Suomalaisten toimijoiden ISO 14001 -sertifiointi EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla – Ruotsi kirkas ykkönen

Suomalainen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka kuuluvat OECD-maiden parhaimmistoon. Kun vertaillaan ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifikaattien määrää, Suomi putoaa EU-maiden keskiarvon alapuolelle. Ruotsi puolestaan kiri parhaalle sijalle kuudessa indikaattorissa Gaia Consultingin tekemässä selvityksessä.

Yksi syy suomalaiseen sertifiointihaluttomuuteen voi olla johdannossa mainittu politiikka ja suomalainen toimintaympäristö – ne koetaan muutoinkin ympäristöystävällisiksi ja tehokkaiksi, sillä sääntely on tiukkaa ja valvonta tehokasta. Johtamisjärjestelmän ylläpito koetaan usein ylimääräiseksi palikaksi jo perusteiltaan toimivan ympäristöjohtamisen päälle.

Johtamisjärjestelmät nousevat kuitenkin esille markkinoita ja toimitusketjuja ohjaavana sisäisenä valvontakeinona. Sertifiointi tapahtuu useimmiten vasta siinä vaiheessa, kun asiakkaat sitä vaativat. Johtamisjärjestelmä on tällöin eräänlainen välttämätön paha, mutta sitä kannattaa ajatella myös tehokkaana riskienhallintatyökaluna, viestintävälineenä sekä mahdollisuutena aidosti kehittää ja tehostaa toimintaa. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimiessa johtamisjärjestelmä antaa vakuuttavuutta ja kilpailuetua.

Lue lisää Gaian selvityksestä Teknologiateollisuuden uutisista. Selvityksen loppuraportin löydät täältä.

Vieritä ylös