Ennakkomarkkinoinnissa: taloushallinnon lainsäädäntö

Laajennamme palvelutarjontaamme kattamaan taloushallinnon lainsäädännön. Laajennustyöt ovat tällä hetkellä käynnissä ja uusi palvelupaketti pyritään julkaisemaan syksyllä 2018. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön mm. kirjanpitoa, tilintarkastusta, verotusta, yhtiöoikeutta ja yritystoimintaa sekä työoikeutta koskevan sääntelyn. Myöhemmässä vaiheessa palveluun lisätään myös aihepiiriin kuuluvia muita ajantasaisia sisältöjä kuten oppaita, ohjeita ja lausuntoja. Sisältöä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Teknisesti uusi sisältö sijaitsee eri verkko-osoitteessa, mutta näkymät ja käyttöoikeudet ovat samanlaiset, joten nykyisille asiakkaille laajennuksen käyttöönotto on vaivatonta.


Linnunmaa Lexin kehittämä softa palvelee useita eri aloja

Laajennuksen taustalla on ennen kaikkea taloushallintolainsäädäntöä koskeva suuri kysyntä. Markkinoilla ei ole Lexin tyyppistä yhteenkokoavaa, toiminnallista lakiseurantapalvelua joka sisältäisi oikeita työkaluja ammattilaisten käyttöön. Myös muissa EU-maissa Lex on herättänyt kiinnostusta.

”Asiakkailta ja taloushallinnon ammattilaisilta saamamme palaute on hyvin johdonmukaista: erilaisia tietopankkeja, uutiskirjepalveluita ja pelkkää tekstiä sisältäviä tietokantapalveluita on olemassa pilvin pimein. Ongelmaksi jää kuitenkin se, että lakimuutoksista ja kokonaisuuksista on vaikea pysyä kärryillä, sähköpostiin tulviviin uutisiin on vaikea perehtyä ajan kanssa, eikä tieto kulje työtovereiden välillä. Palvelutarjonta on hajanaista ja ohjelmistot vanhanaikaisia”, kertoo Linnunmaa Lexin toimitusjohtaja Elli-Inkeri Ryynänen.

”Tarve on yhdelle kokonaisvaltaiselle, digitaaliselle, nykyaikaiselle palvelulle, joka sisältää kaiken olennaisen ja on erittäin helppokäyttöinen. Lexin käyttöönotto ei vaadi pitkää perehdytysjaksoa, vaan sitä pystyy hyödyntämään ensikirjautumisesta lähtien.

”Myös sisällön täytyy olla sen tasoista, että palvelusta eivät hyödy pelkästään juridisen koulutuksen saaneet käyttäjät”, huomauttaa Ryynänen.

 

Linnunmaa Lex on toiminut pitkään EHS-alalla auttaen suomalaisia teollisuusyrityksiä jatkuvasti muuttuvien vaatimusten hallinnassa. Uusi taloushallintoon keskittyvä palvelu on syksystä lähtien kaikkien suomalaisten yritysten saatavilla. Uusia asiakkaita odotetaan erityisesti tilitoimistoista, tilintarkastajista, yritysten talousosastoista, palkanlaskennasta sekä pienyrittäjien keskuudesta.

”Kehittämämme Lex-softa taipuu vaivatta palvelemaan myös muiden alojen ammattilaisia. Taloushallinto oli meille luonnollinen seuraava askel, sillä kysyntä on ollut huomattavan suurta jo olemassa olevien asiakkaidemme keskuudessa. Yrityksen toimintaa koskevan talouspuolen lainsäädännön seuraaminen on olennainen osa esimerkiksi ISO 9001 -standardin vaatimuksia. Olemme erittäin iloisia, että voimme tällä laajennuksella palvella myös nykyisiä asiakkaitamme paremmin.”


Lexin ominaisuudet ja räätälöity sisältö taloushallinnon ammattilaisten työkaluna, oppimisvälineenä ja muistikirjana

Lex ei ole pelkkä tietokanta tai uutisvirta. Lex sisältää huolella kehitetyt työkalut, joiden avulla taloushallinnon ammattilaiset voivat seurata lakimuutoksia ja ymmärtää ne paremmin.

Lex toimii eräänlaisena yrityksen tai asiantuntijayhteisön sisäisenä ”tietopankkina”, jonne voi esimerkiksi kirjata ylös tärkeitä lain soveltamiskäytäntöjä ja saatuja ohjeita. Tärkeitä kohtia voi korvamerkitä ja niistä voi kätevästi viestiä työkavereiden kesken. Palveluun kirjoitetut muistiinpanot ja huomiot ovat oman työyhteisön käytössä, joten tieto ja kokemus eivät kävele ovesta ulos. Sisällöt ovat myös milloin tahansa haettavissa monipuolisten hakutyökalujen avulla.

Työpöytää kansoittavat paperiset muistiinpanot ja sähköpostin ruuhkauttavat tiedotteet ovat Lexin myötä historiaa. Myös kerran vuodessa painettavat kirjat ja sivujen välissä rönsyävät post-it-laput voi unohtaa, sillä Lex pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Palvelua ja sen sisältöjä myös kehitetään jatkuvasti.

 

”Tavoitteena on saada ”Talous-Lexistä” palvelullisesti yhtä kattava ja mielekäs kuin nykyisestä EHS-asioihin keskittyvästä palvelusta. Neuvonta, chat-tuki ja erilaiset koulutus- ja arviointipalvelut tarjoavat syventävää, helposti ja jatkuvasti saatavilla olevaa palvelua sekä kohtaamista, jota haluamme tarjota. Tätä kaipaavat myös asiakkaat. On hienoa olla etulinjassa kehittämässä käyttäjäystävällistä softaa, joka aidosti hyödyttää taloushallinnon ammattilaisia ja auttaa heitä oppimaan ja kehittymään omassa työssään.”

”Myös tilintarkastaja arvostaa ajan tasalla olevaa kirjanpitäjää ja yritysjohtoa”, vinkkaa Ryynänen.

 

Tiedotamme palvelun julkaisusta ja hinnoittelusta Linnunmaa Lexin uutisvirrassa sekä asiakkaillemme lähetettävissä uutiskirjeissä. Pysy kuulolla ja hyödynnä early bird -tarjoukset!

Vieritä ylös