Uudet arvot työpaikan ilman puhtauden arviointiin on julkaistu

Uusi haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (538/2018, nk. HTP-asetus) tuli voimaan 1.8.2018. Asetuksessa vahvistetaan työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ja vastaavat biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvot. Työnantajan tulee ottaa arvot huomioon arvioidessaan työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä.

Uuden asetuksen myötä 18 aineen HTP-arvoa tai huomautusta muutettiin ja yhdelle uudelle aineelle annettiin HTP-arvo. Samalla sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista päivitettiin uutta asetusta vastaavaksi ja kumottiin aiempi HTP-asetus (1214/2016). Lisätietoa HTP-arvojen päivittämisestä voi lukea työsuojeluhallinnon verkkouutisesta. Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla voi myös tutustua HTP-arvojen perustelumuistioihin.

Vieritä ylös