tausta biologian, yhteiskuntamaantieteen, ympäristötieteiden sekä opetusalan koulutuksessa. Linnunmaa Lexillä työskentelyssä työnkuva on monipuolinen ja vaatii kiinnostusta uusien asioiden opetteluun. On opittava ymmärtämään lainsäädäntöä juristin näkökulman lisäksi myös asiakkaan näkökulmasta. Tärkeää on innostua oppimaan ja kehittämään omaa osaamistaan, sillä valmista EHS-lakiasiantuntijaa ei koulun penkiltä löydy.

On myös hyvä muutenkin muistaa, että juristina oppiminen ei lopu koskaan. Siitä pitää huolen työelämä – ja jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö!

Vieritä ylös