Muutoksia Lexin lakikirjaston rakenteeseen – HR-lainsäädäntö omaksi pääotsikokseen

HR-lainsäädäntö on aikaisemmin sijainnut otsikon ”Työ ja turvallisuus” alla. Nyt lakikirjaston jaottelua on muutettu siten, että HR-lainsäädäntö on nostettu omaksi pääotsikokseen.

Aikaisempi otsikko ”Työ ja turvallisuus” on puolestaan nimetty sisältöä paremmin kuvaavalla otsikolla ”Työterveys ja -turvallisuus”,

Muutoksella pyritään selkeyttämään lakikirjaston rakennetta, ohjaamaan käyttäjiä oikean tiedon äärelle sekä helpottamaan lakiseurantaa ja siihen liittyvien vastuiden jakamista.

Vieritä ylös