Kemikaalitiedot yhteen palveluun – KemiDigi käyttöön vuoden 2019 alussa

Uusi sähköinen KemiDigi-palvelu otetaan käyttöön kevään 2019 aikana. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämän palvelun tarkoituksena on koota kemikaalitiedot yhteen paikkaan ja helpottaa yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamista.

KemiDigi koostuu kemikaalirekisteristä, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit, sekä ainerekisteristä, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä. Palvelussa yritykset voivat hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet sekä laatia kemikaaliluetteloita kemikaalirekisterin ja aineluettelon avulla.

Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön kahdessa osassa niin, että kemikaali-ilmoitusten toimittaminen aloitetaan helmikuussa ja kemikaaliluettelotoiminnallisuus tulee yritysten käyttöön huhtikuun lopulla. Uuden palvelun käyttöönoton myötä aiempi kemikaali-ilmoitusten toimittaminen sähköpostitse kemikaalituoterekisteriin on päättynyt ja ilmoituksia voi toimittaa KemiDigin kautta helmikuusta alkaen.

Tukesin järjestämä KemiDigi-koulutustilaisuus pidetään 14.2.2019 klo 13.30–16.00 ja tilaisuutta voi seurata osoitteessa http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Lue aiheesta lisää KemiDigin ja Tukesin verkkosivuilta.

Vieritä ylös