Jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmät tulossa syksyllä 2018

Syksyllä 2017 on julkaistu jätteidenkäsittelyn BAT-vertailuasiakirjan luonnos (WT-BREF, Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment). Vertailuasiakirjaan sisältyvät BAT-päätelmät on hyväksytty Artikla 75 -komitean kokouksessa huhtikuussa 2018. BAT-päätelmät astuvat voimaan, kun ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, todennäköisesti noin puolen vuoden kuluttua, syksyllä 2018.

Soveltamisala

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät koskevat yleisesti jätteenkäsittelyä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi kaatopaikkasijoittaminen, jätteenpoltto sekä kuonan tai arinatuhkan käsittely.

BAT-päätelmät ovat nykyään tärkeä osa ympäristönsuojelun lainsäädäntöä, sillä niiden soveltamisalaan kuuluvien laitosten ympäristölupamääräysten tulee perustua päätelmiin. Erityisesti tämä koskee päästörajoja, sillä päästöraja-arvot on asetettava ympäristöluvassa siten, ettei päätelmien päästötasoja ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. Päästöraja-arvoille voi tietyissä tapauksissa hakea poikkeamislupaa. Päästörajoista poikkeaminen on mahdollista myöntää, jos päästöraja-arvot johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin verrattuna niistä saavutettaviin ympäristöhyötyihin.

Mihin toimenpiteisiin BAT-päätelmien julkaiseminen johtaa?

Mikäli BAT-päätelmät koskevat toiminnanharjoittajan pääasiallista toimintaa eli tässä tapauksessa jätteenkäsittelyä, on toiminnanharjoittajalla päätelmien julkaisusta puoli vuotta aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle selvitys siitä, vastaako toiminta ja voimassa olevat lupamääräykset BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Mikäli näin ei ole, tulee ympäristölupa tarkistaa BAT-päätelmien vuoksi. Kyseistä selvitystä ei kuitenkaan ole välttämätöntä tehdä, mikäli ympäristölupa tulee joka tapauksessa tarkistaa piakkoin.

Soveltamisalaan kuuluvien laitosten toiminnan ja lupamääräysten tulee vastata BAT-päätelmien tasoa neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisusta. Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien myötä muutoksia on odotettavissa päästöraja-arvojen lisäksi esimerkiksi tarkkailun suorittamiseen. Aiemmin Suomessa vaaditusta poiketen tarkkailutulokset tulee BAT-päätelmien mukaan ilmoittaa vuorokausikeskiarvoina.

Mistä lisätietoa?

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja ympäristöministeriö järjestivät 12.4.2018 jätteidenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamiseen keskittyneen BAT-seminaarin. Seminaarin aineisto on nähtävissä täällä. Ympäristöministeriö valmistelee BAT-päätelmien soveltamisohjetta, jonka on tarkoitus valmistua syyskuussa. Lisäksi syksyn aikana on odotettavissa lisää WT-BAT-aiheisia tapahtumia – kannattaa siis seurata tulevaa ohjelmaa!

Myös Linnunmaan asiantuntijat tarjoavat monialaista asiantuntijuutta BAT-päätelmien soveltamiseen liittyen. Laadimme BAT-arvioinnit ja lupahakemukset BAT-päätelmien johdosta. Vahvuutemme on teknisen, juridisen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistäminen.


Uutinen on julkaistu alun perin sisaryhtiömme Linnunmaa Oy:n verkkosivuilla. Uutisen on kirjoittanut Linnunmaan ympäristöasiantuntija Vilma Skinnari (050 358 9326, vilma.skinnari@linnunmaa.fi) yhdessä ympäristöjuristi Eija Miettisen kanssa (040 632 8445, eija.miettinen@linnunmaa.fi). Uutisesta on luettavissa myös englanninkielinen käännös.

Vieritä ylös