Jätteiden markkinapaikka avattu – Materiaalitorilla voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja

Materiaalitori on jätealan toimijoiden kohtaamispaikka, jolla edistetään jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kiertotaloutta. Palvelun tuottaa ympäristöministeriö ja palvelua ylläpitää Motiva Oy. Materiaalitorilla jätteen tuottaja voi ilmoittaa jätteistään ja kilpailuttaa palveluntarjoajat tai pyrkiä etsimään palvelua, joka toteuttaa jätelain etusijajärjestystä paremmin. Palveluntarjoajat voivat käyttää materiaalitoria tarjotakseen jätehuolto- tai asiantuntijapalveluita.

Materiaalitori.fi sivuston mukaan Organisaatiotasi voi kiinnostaa Materiaalitorissa asiointi, mikäli

  • toiminnassasi syntyy jätteitä tai sivuvirtoja hyödynnettäväksi
  • etsit jätehuolto- tai asiantuntijapalveluja
  • tarjoat jätehuolto- tai asiantuntijapalveluja
  • etsit hyödynnettäviä materiaaleja
  • saattaisit tarvita kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa palvelua (TSV)
  • tarjoat kunnan toissijaiseen vastuuseen perustuvaa palvelua (TSV)
  • seuraat tai valvot kunnan palvelutoimintaa (viranomainen)”

Materiaalitoria käytetään vuoden 2020 alusta lähtien täyttämään kuntien toissijainen velvollisuus järjestää jätehuolto. Jätelain (646/2011) 33 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti myös muulle jätteelle kuin sille, josta se on ensisijaisesti vastuussa. Velvollisuus edellyttää kuitenkin sitä, että jätteen tuottaja ei ole löytänyt palveluntarjoajaa yksityisen palveluntarjoajan puutteen vuoksi ja että jäte sopii käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Materiaalitorin avulla tuottaja voi osoittaa, että sillä on tarve kunnan toissijaiselle jätehuollolle.

Jätteiden kauppapaikan kehitys on osa jätelain kaksivaiheista uudistusta. Uudistuksella muutettiin kunnan toissijaista jätehuoltovelvollisuutta koskevia jätelain säännöksiä tekemällä lakiin niin sanotun jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustan edellyttämät muutokset. Muutoksella lisättiin kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden ja siihen liittyvän muun palvelutarjonnan puutteen arvioinnin läpinäkyvyyttä sekä edistettiin jätehuolto- ja kierrätysmarkkinoita ja jätealan yritystoimintaa.

Jätelain muutokset tulevat voimaan 1.1.2020. Materiaalitorin pilottiversio on kuitenkin avattu jo 8.4.2019. Pilottiversion ajan palvelun käyttäjiltä kerätään palautetta palvelun kehittämistä varten. Palveluun on tulossa lisää ominaisuuksia, kuten toissijaisen jätehuoltopalvelusopimuksen tekeminen suoraan materiaalitorissa.

Lisätietoja voi lukea

Vieritä ylös